Annonce
Aarhus

Skeletter i skabet: 'Jeg var syndebuk for en forudsigelig underskudsforretning'

Allan Therkelsen nåede at være en del af ledelsen af Natur og Vejservice i halvandet år, inden han i foråret 2019 blev fyret, efter at den kommunale entreprenørforretning havde præsteret et rekordunderskud på 16 mio. kr. i 2018. Han føler, at han blev gjort til syndebuk for et forudsigeligt underskud i et foretagende uden et bæredygtigt forretningsgrundlag. Foto: Jens Thaysen
Allan Therkelsen var en del af ledelsen i 2018, hvor Natur og Vejservice kom ud med et dundrende underskud. Det kostede ham jobbet. Han føler sig som syndebuk for en kommunal entreprenørforretning, der ikke kunne løbe rundt, da den holdt op med at snyde.
Annonce

AARHUS:  Da Allan Therkelsen 16. maj 2019 lidt op af formiddagen gik ud af døren fra mødelokalet i kommunens kontorhus Blixens i Gellerup, var han ikke længere entrepriseleder og en del af ledelsen i den kommunale entreprenørafdeling, Natur og Vejservice - NVS.

Mødet, han netop havde forladt, var en tjenstlig samtale, som direktøren for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, afsluttede med at meddele, at han havde mistet tilliden til ledelsen i NVS, at Allan Therkildsen var fritaget for tjeneste, og at der nu ville blive indledt en proces med henblik på afskedigelse af ham og af chefen for NVS.

Baggrunden for beslutningen gjorde direktøren rede for: Natur og Vejservice havde i 2018 præsteret et underskud på hele 16 mio. kr. Samtidig viste en trivselsmåling blandt ledere og medarbejdere i Natur og Vejservice, at ledelsen ikke var lykkedes med at forbedre trivslen. Snarere tværtimod.

Nu skulle det være slut. Og ikke bare for entrepriselederens vedkommende, NVS skulle tænkes helt om.

Efter blot halvandet år på posten sluttede Allan Therkelsen ansættelse i Aarhus Kommune den formiddag i Blixens.

Her halvandet år senere føler ingeniøren, der umiddelbart efter afskeden med Aarhus Kommune blev genansat i sin gamle stilling i privat regi, fortsat at han blev meget uretfærdigt behandlet og gjort til syndebuk.

Annonce

Modstand mod forandring

- NVS er i dag på rette vej som Entreprenørenheden og med en nye helhedsorienterede drift. Den vej ville jeg også – men jeg føler, at jeg er blevet misbrugt og gjort til syndebuk for, at man kunne komme derhen, siger Allan Therkelsen.

Han blev headhuntet til jobbet i november 2017, hvor Teknik og Miljø lavede grundlæggende om på strukturen i NVS i kølvandet på skandalesagen med den tidligere chef for NVS, Claus Pedersen, i centrum.

Som entrepriseleder fremhæver Allan Therkelsen, at han insisterede på, at Natur og Vejservice skulle følge love og regler og holde op med at snyde kunderne - andre afdelinger i kommunen. Og den ordentlige og lovlige forretningsdrift er -mener han - hovedårsagen til, Natur og Vejservice kom ud af 2018 med så stort et underskud, at det ikke bare kostede ham jobbet men også resulterede i, at Natur og Vejservice blev nedlagt som en selvstændig kommunal entreprenørafdeling. Foto: Jens Thaysen

- Jeg kom med et håb om, at jeg kunne være med til at vende udviklingen i den skandaleramte afdeling. Det skulle vise sig, at jeg tog grueligt fejl, og at jeg på ingen måde fik ledelsesopbakning til det.

- Tværtimod mødte jeg utrolig stor modstand mod forandring i særdeleshed fra det gamle ledelseslag, der forsøgte at fastholde og dække over en forældet og faktisk ulovlig forretningsmodel, der havde kørt i mere end 10 år, siger Allan Therkelsen.

Annonce

NVS skulle køre efter loven

Han oplevede, at Teknik og Miljø i kølvandet på skandalesagen ikke havde forholdt sig til, hvad forretningsgrundlaget var for den kommunale entreprenørforretning. Og om der overhovedet var et grundlag.


Problemet var, at NVS havde et forretningsgrundlag, der gjorde det nødvendigt at snyde for at få forretningen til at løbe rundt. Det havde ledere i NVS og i Teknik og Miljø i årevis ignoreret. Man var ikke åbne og ærlige om, at en organisation som NVS naturligvis har ekstra omkostninger og ikke bare kan sidestilles med et privat firma.

Allan Therkelsen, tidligere entrepriseleder i NVS


- Jeg gjorde opmærksom på, at NVS med de gældende arbejdstidsaftaler, lønniveau, meget høj gennemsnitsalder og sociale hensyn på ingen måde var konkurrencedygtig i forhold til private firmaer, siger Allan Therkelsen og fortsætter:

- Og jeg introducerede en lovlig måde at drive offentlig virksomhed på, som var helt ukendt i NVS. Jeg introducerede blandt andet regelsættet i kommunalfuldmagten, forvaltningsloven og Bekendtgørelser omkring tilbudsafgivelse i offentlige virksomheder.

Annonce

Snyd var en nødvendighed

Men er det ikke fair nok, at du bliver fyret efter at have afleveret et underskud på 16 mio. kr.?

- Jo, det kan man sige, men underskuddet bundede jo først og fremmest i, at jeg insisterede på, at NVS skulle køre ordentligt og lovligt. Vi skulle afgive tilbud efter reglerne, og vi skulle holde op med at snyde med leverancer, afregninger og jorddeponi blandt andet, siger Allan Therkelsen og fortsætter:

- Problemet var, at NVS havde et forretningsgrundlag, der gjorde det nødvendigt at snyde for at få forretningen til at løbe rundt. Det havde ledere i NVS og i Teknik og Miljø i årevis ignoreret. Man var ikke åbne og ærlige om, at en organisation som NVS naturligvis har ekstra omkostninger og ikke bare kan sidestilles med et privat firma.

- Næppe én af de kontrakter, vi havde, var lovlige. Der forelå ingen omkostningsberegninger, og kontakterne dækkede ikke de faktiske omkostninger, som de burde. Det er ulovligt og konkurrenceforvridende, siger Allan Therkelsen.

Og det var ikke ny viden for Aarhus Kommune, at NVS var voldsomt udfordret på evnen til at konkurrere med private firmaer, slår han fast.

- Direktionen havde allerede i 2010 fået præsenteret en rapport, der dokumenterede det. Jeg kom i starten af min ansættelse med et forslag til en ny forretningsmodel for NVS. En model der meget ligner den, man nu er endt på med Entreprenørenheden. Det blev blankt afvist af en overordnet chef, og jeg fik ordre på at fortsætte efter den gamle model. Resultatet af det kender vi – et underskud på 16 mio. kr. i 2018, siger den tidligere entrepriseleder.

Annonce

Mødt med mistro og modstand

Han fortæller, at han blev mødt med mistro og modstand i organisationen, når han fortalte om den manglende konkurrenceevne.

- Det er der måske ikke så meget at sige til. Folk var jo gennem et årti af den tidligere chef blevet indoktrineret med en helt anden og verdensfjern virkelighedsopfattelse. De troede, at de var ansat i et rigtigt firma, hvad de jo på ingen måde var. Den uærlighed var et ledelsessvigt i sig selv, siger Allan Therkelsen og fortsætter:

- Jeg gjorde opmærksom på, at kunder blev overfaktureret af NVS. Jeg gjorde opmærksom på snyd med leverancer. Jeg gjorde opmærksom på ulovlige tilbud og på licitationsresultater, som burde annulleres. Jeg gjorde opmærksom på, at hele modellen i NVS ikke var bæredygtig og byggede på ulovlige tilbud og kontrakter.

