Annonce
Rejser

Skibet er ladet med saltvand, sammenhold og Grundtvig

En af Den Sejlende Højskoles mærkersager er, at kursisterne bliver klogere på den maritime verden både teoretisk og i praksis. PR-foto
Den Sejlende Højskole begyndte som et pilotprojekt, hvor skonnerten Fulton sidste sommer lagde skibsdæk til et højskoleophold, der lagde fra havn i København og 10 dage efter kastede anker ved Sydfyn. Projektet havde så meget vind i sejlene, at de to idémænd i år søsætter otte sommertogter med flere skibe.

Træskibe og højskoleånd passer sammen som en frisk havbrise og en stor sejldug. Det gjorde det i hvert fald på skonnerten Fulton (skoleskib, der er ejet af Nationalmuseet), da den sidste sommer husede et højskoleophold for 24 kursister i 10 dage.

Begejstringens sejl var udspilede om bord, da en gruppe af pilotprojektets deltagere i fællesskab tog initiativ til en gensyns- og evalueringsweekend, hvor de også inviterede de to idémænd med, Joachim Vædele og Kristian Hansen.

- Vi blev overrasket og meget glade for, at vores første højskoleophold på den måde havde taget ejerskab over opstartsfasen, fortæller Kristian Hansen.

Opholdet på Fulton bestod ikke kun i at sejle skibet i fællesskab med de andre kursister. Det bød også på foredrag og arrangementer med forskellige gæstelærere, som hoppede om bord undervejs. Blandt andet en lektor i dansk, der, mens skibet sejlede forbi de faktiske steder, fortalte om forfattere, der havde levet i eksil langs kysten på Sydfyn. For eksempel Egeløkke på Nordlangeland, hvor N.F.S. Grundtvig i en periode arbejdede som huslærer og her forelskede sig i adelsfruen. Eller en marinbiolog, der tog dem med på snorkeltur i Det Sydfynske Øhav for at blive klogere på den marine natur, og på hvordan man kan blive bedre til at passe på den, mens vi færdes i den.

- Det var især, når foredragene havde været stedspecifikke, eller arrangementerne sanselige, at højskolekursisterne var begejstrede. Men det, de syntes, var allermest interessant på turen, var sejlturen i sig selv. I fremtiden behøver vi derfor ikke så mange gæstelærere, men i stedet at give dem, der er med, mere plads til at folde sig ud, fortæller Kristian Hansen.

Annonce

Den sejlende højskole

På baggrund af et vellykket sommertogt, der fungerede som pilotprojekt i 2019, arrangerer Den sejlende højskole i år otte togter.

De finder sted fra påske til oktober.

Sommertogterne veksler alle mellem udstrækning, fartøjer og særtemaer.

Vekselvirkende med det aktuelle togts særlige tema vil deltagerne indgå i arbejdshold og her dygtiggøre sig i at begå sig ombord i et klassisk sejlskib.

De daglige opgaver, som arbejdshold løser på skift, handler om alt fra sejlhåndtering, madlavning, kagebagning til rengøring og forberedelse af morgensang.

Desuden undervises kursisterne på alle togter i praktisk sømandskab og navigation.

Pilotprojektet modtog støtte fra Tuborgfondet og Hempel Fonden.

Læs mere på densejlendehoejskole.dk.

Flere sommertogter

Evalueringen har Den Sejlende Højskole taget til sig, da Kristian Hansen og Joachim Vædele besluttede sig for at gentage succesen, men denne sommer med hele otte togter. Det er med andre ord ikke kun på skonnerten Fulton, men også på skonnerten Marilyn Anne, skonnerten Fylla, skonnerten Aron og skonnerten Lilla Dan, at togterne sejler af sted. Ud over at lære at sejle bliver kursisterne også klogere på den maritime verden og lærer om hverdagen og arbejdsopgaverne på et skib.

- Fordi vi havde så hurtigt udsolgt på pilotprojektet og fik så positiv feedback; hvorfor så ikke arrangere flere togter. Derfor har vi lavet aftaler, der gør, at vi også kan bruge andre træskibe. Årsagen til, at træskibsejerne og skibenes besætninger ønsker at bakke om projektet, er blandt andet, at de ligesom os arbejder på at formidle, udforske og anvende dansk søfartshistorie på nye måder, fortæller Kristian Hansen, som mener, det er lykkedes at appellere til en ny målgruppe.

De kommende sommertogter har forskellige temaer som blandt andet skibshåndværk og sejltræning, på opdagelsesrejse i Vandkantsdanmark, på sporet af den tabte poesi, match-race rundt om Sjælland og tættere på naturen langs kysten.

