Annonce
Aarhus

Slut med ulovlig beboelse: Skæring Strand bliver byzone

Landsplandirektivet, der gør det muligt at overføre Skæring Strand til byzone, er vedtaget. Nu går Aarhus Kommune i gang med at lave lokalplan. Foto: Lars Juul

SKÆRING: I ni år har jorden været varm under de mennesker, der bor i sommerhus på Skæring Strand hele året rundt.

Nu kan de øjne en lovlig fremtid ude i horisonten.

Høringsperioden er forbi, og et nyt landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhuse til byzone er nu bekendtgjort, som det hedder i det juridiske fagsprog.

Dermed er den sidste sten fjernet.

Og Aarhus Kommune kan gå i gang med at lave den lokalplan, der skal skabe rammerne for Skæring Strands nye tilværelse som by.

Aarhus Kommunes planchef, Niels-Peter Mohr, vurderer, at det vil tage i hvert fald et år, inden byrådet kan vedtage lokalplanen.

For eksempel tager det tid at sende forslaget til lokalplan i høring.

- Men det er altså også en kompliceret lokalplan at lave, siger Niels Peter Mohr.

Annonce

Grønt præg

Skæring Strand har i dag et meget grønt præg med Mindelunden, Skoven og masser af træer langs vejene.

Det grønne præg ønsker Aarhus Byråd bevaret, og derfor har kommunen i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema lavet nogle overordnede principper for lokalplanen.

Det skete i forbindelse med afstemningen sidste efterår, da et spinkelt flertal blandt Skæring Strands husejere stemte ja til byzonen.

Der er politisk opbakning til at lade principperne i Arkitemas kortlægning af området være grundlag for lokalplanlægningen.

Arkitektfirmaet har opdelt Skæring Strand i 12 delområdet med hver sin bebyggelsesprocent samt maksimale antal etager og bygningshøjder.

Ingen af delområderne får en bebyggelsesprocent, der er højere end 25. Etagearealet svinger mellem 1,5 og 2 etager, og i de fleste af områderne er den maksikale bygningshøjde på 6,5 meter.

Dog må husene langs Havbakkevej i delområde 1 nøjes med en bygningshøjde på 5,5 meter.

Ændringer på vej

Trods bestræbelserne på at bevare Skæring Strand, som området ser ud i dag, er Niels-Peter Mohr ikke i tvivl om, at der er ændringer på vej.

- Det er svært at blæse og have mel i munden. Hvis man ønsker, at området skal blive til by, kan det ikke samtidig være et sommerhusområde.

Hvorfor ikke?

- Hele øvelsen går ud på at gøre det til en del af byzonen. Sommerhuse bygges om til helårshuse. Området ændrer karakter. Man kan ikke bevare det, som det er. Når der er gået 10 år, vil de folk, der bor der, gerne have asfalt, fortove og den slags, siger Niels-Peter Mohr.

Han forventer, at Skæring Strand kommer til at gennemgå samme udvikling som Risskov.

- Engang var Risskov også et sommerhusområde. I dag er der ikke mange sommerhuse tilbage i Risskov. Hvis der overhovedet er nogle, siger Niels-Peter Mohr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Prøve afkræfter mistanke: Dansk mand indlagt i Aarhus er ikke smittet med coronavirus

Leder

Kære Kina: Forstå det nu - vores ytringsfrihed kan ikke trues til tavshed

En satiretegning igen. Fra Jyllands-Posten igen. Og fordømmelser igen. Hvis ikke vi allerede vidste det her i Danmark, så er der lande og regeringer, der ikke ser på ytringsfrihed, som vi gør her i landet. Ytringsfriheden er en grundlovssikret ret, som gør, at vi kan udtrykke vores meninger og holdninger gennem bogstaver, ord, streger og tegninger om alt, hvad vi måtte mene noget om. Det være sig religion, sport, mad, dans og livet i helhed. Vi skal ikke spørge nogen om lov, før vi sætter bogstaver sammen til ord og holdninger, eller før vi får streger og farver til at udtrykke en holdning. Det er vores ret i Danmark at ytre os. Og den står nedfældet i grundlovens §77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. Og hvorfor nu denne påmindelse om vores rettigheder? Fordi vores rettigheder ikke deles af alle andre lande og regeringer, hvilket Kina nu for fuld udblæsning minder os om med kravet om en offentlig undskyldning fra Jyllands-Posten og dens tegner, Niels Bo Bojesen, der i en tegning af det kinesiske flag har udskiftet den ene store stjerne og de fire små med gule coronavirusser som en tegnet kommentar til den verdensomspændende sygdomstrussel, der lige nu er højaktuel. Det er meget svært med danske øjne at se tegningen som en kritisk kommentar til Kina, men med kinesiske regeringsøjne er det lige præcist, hvad tegningen udtrykker; kritik af Kina og dermed åbenbart også en ydmygelse. Den slags er svært for Kina at acceptere - og svært for os at forstå. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal ytre os om eksempelvis coronavirussens udgangspunkt i netop Kina. Jyllands-Posten - og vi danskere - skal ikke bøje sig for pres fra hverken Kina eller andre lande. Jyllands-Posten skal stå fast på sin ret, og vi danskere skal bakke Jyllands-Posten op. Ingen tvivl om det. At det officielle Kina har lige så svært ved at forstå vores ytringsfrihed og vide rammer for at udtrykke holdninger gennem ord og streger, som vi danskere har ved at forstå deres følelse af æreskrænkelser og ydmygelser. Danmark og Kina rummer to vidt forskellige kulturer, hvilket flertallet af vi danskere godt kan se og forstå, men som det - set fra Danmark - tyder på, så har Kina meget svært ved at se, forstå og acceptere det forhold. Så hvad kan man gøre ved det? Man kan fortsætte med at tale sammen, at argumentere og fortsat gøre alt muligt for at få Kina til at indse, at i Danmark kommer vi ikke til at ændre på ytringsfriheden for at gøre andre lande og dets regeringer glade. Sådan fungerer ytringsfrihed ikke - ikke i Danmark og ikke i de andre lande, der benytter sig af samme form for demokrati, hvor borgerne frit kan tale og tegne.

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Annonce