Annonce
Rejser

Smuttur: Tre attraktioner i Randers og på Djursland

Niels Ebbesens Gård. Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark, 2017
Trap Danmark udgiver frem til 2021 et stort værk om Danmarks natur, historie, kultur og samfund. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion punktnedslag i værket.
Annonce
Annonce

Niels Ebbesens Gård

I Storegade ligger Raadmand Jens Jensens Gård, også kaldet Niels Ebbesens Gård, som en del af Randers’ historiske centrum. Gården består af et forhus, et sidehus og et baghus, som udgør et samlet bygningskompleks. Forhuset ud til Storegade er rigt udsmykket med snitdekoreret bindingsværk. Inskriptionen på porthammeren angiver, at bygningen er opført i 1643.

Bøger om Danmark

Trap Danmark udkommer frem til 2021 med bøger om Danmark. Udgivelserne består af bøger om den enkelte kommune med et kort over kommunen indlagt. Bøgerne koster 200-300 kroner og kan købes i landets boghandler. Derudover udgives 34 indbundne bøger med indholdet fra to til seks kommuner. De kan ligeledes købes enkeltvist for omkring 400 kroner, men udgør også et samlet 34-binds bogværk, man kan abonnere på til 12.775 kroner. Der skabes endvidere et omfattende digitalt opslagsværk med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion. Se mere på trap.dk.

Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmark, bind 9: Randers, Norddjurs, Syddjurs. Bindet udkom i 2018.

Annonce

Skovgårde Voldsted

Norddjurs Kommunes 16 voldsteder og borge ligger meget jævnt fordelt med et voldsted i stort set hvert sogn. Der synes således at være en tæt tilknytning mellem de adelige jordbesiddelser og voldstedernes placering, hvorimod landskab og terræn spillede en sekundær rolle. Skovgårde Voldsted udgøres af en rektangulær, firesidet 70 × 43 meter stor banke med stensatte sider, der hæver sig op til 3,5 meter over den engang vandfyldte voldgrav. Der var adgang til banken fra øst, hvor en bro førte over voldgraven og frem til et porttårn. På banken var der opført en trefløjet bygning med hovedbygningen placeret i vest. Bankens synlige, græsklædte murværk stammer fra de to øst-vest-vendte sidefløje. Hvornår voldstedet blev anlagt, er usikkert, men formentlig cirka 1550.

Annonce

Jernhatten

Som en aflang, isoleret bakke troner Jernhatten over det flade kystlandskab ved Dråby Vigs nordlige ende. Jernhatten er en randmoræne, hvis sydside er eroderet af Litorinahavet. Bakken er opbygget af istidsaflejringer og flager af marin mergel og ler fra tidlig Paleocæn. Det besynderlige navn skyldes, at bakken på afstand, og især ude fra havet, minder lidt om en hat. For at give offentligheden adgang til bakken blev en del af Jernhatten fredet i 1927. Fredningen blev udvidet i 1979, så den i dag dækker 235 hektar.

Skovgårde Voldsted. Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark, 2017
Fra denne vinkel kan man se, hvor markant et landskabselement Jernhatten er. Foto: Tao Lytzen/Trap Danmark, 2017
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Fundings analyse: Når Messerschmidt bliver forfremmet, skal du lægge mærke til disse tre ting

Annonce