Annonce
Aarhus

Sparekniven rammer: Færre varme hænder i ældreplejen

Ældrerådmand Jette Skive (DF), der her spiser på Lokalcenter Næshøj, har selvudarbejdet hendes områdes spareforslag. Hun arbejder nu på at pille de værste tidsler ud af vores sparekatalog. Arkivfoto: Kim Haugaard

Dele af spareplan til omkring 100 mio. kr. i ældreplejen indeholder klare serviceforringelser, mener formanden for kommunens ældreråd. Ældrerådet vil i sit høringssvar fokusere på at få luget de forslag ud, der vil betyde færre varme hænder i ældreplejen.

AARHUS: 90 mio. kr. i 2019 stigende til 107 mio. kr. i 2022.

Så meget løber spareforslagene op i på ældreområdet.

På personalesiden svarer det til en nedskæring på 153 fuldtidsstillinger i 2019 stigende til 247 fuldtidsstillinger i 2022.

Sparekataloget fra Sundhed og Omsorg er sammensat af en lang række elementer spændende fra administrative besparelser over effektiviseringer og øget brug af velfærdsteknologi til regulære serviceforringelser for de ældre.

Til det sidste hører for eksempel et forslag om at fjerne en særlig pulje på godt syv mio., kr. til ekstra personale til de allersvageste ældre på plejehjem i aftentimerne og et forslag om at skære 11 mio. kr. af plejehjemmenes budgetter ved blandt andet at tage borgere ud af budgetterne i perioder, hvor de er indlagt på hospital.

En del af forslagene i sparekataloget for ældreområdet vil betyde færre varme hænder i ældreplejen. Det vil være et tilbageskridt og udtryk for en serviceforringelse, hvis de bliver gennemført, lyder det fra formanden for kommeunens ældreråd, Jan Radzewicz.Foto: Axel Schütt
Annonce

Tilbageskridt

Hos kommunens ældreråd vækker spareplanerne langt fra begejstring.

- Det vil været et tilbageskridt og et fald i servicen, hvis hele sparekataloget ender med at blive vedtaget. Det vil være et tilbageskridt i forhold til den tid, der er til den enkelte, ældre borger. Samtidig er risikoen ved at satse på flere digitale løsninger og mere velfærdsteknologi, at der også ad den vej bliver mindre tid face-to-face med den enkelte borger, siger formanden for Ældrerådet, Jan Radzewicz.

Han forventer, at Ældrerådet i sit høringssvar især vil fokusere på de dele af sparekataloget, hvor forslagene direkte berører kontakten mellem de ældre borgere og personalet.

Annonce

De udsatte ældre

- Det er i forhold til servicen - til de varme hænder - vi er bekymrede. Det er der, vi vil sætte ind. Effektiviseringer kan vi som sådan ikke have noget imod, hvis blot de handler om at gøre arbejdet på en smartere måde, uden at det i øvrigt berører borgerne. Men man kan da have sin tvivl, om ikke det kommer til at berøre borgerne, siger Jan Radzewicz.

Han hæfter sig også ved, at man vil spare en række særlige tiltag i forhold til særligt udsatte ældre - misbrugere og sindslidende blandt andet - væk.

- Dem skal vi altså også tage vare på, siger Jan Radzewicz.

Annonce

Rådmand vil fjerne tidsler

Det er ældrerådmand Jette Skives (DF) egen direktør, der er kommet med spareforslagene som Sundhed og Omsorgs bidrag til en samlet sparerunde i Aarhus Kommune på omkring 300 mio. kr.

Alligevel lægger rådmanden allerede nu op til at få pillet nogle af forslagene ud af sparekataloget.

- Jeg vil gøre alt for at pille de værste tidsler ud af vores sparekatalog. For eksempel besparelse på aftenvagt og normering på plejehjemmene, men det er en svær opgave, når borgmesteren sidste år lavede et meget optimistisk budget, udtaler Jette Skive i en pressemeddelelse.

Og hun fortsætter:

- Det kan ikke undgås, at besparelser i denne størrelsesorden kan mærkes af medarbejderne og borgerne. Sparekataloget indeholder både effektiviseringer og serviceforringelser, og det vil få negative konsekvenser for byrådets målsætninger på området.

Sparekataloget er nu i offentlig høring frem til 12. september. Derefter er det op til partierne i byrådet at beslutte, om de vil gennemføre alle katalogets spareforslag, eller der er enkelte af dem, de vil skrotte.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Nyt plejehjem for demensramte borgere åbner i Aarhus

Aarhus

Livet i en fredet bygning: - Vi lever på husets præmisser

Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce