Annonce
Aarhus

Spektakulær udvidelse: Aarhus skal have et sundhedstårn

Sådan vil det kommende sundhedstårn tage sig ud. Animation: Sleth Arkitekter
Salling Fondene donerer 20 mio. kr. til udvidelse af DGI Huset i Aarhus.

AARHUS: En total nyskabelse er på vej i Aarhus. 20 millioner kroner fra Salling Fondene er første skridt på vejen mod et sundhedstårn ved DGI Huset bag Bruun's Galleri.

Ideen er opstået af den markante befolkningstilvækst, Aarhus oplever nu og i de kommende år. Det har øget behovet for tidsvarende idrætsfaciliteter.

Fonden DGI Huset har derfor en vision om at udvide det unikke og fredede DGI Huset for at skabe yderligere rum for aktiviteter til byens borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv.

”Sundhedstårnet” er arbejdstitlen for det kommende idrætsbyggeri ved siden af DGI Huset. Det skal fremstå som et multifunktionelt idræts- og sundhedscenter, hvor fokus vil ligge på idræt, sundhed, læring og udvikling.

Annonce

DGI Huset

DGI Huset Aarhus drives af en almennyttig fond, hvis formål er at styrke idræt og sundhed i Aarhus. Fonden ejer bygningerne, der indeholder DGI Huset. Bestyrelsen er udpeget af DGI og DGI Østjylland.

DGI Huset ligger i en fredet bygning, som i 1900-tallet var en del af Statsbanernes (DSB) centralværksted, og der blev i næsten 100 år bygget og repareret lokomotiver i bygningen.

DGI Huset blev indviet som idrætscenter i 2003 og er på 5000 kvadratmeter. Der var i 2018 cirka 270.000 idrætsbrugere i huset.

Sundhedstårnet er projekteret til at rumme cirka 3000 etagekvadratmeter fordelt over ni etager inkl. tagetage og kan stå færdigt i 2023. Tårnet projekteres at koste 60 millioner kroner.

Den statslige ”Lokale og Anlægsfonden” indgår som rådgiver i projektet, og skitserne er tegnet af Sleth Arkitekter, Aarhus.

Uafhængig af visionen om Sundhedstårnet pågår lige nu en mindre ombygning inde i DGI Huset, som vil stå færdig i løbet af efteråret 2019.

Ombygningen vil flytte den eksisterende hovedindgang til en ny indgang, hvor brugerne vil komme ind i en imponerende højloftet sal med 16 meter til loftet. I denne sal er bevaret vidnesbyrdet om de gamle lokomotivhaller i form af kraner, porte og et af byens største vinduespartier.

Ombygningen i 2019 vil desuden rumme en ny multisal og en ny café, der vil skabe smukke og indbydende rammer for husets brugere.

En løftestang

Sundhedstårnet, der er planlagt til højde på cirka 40 meter og ni etager, bliver et markant idrætscenter i Aarhus, og det vil vække international opmærksomhed med sin nyskabende og bæredygtige arkitektur og indretning. Hensigten er at etablere et fremtidsorienteret væksthus for idrætten, hvor kendte idrætsformer kombineres med nye former for idræt, træning og forebyggelse. Byggeriet er projekteret til en samlet udgift på 60 millioner kroner. Salling Fondene, som ejer Salling Group, støtter sundhedstårnet, og formand for Købmand Herman Sallings Fond, Jens Bjerg Sørensen, håber, det kan blive endnu et folkeligt samlingspunkt i Aarhus.

- Salling Fondenes formål er at skabe oplevelser og fællesskab i hverdagen, og derfor er vi glade for at kunne bakke om et spændende projekt. Vi håber, at Fonden DGI Huset vil kunne bruge vores donation som løftestang til at sikre den resterende finansiering, siger han.

Kraftig vækst

- Det er en fantastisk mulighed for os, og det kommer borgere i alle aldre i Aarhus til gode, siger formanden for Fonden DGI Husets bestyrelse, Lars Steen Pedersen. DGI Huset er vokset fra cirka 80.000 besøgende i 2004 til 270.000 i 2018. - Vi har en fantastisk bygning, men de eksisterende arealer er brugt, og udvidelser kan kun ske opad. Sundhedstårnet vil fremstå som et moderne fyrtårn for idræt og sundhed. Donationen giver os stor tiltro til, at vi kan finde de resterende midler, siger Lars Steen Pedersen.

Et forsamlingshus

Direktør for DGI Huset Aarhus, Troels Knudsen, er begejstret.

- Sundhedstårnet skaber mulighed for at koble de nuværende idræts- og træningstilbud i DGI Huset til en palet af nye, spændende muligheder inden for sundhedsområdet. Det kunne være kost, kurser, forebyggelse og genoptræning, læring og folkeoplysning. Alt sammen til gavn for folkesundhed og fællesskaber i midtbyen. Tårnet skal også fungere som generationernes idrætsanlæg til midtbyens beboere og foreninger, et sundhedshus med walk-in tests og træning for borgerne og et storbyens forsamlingshus med kurser og foredrag. Tårnets øverste etage vil rumme et center for oplevelse og læring. Et hus af den karakter vil være second to none i Nordeuropa, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce