Annonce
Aarhus

Skandalechef fik hjælp til at dække over betændt sag

Direktør for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, og andre ledende medarbejdere kendte gennem mindst syv uger til, at en alvorlig personalesag belastede den nu bortviste topchef, Claus Pedersen. Først da avisen var klar til at bringe en historie om personalesagen, sendte direktøren Claus Pedersen hjem og indgik efterfølgende en fratrædelsesaftale med ham. Fotos: Scanpix

I ugevis var ledelsen i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune bekendt med, at topchef Claus Pedersen var involveret i en belastende personalesag. Først da avisen var klar til at trykke historien, undersøgte direktør Erik Jespersen sagen - og så var Claus Pedersen fortid i Aarhus Kommune.

Det var en meget alvorlig, to år gammel personalesag, der fik direktøren i Teknik og Miljø til at miste tilliden til den nu bortviste topchef, Claus Pedersen og i første omgang sende ham hjem på tvungen ferie i slutningen af oktober 2016.

Sagen om Claus Pedersens opførsel over for en medarbejder kom tilsyneladende som en stor og ubehagelig overraskelse for direktør i Teknik og Miljø, Erik Jespersen.

Dokumenter, avisen har set, viser imidlertid, at Erik Jespersen og andre ledende medarbejdere i Teknik og Miljø må have kendt til eksistensen af personalesagen mindst syv uger før, Claus Pedersen blev sendt hjem.

Dokumenterne viser også, at ledende embedsmænd hjalp Claus Pedersen med at dække over sagens alvorlige karakter over for avisen - og at de gjorde det med Erik Jespersens vidende.

Om hjælpen var helt bevidst, eller embedsmændene bare ikke undersøgte personalesagen til bunds, inden de hjalp med at dække over den, er uvist.

Annonce

På direktørens kontor

Lørdag 29. oktober blev Claus Pedersen kaldt til samtale på direktørens kontor.

På det tidspunkt havde Århus Stiftstidende ugen igennem sat spotlight på Claus Pedersen og blandt andet fortalt, at han hvervede sponsorer blandt leverandører til Natur og Vejservice, og at han uden om kommunens indkøbsaftaler havde købt blandt andet T-shirts og kasketter til medarbejderne for 700.000 kr. hos en bekendt med tøjbutik i Løkken.

Avisen havde også beskrevet, hvordan en formand i Natur og Vejservice gennem flere år havde hyret sin brors firma ind til opgaver for omkring halvanden mio. kr. om året, uden at andre havde budt på opgaven. Og vi havde fortalt, at Natur og Vejservice tilsyneladende fuskede sig til at få ekstra kommunale opgaver, der ellers skulle have været i udbud.

Det var nu ingen af de emner, der var på dagsordenen på direktørens kontor den lørdag. Det var en alvorlig personalesag. Og da Claus Pedersen forlod rådhuset, var han i realiteten forhenværende chef i Aarhus Kommune.

Artiklen der aldrig blev bragt

Men kom den alvorlige personalesag som en bombe for direktøren, eller skred han til handling, fordi han var blevet klar over, at Århus Stiftstidende dagen efter ville bringe en artikel, der dokumenterede den opsigtsvækkende sag?

Artiklen var skrevet men blev aldrig trykt, fordi vi i sidste øjeblik valgte at tage den af - af hensyn til den berørte medarbejder og efter henvendelse fra vedkommendes tillidsrepræsentant.

Af samme årsag har vi valgt fortsat ikke at omtale detaljer i sagen.

En mail syv uger før

Allerede syv uger inden Claus Pedersens lørdags-exit fra rådhuset forholdt Erik Jespersen og andre ledende embedsmænd i Teknik og Miljø sig til den belastende personalesag.

Det gjorde de på baggrund af en henvendelse fra Århus Stiftstidende.

I starten af september 2016 spurgte avisen som led i sin research i en mail Claus Pedersen til sagen. I sit svar nedtonede han den til blot at handle om et enkelt tilfælde af misforstået kommunikation mellem ham og en medarbejder.

7. september 2016 sendte avisen opfølgende spørgsmål i en mail til Claus Pedersen, hvor vi også på forskellig måde antydede sagens alvorlige karakter og oplyste, at der var tale om en række episoder, og at avisen havde kendskab til, at der fandtes et mødereferat, der beskriver sagen. Vi spurgte også, om Claus Pedersen havde fået påtaler af nogen art i personalesagen.

Topchef beder om hjælp

Kort tid efter, at Claus Pedersen modtog mailen med de uddybende spørgsmål, sendte han den tilsyneladende videre til en række kollegaer, som han bad hjælpe sig med at svare på spørgsmålene.

Ifølge avisens oplysninger drejer det sig om direktør Erik Jespersen, HR-chefen i Teknik og Miljø, Hanne Thalund, økonomichef i Teknik og Miljø, Michael Johansson, kommunikationschef i Teknik og Miljø, Sune Bové og en afdelingsleder, der hele tiden har kendt sagen i detaljer, men som har fulgt en opfordring fra den pågældende medarbejder om ikke at gå videre med sagen.

Sagen er bilagt

Den følgende dag sender kommunikationschef Sune Bové en mail til Erik Jespersen og økonomichef Michael Johansson med forslag til svar på avisens spørgsmål til Claus Pedersen - og med en besked om, at han snarest vil kigge ind på Erik Jespersens kontor.

Mailen indeholder forslag til svar på tre sager, avisen har spurgt til. Om den alvorlige personalesag forklares det i svaret, at:

"Vi har misforstået hinanden i vores omgangsform ved nogle lejligheder. Det har vi talt med hinanden om, og det er bilagt. Jeg vil ikke gå konkret ind i en personalesag, som er et privat anliggende for medarbejderen. Der er ingen påtale af nogen i den sag."

Svaret må være blevet godkendt af Erik Jespersen.

I hvert fald er det ordret det svar, Claus Pedersen senere samme dag sender avisen i en mail.

Da direktøren opdagede alvoren

Avisen ville gerne have hørt Erik Jespersens forklaring på forløbet i de syv uger inden, personalesagen eksploderede på hans kontor. Direktøren vil imidlertid i dag kun citeres for følgende:

- Første gang, jeg bliver bekendt med, at der er tale om en alvorlig sag, er 28. oktober 2016, hvor Claus Pedersen på min opfordring sender mig referatet af et møde med den pågældende medarbejder. Og da jeg har læst det, handler jeg på det.

Derudover ønsker Erik Jespersen ikke at kommentere sagen yderligere, så længe revisionsfirmaet Ernst & Young er i gang med at undersøge, hvad han og andre ledende embedsmænd og politikere har kendt til forholdene i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice under Claus Pedersens ledelse - og hvordan de i givet fald har handlet på den viden.

Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Skanderborg-fløj præsenteret i Aalborg

Leder For abonnenter

Selvfølgelig skal de møde til tiden, men...

En del af børn og unges opdragelse er at lære at møde til aftalt tid. Det handler ikke kun om skolen, men også når man laver aftaler med andre. Vi skal kunne stole på hinanden. Derfor skal unge lære at møde til tiden. Også når de er nået i gymnasiet. At de ikke altid gør det, er en kendt sag. Men der kan være gode forklaringer på, at en elev ikke er til stede, når klokken ringer ind til en times undervisning. Ved dagens begyndelse kan bus eller tog være forsinket, og hvis eleven er taget hjemmefra i passende tid til at nå frem til første time, har det ingen mening, at han eller hun skal have fravær for for sent fremmøde, hvis forklaringen ligger i, at den offentlige transport ikke fungerer som lovet. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kommer eleverne i møde, når hun har besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Hun vil lade landets gymnasier og deres lærere vurdere, hvornår en elev skal noteres for fravær. Hun mener, at lærerne fuldt ud er i stand til at vurdere, hvornår der er tale om en elev, som kommer for sent sammen med 300 andre, fordi busserne er forsinkede, og hvornår det handler om elev, der er sløv i optrækket. For de findes også. Der er sikkert også dem, der regner på, om de kan holde sig inden for grænsen for advarsler og lignende og tager sig en ekstra fridag på den konto. For slet ikke at tale om dem, der kan finde på at gå hjem før skoledagen slutter eller dem, der ikke sørger for at være i klassen, når frikvarteret slutter. Her skal gymnasiet og lærerne selvfølgelig gribe ind. Sløvhed, slendrian og ligegyldighed skal ikke tolereres. Men den sunde fornuft skal råde, når en elev, der kommer for sent, har en forklaring, som lyder plausibel. Systemet med at notere fravær bør heller ikke afskaffes, for det giver skolen en mulighed for at gribe ind, hvis en elev har brug for støtte i det faglige eller på trivsel i skolen. Så skal der sættes ind på andre måder, og ikke alle elever er lige åbenmundede om deres eventuelle problemer.

Annonce