- Jeg sagde kort sagt fra overfor en syg kultur, og jeg blev derfor udsat for både chikane og direkte obstruktion, fordi nogle chefer ikke ønskede, at sandheden skulle frem om kommunens helt utroligt dårlige forvaltning af betroede midler gennem mere end 10 år, siger Allan Therkelsen.

Annonce

Ny direktør mistede tilliden

Direktør for Teknik og Miljø siden juni 2018, Henrik Seiding, ønsker ikke at komme nærmere ind på baggrunden for, at han skilte sig af med Allan Therkelsen, men siger:

- Jeg mistede tilliden til den daværende ledelse i april-maj 2019, fordi der ikke kom nogen svar på, hvordan den ville løse udfordringerne på dårlig økonomi, ringe projektstyring og lav trivsel blandt medarbejderne

- Jeg har ikke hørt Allan Therkelsen komme med gode anbefalinger eller gøre noget, der kunne have bragt os hen i nærheden af, hvor vi er i dag, siger Henrik Seiding.

Allan Therkelsen sendte i 2019 to længere henvendelser til kommunen, hvor han gjorde opmærksom på blandt andet, overfakturering, ulovlige jorddeponi og det manglende forretningsgrundlag.

På den baggrund lavede Teknik og Miljø i januar 2020 en redegørelse, der stort set afviser de forhold, Allan Therkelsen fremfører, eller anfører, at der er taget hånd om problemerne.

- Redegørelsen er efterfølgende taget til efterretning af politikerne i Magistraten. I fuld enighed. Det er jeg glad for, siger Henrik Seiding.

Det er Allan Therkelsen ikke.

- Redegørelsen er efter min mening fuld af fejl og misinformation. Jeg sendte mine kommentarer til den til politikerne i magistraten, men fik ingen respons. Vi er vist kun enige om at være uenige. Som jeg ser det, er redegørelsen et udtryk for, at man dækker over hinanden og er lykkedes med det, siger han.

Skandalesagen begyndte at rulle i efteråret 2016 med Århus Stiftstidendes afsløringer.

Skeletter i skabet efter skandalesagen

AARHUS: Hvad blev der af Natur og Vejservice efter SKANDALESAGEN?

Chefen Claus Pedersen var bortvist.

Sagerne om manglende udbud for mange mio. kr., var endevendt.

Og der var kastet lys over vennetjenester, uretmæssige fyringer og frås for skatteyderne penge.

Hvorefter den kommunale entreprenørafdeling og hele Teknik og Miljø stod tilbage med et blakket ry .

Sagen blev startet af Århus Stiftstidende og stiften.dk i efteråret 2016, og fire år senere - i sommeren 2020 - nåede den en slags afslutning. Da blev skandalechefen, Claus Pedersen, ved Retten i Aarhus fundet skyldig i at have modtaget bestikkelse af en leverandør til NVS i form af sponsorstøtte på flere hundrede tusinde kroner til en badmintonklub i Aalborg, hvor Claus Pedersen var medlem af såvel bestyrelse som sponsorudvalg.

Også firmaet, der leverede maskiner til NVS for mange millioner kr. - ofte uden at ordren havde være i et lovpligtigt offentligt udbud - blev dømt i sagen.

Inden da var Natur og Vejservice i sommeren 2019 blevet transformeret fra en selvstændig, kommunal entreprenørforretning til under det nye navn, Entreprenenheden, at være en integreret del af Teknik og Miljø.

I går, i dag og i morgen kigger avisen nærmere på nogle af de skeletter, der er væltet ud af skabene, efter at kommunen for fire år siden sagde farvel helt uden tak til Claus Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Politiker siger nej til navneskifte: Kvindekampen fortjener sit eget museum

Annonce