Annonce
Østjylland

Specialklassebørn skal fordeles på flere skoler

Lone Jakobi (S) er overbevist om, at Odder Kommune er ved at trække specialundervisningen i retning mod bedre inklusion og dermed et bedre børneliv. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Forældre skal inddrages tæt, når specialklasserne skifter pladser. Ansvaret vil fortsat ligge hos ledelsen på Parkvejens Skole.

Odder: Alle elever i specialklasser skal opleve at være en del af et fællesskab. Det lille fællesskab i specialklassen og det større fællesskab i almenskolen afpasset efter den enkeltes behov og muligheder.

Det er udgangspunktet for den beslutning børne,- uddannelses- og kulturudvalget traf på det seneste møde om en ny struktur for specialklasserne.

For at det skal lykkes at sikre børnene fællesskaber i både små og store klasser, er det ifølge politikerne nødvendigt, at specialklasserne fordeles på flere skoler.

Og det vel at mærke allerede fra det kommende skoleår.

- Vi ved godt, at det er sårbart på mange fronter, men vi vil se resultater, så vi er nødt til at få det her sat i gang, siger Lone Jakobi (S), der er formand for udvalget.

Det der skal sættes i gang er blandt andet, at der skal oprettes specialklasser på Vestskolen. Mindst to allerede fra næste skoleår.

Ansvaret for, hvordan specialklasserne skal sammensættes, ligger hos lederen af Parkvejens Skole og Ungdomsskole.

- Det skal ske i en vigtig, vigtig dialog med forældrene, som skal inddrages for det er meget vigtigt for børnene at være godt forberedte på, hvad der skal ske, understreger Lone Jakobi.

Annonce
Jeg er sikker på, at vi er ved at lave noget, der forbedrer området.

Lone Jakobi, fmd. børne-, uddannelses- og kulturudvalget

Tre typer

Som udgangspunkt arbejder man med 3 forskellige "typer"af specialklasser.

Klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, klasser for elever med socio-emotionelle vanskeligheder og klasser med elever med ADHD – Autismespektrumforstyrrelse.

- Men børn er jo forskellige, så der skal tages højde for, hvordan det enkelte barn trives bedst, ikke kun diagnosen, siger Lone Jakobi.

Dels kan der være stor forskel på om børnene eksempelvis er indad- eller udadreagerende. Dels har børnene også i specialklasserne behov for at være sammen med nogle jævnaldrende.

Udover at sprede specialklasserne over flere skoler, så er en del af fremtiden i Odder Kommune også, at der skal være flere tilbud på de enkelte skoler for børn, der ikke nødvendigvis kan trives fuld tid i en normalklasse, men som omvendt heller ikke behøver en specialklasse.

- Jeg kunne godt forestille mig, at nogle af børnenes behov ændrer sig i takt med, at indsatserne udvikler sig, siger Lone Jakobi.

Fremtidens fordeling af specialklasser

Vestskolen: En klasse på Skovbakken og tre klasser på Vestermarken.

Parkvejens Skole: Seks klasser.

Hou Skole: To klasser.

Ungdomsskolen: To erhvervsklasser(E-team).

Politikerne besluttede, at to af speicalklasserne på Vestskolen allerede skal oprettes fra kommende skoleår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Soloen er i højsædet på Gruppe 38

Leder For abonnenter

Selvfølgelig skal de møde til tiden, men...

En del af børn og unges opdragelse er at lære at møde til aftalt tid. Det handler ikke kun om skolen, men også når man laver aftaler med andre. Vi skal kunne stole på hinanden. Derfor skal unge lære at møde til tiden. Også når de er nået i gymnasiet. At de ikke altid gør det, er en kendt sag. Men der kan være gode forklaringer på, at en elev ikke er til stede, når klokken ringer ind til en times undervisning. Ved dagens begyndelse kan bus eller tog være forsinket, og hvis eleven er taget hjemmefra i passende tid til at nå frem til første time, har det ingen mening, at han eller hun skal have fravær for for sent fremmøde, hvis forklaringen ligger i, at den offentlige transport ikke fungerer som lovet. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kommer eleverne i møde, når hun har besluttet at afskaffe den bekendtgørelse om fravær, som den tidligere regering indførte i oktober sidste år. Hun vil lade landets gymnasier og deres lærere vurdere, hvornår en elev skal noteres for fravær. Hun mener, at lærerne fuldt ud er i stand til at vurdere, hvornår der er tale om en elev, som kommer for sent sammen med 300 andre, fordi busserne er forsinkede, og hvornår det handler om elev, der er sløv i optrækket. For de findes også. Der er sikkert også dem, der regner på, om de kan holde sig inden for grænsen for advarsler og lignende og tager sig en ekstra fridag på den konto. For slet ikke at tale om dem, der kan finde på at gå hjem før skoledagen slutter eller dem, der ikke sørger for at være i klassen, når frikvarteret slutter. Her skal gymnasiet og lærerne selvfølgelig gribe ind. Sløvhed, slendrian og ligegyldighed skal ikke tolereres. Men den sunde fornuft skal råde, når en elev, der kommer for sent, har en forklaring, som lyder plausibel. Systemet med at notere fravær bør heller ikke afskaffes, for det giver skolen en mulighed for at gribe ind, hvis en elev har brug for støtte i det faglige eller på trivsel i skolen. Så skal der sættes ind på andre måder, og ikke alle elever er lige åbenmundede om deres eventuelle problemer.

Annonce