- Temaerne handler specifikt om sejlads og den maritime kultur. Det er i de små, praktiske opgaver, man finder diskussioner om livets store spørgsmål. Kursisterne bliver klogere på skibet, navigation, vedligeholdelse og kommer ikke mindst på opdagelsesrejse. Det var eventyret på det blå hav, de fleste syntes, var mest interessant under pilotprojektet sidste sommer, fortæller Kristian Hansen.

Hånd og ånd

Men hvorfor Den Sejlende Højskole? Hvorfor ikke bare kalde sommertogterne for udflugter eller rejser? Det har Kristian Hansen et meget klart svar på:

- På en højskole bliver man nødt til at engagere sig, hvad end det er i opgaver, diskussioner eller andre gøremål. Højskoleværdier kan noget mere, end hvis man arrangerede en rejse. Til højskolehverdagen knytter sig mellemfolkelige forpligtelser.

Det er ikke så meget destinationen som rejsen i sig selv, der er en pointe. For rejsen kræver samarbejde, som skaber forståelse mellem mennesker. Hvis det ikke lykkes, er konsekvensen på Den Sejlende Højskole, at man ganske enkelt ikke kommer fra havn. Set fra et højskoleperspektiv kan træskibe bare et eller andet, når det kommer til at skabe forståelse mellem mennesker samtidig med, at den maritime historie bliver genoplivet. Den Sejlende Højskole har ingen aldersgrænse, men gennemsnitsalderen blandt pilotprojektets deltagere var 24 år. Til dette års tilmeldinger er aldersspredningen større.

- Vi har fundet en nøgle til at tiltrække en ny type mennesker til den maritime verden. Noget i vores oplæg må være appellerende, fortæller Kristian Hansen.

En del af kursisterne var under uddannelse, andre var håndværkere. Togtets deltagere bestod i det hele taget af en god blanding af mennesker.

- For dem under uddannelse er stadig nysgerrige på, om livet kan gå andre veje end først tilrettelagt. Der er en idé i at tage folk med på skibet og give dem perspektiver på, at livet ikke behøver følge den slagne vej. Det er interessant at gøre akademikere interesserede i et håndværk og omvendt vække håndværkeres interesse for det teoretiske, forklarer Kristian Hansen og tilføjer:

Vekselvirkningen mellem teori og håndværk er ikke noget, vi har fundet på. Det er Grundtvig, der er ophavsmand til tanken om, at ånd og hånd følges ad.

En dag på skibsdækket. PR-foto

Drømmen om en højskole på havet

Tanken om hånd og ånd ikke fungerer optimalt uden hinanden, har de to ophavsmænd til Den Sejlende Højskole været optaget af længe. Kristian Hansen har i mange år drevet firmaet Center for maritim arkitektur og undervist på Københavns arkitektskole. I den forbindelse mødte han Joachim Vædele, som er bådebygger, og som besøgte skolen som gæstelærer. Sammen fik de i 2009 en idé, der handlede om at få de studerende væk fra computerskærmen og prøve deres idéer af på egen krop. De søgte fondsmidler til at arrangere byggeworkshops på byggepladser, hvor håndværkere og akademikere blev sat sammen om praktiske byggeopgaver.

- Det er en forudsætning, at man kan arbejde sammen. Når man nedbryder det skel, sker der magiske ting. Det har vi erfaret år for år. Det med at sætte unge, gamle, folk fra by og land, akademikere og håndværkere sammen giver fantastiske resultater, fortæller Kristian Hansen.

Siden 2013 har Kristian og Joachim arrangeret byggeworkshops, tilrettelagt duelighedsundervisning og etableret en træskibssejlklub for studerende i København. Aktiviteterne har fundet sted kystnært eller på byggebeddinger, på kajer og i bådebyggerværksteder - gennem historier, duften og udsigten til havet er udlængslen vokset projekt for projekt - og med den også idéen om at flytte projekterne om bord på et skib - og lade skibsdækket agere pædagogisk platform under opdagelsesrejser i et forpligtende fællesskab med reference til højskoletanken.

De to idemænd har investeret private midler og rigtig meget tid i projektet med en forhåbning om, at de kan beskæftige sig med på fuld tid i fremtiden:

- Vi ville gerne flytte idéen ud på et skibsdæk. Fordi et skib har den særlige egenskab, at det bevæger sig, og derfor kan projektet tage form af en opdagelsesrejse, hvor vi debatterer og lytter til foredrag om det, vi oplever på sejlturen. Men måske endnu vigtigere, fordi skibet er den bedst tænkelige platform for et forpligtende fællesskab.

