Annonce
Aarhus

Stadion Allé lukkes: Ringgaden forlænges mod syd

Ringgaden mod syd ved udmundingen til Stadion Allé ved Johan Baunes Plads. Det er her kommunen starter ombygning om blot ti dage. Foto: Kim Haugaard

Snart lukkes Stadion Allé for at opprioritere Ringgaden og hjælpe trafikanterne hurtigere udenom midtbyen.

Annonce

20. april starter et gravearbejde omkring Stadion Allé og Johan Baunes Plads, der skal ende med at sikre en bedre trafikafvikling i Aarhus. Som sidegevinst kommer Johan Baunes Plads fremover til at kunne leve op til sit navn som en egentlig plads og ikke kun være en parkeringsplads.

Aarhus Kommune har som et af sine mål at reducere trafikken igennem i midtbyen. I den sammenhæng har byrådet besluttet at øge fremkommeligheden på Ringgaden, så flere vil vælge at køre på Ringgaden frem for ind gennem midtbyen, hvis ikke de har et ærinde der.

Længere ringgade

Forlængelsen af Ringgaden ved Johan Baunes Plads koster 25 mio. kr. og finansieres af den nye MOVE-fond (Mobilitets- og Vejfonden), som er opsamlede midler de såkaldte tilbagekøbsklausuler. Det er indtægter fra grunde, som kommunen solgte i 1950?erne og 60?erne med klausul om, at de kunne købes tilbage til samme pris 100 år efter.

Center for Byudvikling og Mobilitet har vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det vil sige, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse, men at man kan starte efter en kortere høringsfase. der er byggestart 21. april og arbejdet forventes afsluttet 1. december.

Klik her for at se kort over trafikken omkring Stadion Allé og Johan Baunes Plads.

Konkret vil kommunen forlænge Ringgaden, så den fortsætter helt ned til Marselis Boulevard uden at standse med den vigepligt, der i dag er ved udkørslen til Stadion Allé. Projektet betyder, at Stadion Allé og F. Vestergaards Gade lukkes i den sydlige ende, som det fremgår af kortet ved siden af.

»Herved gives der en større prioritet til den gennemkørende trafik, og mange af de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der er i krydset i dag, forbedres væsentligt,« forklarer vejingeniør Peter Søndergaard fra planafdelingen.

Ålborggade bliver den fremtidige adgangsvej til lokalområdet omkring Stadion Allé og Ingerslev Boulevard. Ålborggade er i forvejen tilsluttet Søndre Ringgade i et signalreguleret kryds. Og der vil ske en mindre ombygning af dette kryds for at sikre en god trafikafvikling, oplyser Peter Søndergaard.

Trafikstrukturen i gaderne ved Ålborggade som vist på kortet.

»Vi kommer til at nedlægge et antal parkeringspladser på Johan Baunes Plads, men til gengæld opretter vi flere parkeringspladser andre steder i lokalområdet fx i P. Vestergaards Gade, så balancen i området opretholdes,« forklarer Peter Søndergaard.

Han tilføjer, at projektet også har haft for øje for at bevare den historiske visuelle akse mellem Sankt Lukas Kirke og Stadion. Johan Baunes Plads bliver samtidig meget større, og der bliver sivemulighed hen over det nye torv for biler fra F. Vestergaards Gade til Stadion Allé, som den orange pil på kortet viser.

Sideløbende med dette projekt arbejder kommunen også på et vejforbedringsprojekt omkring Filtenborg Plads.

»De to projekter har vi valgt at dele i to, fordi de også hver for sig kan forbedre trafikken. Og ved Filtenborg har det en større påvirkning, så der er vi ved at screene for, om det er nødvendigt eller ej at gennemføre en VVM-undersøgelse,« siger Peter Søndergaard.

Entreprenøren begynder som sagt arbejdet ved Stadion Allé 20. april, og projektet forventes afsluttet 1. december.

Klik på kortet for at se det i stor udgave.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Fortvivlede pårørende kan ikke få svar: Hvor mange er døde af corona-relateret sygdom på smitteramt plejehjem?

Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Sport

Sejr over spansk storhold var ikke nok: Bakken Bears er ude af Champions League

Aarhus For abonnenter

Pukkelbump får skældud: Men i virkeligheden elsker mange dem

Annonce