Annonce
Læserbrev

Skole. Vi skal have frie og faglige skoler - ikke skolelukninger

Læserbrev: De danske folkeskoler skal gøres selvejende, så økonomi, drift og skoledag tilrettelægges af lærerne, ledelsen og forældrene i fællesskab og ikke af kommunen. Det kan kun komme eleverne til gode, at de vigtige beslutninger overlades til dem, der kender børn, stof og lokalområdet bedst. En lokalt forankret skole vil give plads til et opgør med de lange skoledage, og den vil frigøre lærere og ledelse fra en lang række kommunale krav, møder, dokumentation og papirarbejde, der hverken gavner skolen, lærerne eller eleverne. At ansvaret for skolen ligger lokalt, vil også betyde, at lærere, forældre og elever i langt højere grad vil opleve den begejstring, der følger med at have reel indflydelse på hverdagen.

Skolen er en af vores vigtigste institutioner, og i disse globaliseringstider, hvor diskussioner om økonomi, vækst og beskæftigelse fylder så meget, må vi ikke glemme dens vigtighed: Skolen danner rammen om danske børns faglige udvikling og opbygningen af et stærkt fællesskab. Dens mål er det dannede unge menneske, der kender sit kulturelle ophav, sit lands historie og er udstyret med evnerne til at agere som borger i et demokratisk samfund, der er forbundet til en stor verden. Eleverne skal ikke alene blive til noget, men også til nogen.

Det kræver, at de tilegner sig kundskaber, færdigheder og selvdisciplin.

Man skal ikke kunne løbe om hjørner med den danske ungdom, og den skal kende til stenalderen, lande, sprog og hovedstæder, skagensmalerne, kunne løse ligninger og procentregnestykker, gribe en bold, skrive digte, læse bøger, bygge et skab og udpege en vibe. For at styrke dannelse, sammenhold og forståelsen af sprog og musik yderligere skal der indføres obligatorisk morgensang fra Højskolesangbogen.

De skoler, der allerede nyder godt af det selvstyre, som også folkeskolen skal have, nemlig friskolerne, er det gode eksempel på, at lokalt forankrede skoler ikke bare er en teoretisk mulighed. Friskolerne fungerer rigtig godt, og forslaget om at reducere den såkaldte koblingsprocent, hvor friskoleeleverne, der i dag støttes med 76 procent af det beløb, der gives til en elev i folkeskolen, fremadrettet kun skal have 71 procent, er en umådeligt dårlig idé. Det vil medføre skolelukninger og ødelægge bevægelsen mod en fremtidig skole præget af faglighed, frihed, dannelse og lokal forankring.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give hpv-vaccine til alle drengebørn, der er fyldt 12 år senest 1. juli 2019. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger. I forbindelse med årets budget i Favrskov Kommune fremsatte Venstre derfor et forslag om at tilbyde hpv-vaccine til netop den gruppe drenge. Det ærgrer mig, at flertallet i byrådet ikke vil tage ansvaret og tilbyde denne lille gruppe af drenge de samme muligheder for vaccine som alle andre. En vaccine, der forebygger den smitsomme hpv-virus, der er årsag til flere kræftformer hos både mænd og kvinder. Argumenterne og årsagen til, at forslaget ikke er med, er åbenlys kassetænkning, hvor man fokuserer på, hvem der skal betale, i stedet for, hvad der er bedst for borgerne. Jeg er sikker på, at de familier, der vil tage imod dette tilbud, ikke bekymrer sig om, om det er stat, region eller kommune, der betaler. De vil prise sig lykkelige for at få tilbuddet om vaccinen. Det er for mig helt uforståeligt, at forslaget ikke har fundet vej og er med i budgettet. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Hvis forslaget ikke kommer med i det endelige budget efter høringsfasen, kommer det til at gå ud over en lille specifik gruppe af drenge. De kommer til at få højere risiko for at få den mest udbredte seksuelt overførte infektion. De udgør derfor en ekstra risiko for at give infektionen videre og efterfølgende udvikle hpv-relateret kræft og kønsvorter. Byrådet i Favrskov har alle muligheder for at sikre disse drenge samme sundhed og velfærd som alle andre. For mig er det lokalpolitik i den fineste form, at vi selv bestemmer lokalt, hvad der er sundhed og velfærd for vores borgere i Favrskov. Når hverken stat eller region vil tage ansvaret, så kan byrådet godt gøre det. Ved at lade denne lille gruppe af drenge i stikken er sundhed ikke for alle, men det afhænger af alder og økonomi. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået flere reaktioner på Venstres forslag, og det, der står klarest i min hukommelse, er en mor, jeg har talt med. Hun har to drenge på hver sin side af skæringsdatoen 1. juli 2019. Hun kan sende sin ene dreng til en betalt vaccination og vide, at han er vaccineret mod kønsvorter og visse former for hpv-relaterede kræftformer senere i livet. Den anden dreng må hun lade blive hjemme. Hun har desværre ikke økonomi til at betale for vaccinationen til ham. Et forfærdeligt dilemma for en mor, der vil det bedste for sine børn. Det er en helt unik mulighed for byrådet i Favrskov for at vise ansvar og være forgangskommune og sikre alle drengene i Favrskov denne forebyggende vaccine, så der ikke er nogen, der senere i livet skal rammes af specifikke kræftformer. De ressourcestærke familier skal nok få deres børn vaccineret. Det er en skævvridning, hvis ikke vi kan hjælpe dem med færrest ressourcer. Sundhed skal være for alle, uanset køn, alder og økonomi. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Annonce