Annonce
Østjylland

Specialklassebørn skal fordeles på flere skoler

Lone Jakobi (S) er overbevist om, at Odder Kommune er ved at trække specialundervisningen i retning mod bedre inklusion og dermed et bedre børneliv. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Forældre skal inddrages tæt, når specialklasserne skifter pladser. Ansvaret vil fortsat ligge hos ledelsen på Parkvejens Skole.

Odder: Alle elever i specialklasser skal opleve at være en del af et fællesskab. Det lille fællesskab i specialklassen og det større fællesskab i almenskolen afpasset efter den enkeltes behov og muligheder.

Det er udgangspunktet for den beslutning børne,- uddannelses- og kulturudvalget traf på det seneste møde om en ny struktur for specialklasserne.

For at det skal lykkes at sikre børnene fællesskaber i både små og store klasser, er det ifølge politikerne nødvendigt, at specialklasserne fordeles på flere skoler.

Og det vel at mærke allerede fra det kommende skoleår.

- Vi ved godt, at det er sårbart på mange fronter, men vi vil se resultater, så vi er nødt til at få det her sat i gang, siger Lone Jakobi (S), der er formand for udvalget.

Det der skal sættes i gang er blandt andet, at der skal oprettes specialklasser på Vestskolen. Mindst to allerede fra næste skoleår.

Ansvaret for, hvordan specialklasserne skal sammensættes, ligger hos lederen af Parkvejens Skole og Ungdomsskole.

- Det skal ske i en vigtig, vigtig dialog med forældrene, som skal inddrages for det er meget vigtigt for børnene at være godt forberedte på, hvad der skal ske, understreger Lone Jakobi.

Annonce
Jeg er sikker på, at vi er ved at lave noget, der forbedrer området.

Lone Jakobi, fmd. børne-, uddannelses- og kulturudvalget

Tre typer

Som udgangspunkt arbejder man med 3 forskellige "typer"af specialklasser.

Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, klasser for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og klasser med elever med ADHD – Autismespektrumforstyrrelse.

- Men børn er jo forskellige, så der skal tages højde for, hvordan det enkelte barn trives bedst, ikke kun diagnosen, siger Lone Jakobi.

Dels kan der være stor forskel på om børnene eksempelvis er indad- eller udadreagerende. Dels har børnene også i specialklasserne behov for at være sammen med nogle jævnaldrende.

Udover at sprede specialklasserne over flere skoler, så er en del af fremtiden i Odder Kommune også, at der skal være flere tilbud på de enkelte skoler for børn, der ikke nødvendigvis kan trives fuld tid i en normalklasse, men som omvendt heller ikke behøver en specialklasse.

- Jeg kunne godt forestille mig, at nogle af børnenes behov ændrer sig i takt med, at indsatserne udvikler sig, siger Lone Jakobi.

Fremtidens fordeling af specialklasser

Vestskolen: En klasse på Skovbakken og tre klasser på Vestermarken.

Parkvejens Skole: Seks klasser.

Hou Skole: To klasser.

Ungdomsskolen: To erhvervsklasser(E-team).

Politikerne besluttede, at to af speicalklasserne på Vestskolen allerede skal oprettes fra kommende skoleår.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce