Annonce
Aarhus

Sociolancen på vej til at blive kørt endeligt i garage

Setup'et bag den midtjyske sociolance har ikke været det rigtige, mener et flertal af politikerne i Region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg. Derfor bliver ordningen formentlig ikke videreført i 2020. Arkivfoto: Anna Glavind

Et stort flertal af partierne i Region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg stemte for en indstilling til regionsrådet om ikke at fortsætte med tilbuddet for socialt udsatte, når forsøgsperioden udløber ved årsskiftet. - Men er det nu en god i

Annonce

Randers: Den blev sendt på gaden som pilotprojekt første gang i efteråret 2016, og fra 1. januar 2018 blev den i samarbejde med Trygfonden forlænget med en to-årig forsøgsperiode, der således udløber med år 2019.

Det handler om projekt "Akut hjælp til sårbare borgere" eller sociolancen, som den mere populært hedder. Nu er sociolancen blevet midtvejs-evalueret, hvilket har fået et stort flertal af politikerne i Region Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg til at indstille til regionsrådet, at man ikke viderefører sociolancen, når forsøgsperioden udløber.

Kort fortalt blev sociolancen til for at imødegå et problem med, at socialt udsatte borgere ofte ringer 112 for at få hjælp, selv om det i virkeligheden er helt andre problemer end rent sundhedsmæssige, det handler om. Det problem - viser midtvejsevalueringen af sociolancen - er det ikke lykkedes at mindske, hvorfor altså et flertal ikke mener, forsøget skal videreføres.

Projekt Akut hjælp til sårbare borgere

I projektet er ansat to socialfaglige medarbejdere kaldet brobyggere til at varetage den opfølgende dialog med borgere (hovedsageligt over telefon), der har henvendt sig via 112 med problemstillinger, der primært er af socialfaglig karakter.

Brobyggerne har til opgave at afdække borgernes behov og eksisterende kontaktpunkter og derudfra hjælpe borgeren videre til det rette tilbud, eksempelvis kontakt til egen læge, kommune eller psykiatrien. Desuden er der et social- og sundhedsfagligt bemandet køretøj kaldet sociolancen, så brobyggeren og en sundhedsfaglig medarbejder fra AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordinering) kan tage ud til borgeren for at afdække borgerens situation og behov for hjælp.

Derudover er der en kommunal kontaktpersonsordning, hvor der i hver kommune er udpeget mindst én kontaktperson, som kan hjælpe borgeren videre til den rette hjælp i kommunen. De kommunale kontaktpersoner skal således sikre, at brobyggerne har én indgang til kommunerne. Alle kommunerne i regionen har fået tilbud om at deltage. Enkelte kommuner deltager ikke.

Kilde: Region Midtjylland

Annonce

Det skal jo gå galt

To medlemmer af psykiatri- og socialudvalget tog imidlertid forbehold over for den beslutning, nemlig Kristendemokraternes Marianne Karlsmose og Mikkel Rasmussen, der er valgt for Psykiatri-Listen. Sidstnævnte sætter spørgsmålstegn ved, om sociolancen nu også er en fiasko. I hvert fald mener han, at der bør leveres svar på flere spørgsmål, før man endegyldigt vælger at skrotte sociolancen.

- Det er rigtigt, at det ikke er lykkedes at nedbringe antallet af 112-opkald fra socialt udsatte, som jo var målet med projektet. Hvis man nu i stedet havde sat sig som mål at forbedre situationen for socialt udsatte med den helt rigtige kommunale indsats, havde det formentlig set anderledes ud og måske endda været en succes, siger Mikkel Rasmussen og fortsætter:

- Problemet har i vid udstrækning været, at personalet i sociolancen ikke har haft nogen steder i kommunerne at henvise til. Og når man skal henvise til tilbud, som ikke eksisterer, skal det jo gå galt.

Mikkel Rasmussen mener videre, at man også mangler at få oplyst, hvad det egentlig koster at have sociolancen kørende, inden man tager stilling til, om den skal nedlægges.

- I København har de nogle år kørt en lignende ordning, og der fungerer den åbenbart. Måske skulle vi også lære lidt af dem, inden vi tager den endelige beslutning, siger Mikkel Rasmussen.

Annonce

Succes i hovedstaden

I Region Hovedstaden siger formanden for psykiatri- og socialudvalget, Susanne Due Kristensen (S), at man ganske rigtigt er ovenud tilfreds med sin sociolance.

- Succesen skyldes først og fremmest dygtige og stærkt engagerede medarbejdere på sociolancen samt et godt og tæt samarbejde med alle relevante institutioner som psykiatrien, modtageafdelinger samt herberger, siger hun.

En væsentlig forskel på hovedstadens sociolance og den midtjyske er, at førstnævnte kun dækker Københavns Kommune, og at personalet i den for halvdelens vedkommende er kommunalt ansat.

Jacob Ilsøe Klærke (SF), der er formand for Regions Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg, kender godt til den københavnske model og peger også på den nævnte forskel som afgørende for forskellen mellem de to sociolance-løsninger.

- Medarbejderne i hovedstadens sociolance har, fordi nogle af dem også er ansat af kommunen, beslutningskraft og kan selv sætte gang i indsatser, når de møder problemstillingerne. Vores sociolance dækker 19 vidt forskellige kommuner med forskellige typer tilbud, siger han.

Mikkel Rasmussen mener, det er for tidligt helt at skrotte sociolancen. Indsendt foto
Annonce

Opgiver ikke de udsatte

Jacob Ilsøe Klærke understreger, at selv om man beslutter ikke at videreføre sociolancen, betyder det naturligvis ikke, at man skal opgive at hjælpe de borgere, som har været målgruppen.

- Vi må blot konstatere, at vores midtjyske setup ikke har været det rigtige. Og det ligger jo også i vores beslutning, at vi skal lære af projektet og i stedet - sammen med kommunerne - prøve at finde en anden model for, hvordan vi bedst hjælper de socialt udsatte, siger udvalgsformanden.

Han forestiller sig, at det primært skal ske via dels Sundhedskoordinationsudvalget og Alliancen omkring den nære psykiatri, idet både region og kommuner er repræsenteret begge steder.

Formanden for psykiatri- og socialudvalget, Jacob Isøe Klærke (SF), ønsker ikke at droppe indsatsen for de socialt udsatte borgere, Men setup'et med sociolancen var ikke det rigtige, mener han. Arkivfoto: Niels Aage Skovbo
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Topledelsen på ældreområdet får benhård kritik: Men rådmand føler sig ikke ramt

Annonce