Annonce
Læserbrev

Skole. Vi skal have frie og faglige skoler - ikke skolelukninger

Læserbrev: De danske folkeskoler skal gøres selvejende, så økonomi, drift og skoledag tilrettelægges af lærerne, ledelsen og forældrene i fællesskab og ikke af kommunen. Det kan kun komme eleverne til gode, at de vigtige beslutninger overlades til dem, der kender børn, stof og lokalområdet bedst. En lokalt forankret skole vil give plads til et opgør med de lange skoledage, og den vil frigøre lærere og ledelse fra en lang række kommunale krav, møder, dokumentation og papirarbejde, der hverken gavner skolen, lærerne eller eleverne. At ansvaret for skolen ligger lokalt, vil også betyde, at lærere, forældre og elever i langt højere grad vil opleve den begejstring, der følger med at have reel indflydelse på hverdagen.

Skolen er en af vores vigtigste institutioner, og i disse globaliseringstider, hvor diskussioner om økonomi, vækst og beskæftigelse fylder så meget, må vi ikke glemme dens vigtighed: Skolen danner rammen om danske børns faglige udvikling og opbygningen af et stærkt fællesskab. Dens mål er det dannede unge menneske, der kender sit kulturelle ophav, sit lands historie og er udstyret med evnerne til at agere som borger i et demokratisk samfund, der er forbundet til en stor verden. Eleverne skal ikke alene blive til noget, men også til nogen.

Det kræver, at de tilegner sig kundskaber, færdigheder og selvdisciplin.

Man skal ikke kunne løbe om hjørner med den danske ungdom, og den skal kende til stenalderen, lande, sprog og hovedstæder, skagensmalerne, kunne løse ligninger og procentregnestykker, gribe en bold, skrive digte, læse bøger, bygge et skab og udpege en vibe. For at styrke dannelse, sammenhold og forståelsen af sprog og musik yderligere skal der indføres obligatorisk morgensang fra Højskolesangbogen.

De skoler, der allerede nyder godt af det selvstyre, som også folkeskolen skal have, nemlig friskolerne, er det gode eksempel på, at lokalt forankrede skoler ikke bare er en teoretisk mulighed. Friskolerne fungerer rigtig godt, og forslaget om at reducere den såkaldte koblingsprocent, hvor friskoleeleverne, der i dag støttes med 76 procent af det beløb, der gives til en elev i folkeskolen, fremadrettet kun skal have 71 procent, er en umådeligt dårlig idé. Det vil medføre skolelukninger og ødelægge bevægelsen mod en fremtidig skole præget af faglighed, frihed, dannelse og lokal forankring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce