Annonce
Østjylland

Skoleforum: Tidlig indsats er vigtig

På et møde i Syddjurs Skoleforum var der blandt deltagerne enighed om vigtigheden af, at indsatsen for kommunens børn og unge starter så tidligt som muligt. Arkivfoto: Scanpix

Syddjurs Skoleforum, som består af alle aktørerne på skoleområdet, har netop holdt møde, hvor både skolernes tildelingsmodel og inklusion blev drøftet. Der var blandt andet fokus på Molsskolens positive erfaringer med tildelingsmodellen og bred

SYDDJURS: Skoleforum har holdt møde i Rønde, hvor skolernes tildelingsmodel og arbejde med inklusion i folkeskolen blev drøftet. På mødet deltog FI-udvalget, formænd for skolebestyrelserne, skoleledere, repræsentanter fra Ungdomsskolen, Familieområdet, BUPL, DLF, fællestillidsrepræsentanter for pædagoger og lærere samt skole- og dagtilbudschefen.

- Det glæder mig at se, hvordan man virkelig tager opgaverne på sig derude, og lokalt ud fra de politiske beslutninger får gode løsninger op at stå for vores børn. Der er rigtig mange positive udviklingstiltag i gang på hele skole- og børneområdet. Derfor er det vigtigt at mødes i Skoleforum, så vi politikere kan høre, hvordan man oplever det i dagligdagen rundt på vores institutioner, siger formanden for udvalget for familie og institutioner Per Zeidler.

Mødet bestod af oplæg fra Skole- og dagtilbudschefen, skoleledere, PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning og sluttede af med diskussioner blandt de fremmødte.

Her blev det blandt andet nævnt, at de enkelte skoler er ved at opbygge lokal faglig viden om inklusion, samt at det opleves, at der er den forbindelse er yderst kompetent viden at hente hos bl.a. Pindstrupskolen og i kommunens PPR afdeling (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Skolernes tildelingsmodel blev diskuteret med udgangspunkt i et oplæg fra Molsskolens skoleleder, Claus Peter Olesen, der fortalte, hvordan Molsskolen med succes har justeret klasseopbygningen på baggrund af tildelingsmodellen. Repræsentanter fra andre skoler berettede dog, at de fortsat ser en skævvridning i tildelingen af midler til skolerne.

Der var blandt deltagerne enighed om vigtigheden af, at indsatsen for kommunens børn og unge starter så tidligt som muligt, og at der derved fortsat skal være fokus på sundhedsplejerskernes vejledning af de nye forældre og udviklingen af vores dagtilbud.

Skoleforum blev stiftet af byrådet i marts 2016 for at fremme en inddragende proces, hvor politiske beslutninger kvalificeres med input fra brugere og fagfolk. Målet er, at skoleområdet i Syddjurs Kommune udvikles med udgangspunkt i dialog. Et særligt fokus i Skoleforum er at fremme omstillingen af skoleområdet i kommunen i forhold til skolereformen.

/EXP

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Pladsmangel og dårlige faciliteter: Politiet drømmer om at flytte fra Politigården

Annonce