Første skridt var at finde et skib. De ringede til skipperen på skonnerten Fulton. Skipperen var positivt indstillet over for tanken om sommertogter. Det var ikke gratis, men han ville gerne give gode vilkår ved salg af pladserne på skibet.

Skæbnen ville, at vi fik alle pladserne til pilotprojektet fyldt op og samtidig fondsstøtte, som betød, at vi kunne skalere projektet op til det, vi drømte om.

Dagen går på hæld. PR-foto

Klima og tolerance

Nu er drømmen rettet mod næste sommer og de seks sommertogter, som Kristian Hansen og Joachim Vædele også træder om bord på sammen med kursisterne. Men skuer de længere ud i drømmenes horisontlinje, har de også en anden dagsorden med Den Sejlende Højskole.

- Vi vil gerne motivere folk til at blive nysgerrige på, hvad der findes på den anden side af det dybe, blå vand. På at udvide deres perspektiv på livet. Det er svært at være imødekommende og tolerant for andre idéer, hvis man aldrig møder andet end det, man plejer. I dag lever vi i en global verden, hvor bevægelser påvirker hen over grænser, fortæller Kristian Hansen om at bidrage til tolerance mellem forskellige mennesker.

I det lange løb skal den mellemfolkelige forståelse blive et bidrag i klimakampen:

- Der er en mængde ressourcer, som vi skal deles om. Klima og kærlighed hænger sammen. Det tema vokser videre ind i vores togter. Hvordan passer vi bedre på planeten og hinanden på tværs af grænser.

Kursister fordybet i at binde reb. PR-foto
Kristian Hansen er den ene idémand bag Den Sejlende Højskole. Arkivfoto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Åbn butikken og spred glæde i byen

På en køretur gennem en af vore mindre provinsbyer i det skønne forårsvejr, så jeg byens butikker holde åbent for salg. Der var mennesker i gadebilledet, og ved byens største modetøjsbutik gik kunderne ind og ud ad døren. Inde i butikken gik kunderne rundt og udviste hensyntagen til hinanden. Det var en rigtig dejlig oplevelse at se åbne butikker og glade mennesker i gadebilledet. Der er hos de fleste mennesker behov for at vende tilbage til en problemfri hverdag, og byens butikker er dem, der er bedst til at visualisere positive begivenheder – og en tro på fremtiden. Åbn butikken, og gør kunderne glade. Alle bliver vindere. Byens borgere kan opleve glæden ved at se mennesker i gadebilledet – og åbne butikker. Butikkerne skaber salg og fungerer stadigvæk som arbejdsplads. Byen går fra at være ”død” og mennesketom til atter at være "levende” og aktiv. Er det at udvise dårligt samfundssind at holde sin butik åbent for salg – eller er det sund fornuft? Er det bedre at holde butikkerne lukkede og risikere at gå konkurs i juni måned fremfor at sikre overlevelsen ved at sælge til de kunder, der gerne vil købe? Danskerne kan sagtens tilpasse sig en situation, der gør det nødvendigt at opføre sig på en anden måde end tidligere, og man kan sagtens selv finde ud af at vise det hensyn, der er nødvendigt. Detaillisterne kan sagtens finde ud af at holde deres butikker åbne og samtidig ”hjælpe” kunderne til udvise de nødvendige hensyn. Et nedlukket Danmark over en længere periode fører til en ny ”istid”. De detaillister, der holder deres butikker åbne for salg, gør os alle en stor tjeneste. Glade mennesker i gadebilledet gør hverdagen festligere for alle – derfor er det en god ide at holde butikkerne åbne for salg. At skulle vente hele eller halve år på en normalisering ødelægger alt for den private sektor, og det er jo, når alt kommer til alt, den private sektor, der skaber forudsætningerne, for at Danmark er et velfærdssamfund. Lad os åbne butikkerne og bevise, at vi godt kan tage hensyn til hinanden uden at blive formanet herom af regeringens forskellige ministre. Det danske forår er skønt. Lad os komme ud og nyde det i fulde drag. Lad os få lov til at købe nyt forårstøj til garderoben.

Aarhus

Leder af daginstitution har travlt: Børnene er velkomne - forældrene skal nødigt indenfor

Aarhus

Ingen hjælp at hente: Lang næse til kulturens fyrtårne i Aarhus

Annonce