Annonce
Debat

Skorstensfejermester mener: Vildledning og skræmmekampagne fremmer ikke forståelsen

"Faldet i brændeforbrug skyldes i overvejende grad, at flere og flere har benyttet sig af diverse skrotningsordninger gennem de seneste år, og hvor folk så har erhvervet sig en ny miljøvenlig brændeovn, der bruger under halvt så meget brænde og blot udleder en femtedel partikler i sammenligning med en gammel ovn.Der er ikke blevet færre brændeovne i Danmark. Desuden har flere og flere taget de gode råd til sig, som bl.a. Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget kommer med om korrekt fyring og optænding", skriver Henrik B. Jensen. Arkivfoto: Henrik Pyndt Sørensen

DEBAT: Kåre Press-Kristensen fra den private interesseorganisation Rådet for Grøn Omstilling prøver i Stiften 29. marts at gå i rette med Skorstensfejerlaugets oldermand Keld Lützhøft Jensen, som på glimrende vis udstiller Kåre Press-Kristensens til tider useriøse og manipulerende retorik omkring brændefyring i Danmark.

Kåre Press-Kristensen mener, at folk selv kan regne ud, at der er tale om "for tidlige" dødsfald, når han taler om folk, der omkommer af brænderøgsforurening. Nej, Kåre Press-Kristensen, det er vigtigt at oplyse, at de dødsfald, der estimeres, er "for tidlige", og at det er folk, der i forvejen er syge. Der er pokkers til forskel. I øvrigt er der ikke registreret et eneste "for tidligt" dødsfald i Danmark på grund af brænderøg.

Kåre Press-Kristensen prøver at så tvivl om, at det nu også er korrekt, at brændeforbruget er faldet 35 procent, som Energistyrelsen 9. december 2020 offentliggjorde i sin opgørelse over energiforbrug i 2019, hvoraf det fremgår, at brændeforbruget i Danmark er faldet med omkring 35 procent fra 2016 til 2019. Desuden antyder han, at dette fald nok skyldes hans organisations massive skræmmekampagne mod brændefyring.

Annonce


Så jeg giver Skorstensfejerlaugets oldermand ret i, at det mindste, man kan forlange af Kåre Press-Kristensen, er seriøsitet. Navnlig, når man bliver finansieret af staten. Vi må håbe, at ansvarlige politikere har dette in mente næste gang, der skal forhandles finanslov.


Der tager han grueligt fejl. Faldet i brændeforbrug skyldes i overvejende grad, at flere og flere har benyttet sig af diverse skrotningsordninger gennem de seneste år, og hvor folk så har erhvervet sig en ny miljøvenlig brændeovn, der bruger under halvt så meget brænde og blot udleder en femtedel partikler i sammenligning med en gammel ovn.

Der er ikke blevet færre brændeovne i Danmark. Desuden har flere og flere taget de gode råd til sig, som bl.a. Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget kommer med om korrekt fyring og optænding.

Ligeledes bringer han brænderøg ind i indeklimaet. Brænderøgspartikler i indeklimaet forekommer ikke, når skorstensforholdene er i orden, for da sørger opdriften for, at forbrændingsprodukterne forsvinder op i skorstenen. Det er hel elementær viden.

Ved dårlige skorstensforhold eller betjeningsfejl kan der forekomme partikeludledning, men ellers oplever vi, at brændefyring og indeklima går godt i spænd sammen. Skorstensfejerlauget har foretaget flere screeninger og studier med partikelmåler (P-Trak, som er af meget høj kvalitet), som påviser dette.

Vi oplever, at husene bliver mindre fugtige ved brændefyring, og at der i mindre grad er grobund for husstøvmider, hvilket især er godt for astmatikere.

I huse med mekanisk ventilation findes der gode og effektive filtre til at bremse partikler fra både vejtrafik og brændefyring, så heller ikke her burde der være noget problem.

Når Kåre Press-Kristensen nu i årevis har sammenlignet trafik og brændeovnsforurening, er det ene og alene spin og spil for galleriet. Kåre Press-Kristensen ved om nogen, at trafikkens udledning er markant i sammenligning med brændeovne. En anden faktor er, at trafikkens udledning foregår i næsehøjde.

Vi kunne så sent som i sidste måned på landsdækkende tv se Kåre Press-Kristensen sidde på hug på Jagtvej i København med sin partikelmåler og måle de ultrafine partikler fra trafikken. I et hæfte, Kåre Press-Kristensen selv har skrevet omkring trafikkens forurening, kan man på side 7 læse: Kun ca. 20 for tidlige dødsfald årligt skyldes fine partikler fra byens trafik. Overdødeligheden på 300-500 dødsfald hos beboere langs stærkt trafikerede veje i byen henføres derfor til ultrafine sodpartikler fra udstødningen på den lokale trafik. Det er derfor vigtigt at få fokus på overdødeligheden knyttet til ultrafine partikler.

Og det er lige netop det, der er sagens kerne. Jeg har utallige gange hørt foredrag af Kåre Press-Kristensen, når det handler om trafik, og jeg har hørt ham utallige gange holde foredrag om brændefyring. Han prøver bevidst at manipulere og vildlede ved at udelade snakken om de ultrafine partikler fra trafikken, når han snakker brændefyring. Ingen kan gennemskue hans spin og vildledning, med mindre man har sat sig ind i stoffet.

Der udledes også ultrafine partikler fra brændefyring, men det er ikke i næsehøjde. Det er som regel i en højde af 6–30 meter, og derfor sker der en fortyndingsproces, som gør, at det ikke kan måles i gadeplan i sammenligning med trafikkens udledning.

Kåre Press-Kristensen ved så udmærket godt, at der ikke bliver forbud mod brændefyring. Og da slet ikke nu, hvor stort set samtlige af Folketingets partier har vedtaget en ny lovgivning, der fremadrettet giver folk lov til at udskifte deres gamle brændeovn. Altså udskifte til en ovn, der må benyttes og ikke blot stå til pynt. Derfor prøver han krampagtigt at skræmme, vildlede og manipulere i håb om, at fok ikke tør fyre i deres brændeovn. Men her er danskerne for kloge til at hoppe med på den galej.

Så jeg giver Skorstensfejerlaugets oldermand ret i, at det mindste, man kan forlange af Kåre Press-Kristensen, er seriøsitet. Navnlig, når man bliver finansieret af staten. Vi må håbe, at ansvarlige politikere har dette in mente næste gang, der skal forhandles finanslov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Mistænkt for at køre betjent ned er kendt fra tv-klip: - Jeg kører over for rødt hele tiden

Annonce