Annonce
Aarhus

Støj jager beboere væk fra hædrede boliger på Aarhus Ø

<p>Havnehusene på Aarhus Ø er et hædret og attraktivt boligforeningsbyggeri - men støjgener og problemer med at producere varme nok til alle lejligheder er alvorlige skønhedspletter, der ærgrer direktøren for Brabrand Boligforening, Keld Laursen. Pressefoto</p>

Beboere flygter fra lavfrekvent støj døgnet rundt fra varmepumpeanlæg i Brabrand Boligforenings Havnehusene. Endnu er der ikke fundet en løsning på problemet i det energineutrale byggeri, hvor det også kneb med at holde varmen i stuerne i vinter.

Beboerne flygter for et godt ord fra lejligheder i en af opgangene i Brabrand Boligforenings Havnehusene på Aarhus Ø.

Det er en konstant lavfrekvent vibrationsstøj fra de store varmepumpeanlæg i kælderen, der forplanter sig op gennem bygningens vægge og driver beboerne ud.

Boligforeningsdirektør Keld Laursen i teknikrummet hvorfra varmepumpeanlægget sender vibrationsstøj op gennem havnehusene på Aarhus Ø, så beboere må flytte fra opgangen over støjsenderen. Endnu er der ikke fundet en løsning på problemet. Foto: Axel Schütt.

Foreløbig har boligforeningen måttet genhuse beboerne fra to af lejlighederne i andre lejligheder i Havnehusene. To andre er indkvarteret på henholdsvis hotel og i en af Havnehusenes gæsteboliger, mens to hold lejere har sagt op og er flyttet fra Havnehusene.

Annonce

Beboer på hotel

»Det er så slemt, at nogle af beboerne i opgangen Ester Aggerbos Gade 7 simpelthen ikke har kunnet sove for det om natten,« fortæller direktør i Brabrand Boligforening, Keld Laursen.

En af dem er Kaj Voetmann, der har lejligheden lige over teknikkælderen.

I ugevis har boligforeningen haft ham indlogeret på hotel. Nu har han valgt i stedet at få nøglerne til en lejlighed på 3. sal, hvor han kan gå op og sove.

Annonce

Musik sikrer søvnen

»Jeg sover til musik heroppe men behøver ikke skrue helt så højt op for den, som jeg måtte nede i stuen, hvor der både var den almindelige støj fra anlægget og viberationsstøjen,« fortæller Kaj Voetmann.

Han er mere træt om morgenen, end han plejer, når han skal op og på arbejde.

»Støjen betyder, at jeg vågner flere gange om natten, end normalt. Her i weekenden, hvor jeg sov i stuelejligheden, var jeg nede på to-tre timers søvn i løbet af en nat. Det kan man jo ikke holde til,« siger han.

Annonce

Det kniber med varmen

Der var næsten ingen ende på energi-ambitionerne, da boligforeningen byggede Havnehusene, der skulle være selvforsynende med energi til varme og varmt vand.

60 procent af energien skulle udvindes af spildevandet fra lejlighederne. Det meste af resten hentes op som jordvarme fra 21 boringer i 150 meters dybde.

»Vi har været ude i det teknologiske grænseland med de løsninger, vi har valgt. Vovemodet har måske været for stort og det samme har tilliden til, at teknologien var færdigudviklet. Frustrationerne er i hvert fald store,« siger Keld Laursen.

Det er nemlig ikke kun vibrationsstøj, der giver problemer.

I vinter viste det sig, at Havnehusene ikke var helt så selvforsynende med energi som lovet. I hvert fald blev der ikke produceret varme nok til alle lejligheder.

»Vi var nødt til at koble en del af bebyggelsen på fjernvarmen, for at beboerne ikke skulle fryse,« fortæller Keld Laursen.

Og Kaj Voetmann mindes, at selv om han stillede gulvvarmen i sin lejlighed til 23-24 grader på kolde dage i vinter, nåede temperaturen i soveværelset ikke op over 15 grader.

Annonce

Direktør kræver løsning

Lige nu arbejder såvel boligforeningen som dens rådgivere, entreprenør og leverandører på at finde løsninger på vibrationsstøj og varmemangel.

»Vores tålmodighed er udfordret. Vi vil have det udbedret tilfredsstillende og hurtigt - men samtidig skal det være en ordentlig løsning. Varmen har vi god tid til at få løst. Det bliver jo ikke vinter foreløbig. Støjen haster det med. En vibrationsstøj som den her 24-7 er altså ikke noget, man bare kan sige herregud til,« siger Keld Laursen, mens vi bevæger os op ad trappen i opgangen og fornemmer, hvordan den evige, summende lyd ikke bare er et problem i etagen lige over kælderen, men også går tydeligt igennem på 3. sal.

I sidste ende kan det ende med et større juridisk slagsmål om, hvem der har ansvaret for fejlene - og hvem der skal betale den sikkert ikke ubetydelige regning for at få dem udbedret.

Og den skal ikke havne hos beboerne, mener direktøren.

»De har jo betalt for byggeriet én gang.«

Annonce

Støjen forplanter sig

Boligforeningen har skrevet ud til alle beboerne i Havnehusene for at få kortlagt, hvor langt ud i bebyggelsen vibrationsstøjen forplanter sig, og hvor mange den generer.

»Det er jo sådan med lavfrekvent støj, at nogle ikke føler sig generet af den i særlig grad, mens den er en meget stor belastning for andre. Derfor kan vi let have en beboer på 3. sal, der oplever langt større støjgener end en i stueetagen,« siger Keld Laursen.

Han ærgrer sig gul og grøn over støjen og varmeproblemerne i Havnehusene, der er prisbelønnet for sin arkitektur, og hvor der er stor efterspørgsel efter de godt 80 familie- og seniorboliger og omkring 100 ungdomsboliger, så der normalt er fuldt udlejet.

Annonce

Et dejligt sted at bo

Støjen og kulden har da heller ikke skræmt Kaj Voetmann helt væk.

»Jeg vil gerne blive boende i Havnehusene. Det er et dejligt sted at bo. Derfor har jeg også bedt om at blive skrevet op til en lejlighed et andet sted i bebyggelsen - væk fra støjen,« siger han.

Keld Laursen mener, at Brabrand Boligforening har været ambitiøs med arkitekturen, med placeringen på Aarhus Ø, med mulighederne for at skabe fællesskaber på tagterrasser og i det lukkede gårdrum og med energiforsyningen.

Lidt for ambitiøse, hvad det sidste angår, måske.

»Læren er, at det er fint nok at gå forrest. Vi behøver bare ikke gøre det hver gang - i hvert fald ikke forrest ud i det teknologiske grænseland,« siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Påkørt betjent opereret i hjernen: Han er stadig i livskritisk tilstand

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Annonce