Annonce
Aarhus

Skrevet i sort asfalt: Bredt budgetforlig på plads i Aarhus

Budgetforliget for 2018 afsætter en stor portion penge til nye anlægsopgaver og infrastruktur, især ny asfalt. Foto: Aarhus Kommune

Samtlige partier i Aarhus Byråd undtagen et har indgået forlig om budgettet for 2018. Det er et forlig med store investeringer i asfalt til nye veje og bedre mobilitet for 341 millioner kroner over fire år.

AARHUS: Asfaltmaskinerne kommer fremover på overarbejde i Aarhus, hvor samtlige partier undtagen Nye Borgerlige fredag eftermiddag skrev under på et budgetforlig for 2018 og de kommende år.

Forliget afsætter i alt ekstra 341 millioner kroner til nye veje og bedre mobilitet i Aarhus. Langt den største enkeltudgift er en ny ringvej i sydbyen, der skal skabe forbindelse mellem Beder og motorvej E45, den såkaldte Beder-Beringvej syd om Mårslet.

På krav fra Venstre og Det Konservative Folkeparti bliver der ikke alene afsat de nødvendige penge til ringvejen, men den bliver også fremrykket, så bilisterne kan tage den i brug i 2022. Det kommer til at koste 5,5 mio. kr. i reneudgift at fremrykke vejen.

- Men det er godt givet ud, fordi så mange vil få glæde af vejen, mener Marc Perera Christensen (K) og Gert Bjerregaard (V).

- Nu har vi talt om den vej i 25 år, og folk skal også vide om de er købt eller solgt, supplerer ældrerådmand Jette Skive (DF).

Annonce

Mobilitet og cykelplan

Desuden indeholder forliget på anlægsområdet penge til nye skoleveje, hastighedszoner i byområder, intelligent trafikstyring, parkeringspladser og generelle forbedringer af vejnettet. Og der er afsat 75 mio. kr. til at forbedre forholdene i Aarhus Lufthavn for at tiltrække flere ruter og passagerer. Derudover kommer der som beskrevet før en ny permanent koncertplads på Eskelund.

Enhedslisten tydeligvis har været i tænkeboksen inden man sagde ja til så meget asfalt, som forliget indeholder. Beder-Beringvejen kommer til at koste i alt 470 millioner kroner:

- Men der er også lagt penge ind til grøn trafik i form af en mobilitetsplan i midtbyen og 44,8 mio. kr. til en cykelhandlingplan, forklarer Peter Hegner Bonfils og Jette Jensen (EL).

En stigende del af pengene til den ekstra asfalt kommer fra mobilitets- og vejfonden, MOVE, der tilføres ekstra 25 mio. kr. fra 2018 og frem, så der ventes i alt 75 mio. kr. herfra hvert år. Indtægterne kommer fra de såkaldte hjemfaldsklausuler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce