Annonce
Østjylland

Spareplan: Færre ældre vil få besøg af hjemmesygeplejersken

Skiltet "Sygeplejeklinik" ses allerede på seks plejecentre, for sygeplejeklinikkerne går helt tilbage til 2000, da de blev etableret som et forsøg. Nu skal der skrues op for antallet og brugen af klinikkerne som led i arbejdet med at få budgettet i balance. Foto: Morten Pape
Der bliver brugt alt for mange penge på hjemmesygeplejen i Horsens Kommune, så nu skal en ny strategi rette op på økonomien. Det betyder blandt andet, at flere borgere skal komme til sygeplejersken, i stedet for at sygeplejersken kommer hjem til borgeren.

Horsens: Sidste år overskred hjemmesygeplejen budgettet med 11,2 mio. kr. I år ventes overforbruget at lande på 9,9 mio. kr.

Årsagerne er et stort forbrug af vikarer, at flere borgere får hjælp fra hjemmesygeplejen, og at hjælpen er mere omfattende i takt med, at borgere udskrives tidligere fra sygehuset.

Det skal der rettes op på. Forvaltningen har lagt en plan for opgaven, som politikerne i udvalget for velfærd og sundhed har sagt god for. Når planen er gennemført, vil den give en årlig besparelse på 6,6 mio. kr. om året.

Ændringerne vil først og fremmest kræve flere faste medarbejdere i stedet for vikarer, og at flere borgere kommer til hjemmesygeplejen på sygeplejeklinikker, så sygeplejersken ikke skal bruge tid på at køre hjem til borgerne. Planen betyder også, at doseringen af medicin skal klares af en robot i stedet for en sygeplejerske. Desuden skal flere kontakter til borgerne foregå via en skærm som afløser for et personligt møde.

Færre vikarer ventes på årsbasis at give en besparelse på 3,6 mio. kr. Den ændring er allerede nogenlunde på plads.

Annonce

Sygeplejeklinikker

Der skal etableres nye sygeplejeklinikker på:
  • Gefionshave, Sønderbro
  • Birkebo, Vestbirk,
  • Skovly, Hovedgård,
  • Præsthøjgården, Sydbyen (er i gang)
  • Chr. M. Østergaardsvej, Østbyen, sammen med støttestrømpeklinikken.

Etableringen sker i nuværende lokaler.

I dag er der sygeplejeklikker på Ceres Centret, Lindehøj, Præsthøjgården, Åparkcentret, Nørrevang og Søndergården.

Fremover skal alle, der visiteres til hjemmesygepleje, vurderes i forhold til, om det kan foregå i en klinik. Dog med undtagelse af borgere, der ikke er i stand til at møde frem på en sygeplejeklinik, terminale borgere og borgere med særlige akutte behov.

Kilde: Horsens Kommune

Kom selv til sygeplejersken

I dag er der seks sygeplejeklinikker i kommunen. De skal udvides med fem nye og ligesom de eksisterende klinikker have adresse på de kommunale plejecentre. Med udvidelsen sikrer man en geografisk spredning.

- I dag ses 10 procent af borgerne på en klinik. Med den nye strategi skal alle, der henvises til sygepleje, vurderes i forhold til muligheden for at komme på en sygeplejeklinik, i stedet for at sygeplejersken kommer hjem til borgeren. Målet er, at 25 procent bliver behandlet på en klinik i løbet af tre år, forklarer Karin Holland, direktør for velfærd og sundhed.

Det sparer tid til transport for sygeplejersken, den opgave klarer patienten i stedet. Desuden giver det sygeplejerskerne bedre arbejdsforhold.

Opgaverne i klinikken kan være måling af blodtryk og blodsukker, pleje og behandling af sår, indsprøjtninger, kateterpleje. Terminale borgere og borgere med akutte behov er undtaget.

I andre kommuner, der har arbejdet med at øge forbruget af sygeplejeklinikker, er det lykkedes at få andelen op på 14-20 procent. I Horsens er målet efter tre år at lande på 25 procent og dermed en årlig besparelse på 1,65 mio. kr.

Robot doserer medicin

Har borgeren brug for at få doseret sin medicin, er det i dag sygeplejersken, der fordeler pillerne i små æsker fordelt til morgen, middag og aften på alle ugedagene.

Fremover skal den opgave klares af en robot på apoteket. Så bliver medicinen pakket i en rulle med små poser efter samme princip.

- Det kan selvfølgelig kun ske, hvis borgeren er inde i et stabilt forløb og får den samme medicin, forklarer Ellen T. Schmidt (S), formand for udvalget for velfærd og sundhed.

Sparer man bare 10 procent af den tid, som sygeplejerskerne i dag bruger på opgaven, giver det en årlig gevinst på 1,5 mio. kr.

Hjemmesygepleje i tal

  • Det samlede budget for hjemmesygeplejen er 53,7 mio. kr.
  • Sidste år fik 4109 borgere hjælp fra hjemmesygeplejen. Det er en stigning på 18 pct. i forhold til 2015. I samme tidsrum er antallet af leverede timer steget med 31 procent, fordi kortere indlæggelse giver længere forløb hos hjemmesygeplejen. Budgettet er samtidig steget med 24 pct.
  • 3869 borgere fik hjælpen i hjemmet, 804 i sygeplejeklinikkerne, 1285 fra akutsygeplejen, 87 fra Kom godt hjem-teamet.
  • Det skønnes, at der kan behandles fire borgere i timen i sygeplejeklinikkerne.
  • En hjemmesygepleje kan nå 17-20 besøg på en otte-timers dagvagt i byerne og 10 besøg i landområder. 70-80 procent af arbejdstiden bruges på borgerbesøg inklusive transport. Den øvrige tid bruges på pause, rapport, dokumentation, telefonopkald med mere.

Kilde: Horsens Kommune

Besøg via skærmen

Planen er også at udskifte en del af hjemmesygeplejerskens besøg i hjemmet med telemedicin. Det vil sige en samtale med sygeplejersken via en skærm.

Det kan være psykisk pleje og omsorg til borgere med demens, borgere i palliativt forløb eller med let angst. Det kan også være støtte til kost og ernæring og målinger, som borgeren kan give til sygeplejersken via skærmen, samt ukompliceret sårpleje.

Der er ikke sat beløb på den ventede besparelse.

Desuden har kommunen valgt at træde på bremsen i forhold til at overtage opgaver fra sygehuset. I dag får flere borgere IV-medicin derhjemme. Det er medicin, som gives direkte i åren. Behandlingen foregik tidligere på sygehuset. Den aftale opsiger kommunen nu og sparer derved de 800.000 kr., som det koster at løse den opgave.

Stomipleje, behandling af sår, målinger og meget mere kan foregå på en sygeplejeklinik, som sikrer sygeplejerskerne mere tid til sygepleje, fordi de ikke skal bruge tid på transport mellem patienterne. I stedet bliver det borgernes opgave at komme hen til sygeplejersken. Arkivfoto: Morten Pape
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Danmark

Kristian Jensen bliver analytiker hos Avisen Danmark: Som ex-minister kan jeg sige tingene mere direkte

Annonce