Annonce
Aarhus

Stiften tester tre strækninger: Er det værre med lastbilerne på Marselis Boulevard end andre steder i byen?

Marselis Boulevard vs. ringgaden vs. Randersvej. Stiften tester hvilken strækning, der lægger asfalt til mest tung trafik. Fotocollage: Jesper Bech Pedersen
Marselis Boulevard er langtfra den mest trafikerede strækning i Aarhus, men det er alligevel her, byrådet planlægger at anlægge en milliarddyr tunnel.

AARHUS: I snit kører der knap 16.000 køretøjer i døgnet på Marselis Boulevard.

Til sammenligning kører der på Randersvej 30.600. På Viby Ringvej endnu flere; 37.000. På den indre ringgade 31.000.

Så hvorfor er det lige netop under Marselis Boulevard, at der skal anlægges en 2,7 milliarder kroner dyr tunnel?

Annonce

Et af argumenterne er, at vejen i særlig grad lægger asfalt til tung transport, eftersom den er den primære adgangsvej til containerhavnen.

Stiften har testet den påstand. Er der virkelig flere lastbiler på Marselis Boulevard? Og hvordan "føles" det så, sammenlignet med andre veje, hvor der også er tæt trafik?

Optælling: Sådan har vi gjort

Stiften stiller i disse dage skarpt på planerne om en Marselistunnel. Grafik: Nex
  • Gennem en halv time opholdt vi os på henholdsvis Marselis Boulevard, Vestre Ringgade og Randersvej og talte lastbiler og busser i begge køreretninger.
  • Vi har talt køretøjer i nøjagtig en halv time på hvert af stederne i tidsrummet 13.00-15.00 en torsdag eftermiddag.
  • Vi har udelukkende talt store busser og rigtige lastbiler beregnet til godstransport. Minibusser, varevogne og flyttebiler er ikke talt med.
  • Der er tale om en stikprøve, som ikke må forveksles med repræsentativ statistik, ligesom vurderingen af støjforholdene er subjektiv.

1. Marselis Boulevard (ved Stadion Allé)

Marselis Boulevard i retning mod havnen. Strømmen af lastbiler til og fra føles mere eller mindre konstant. Foto: Jesper Bech Pedersen

Gennemsnitlig trafik i døgnet (2019):   15.800

Antal tung transport optalt på en halv time:   126

Oplevelsen:   126 køretøjer svarer i snit til 4,2 i minuttet, hvilket måske ikke lyder af meget. I praksis føles det dog, som om der er en konstant strøm af tunge køretøjer. Der er altovervejende tale om lastbiltrafik og kun få bybusser.

Tilføjelse:   Vi lavede optællingen i krydset ved Stadion Alle, som ligger midt på Marselis Boulevard, og har udelukkende talt den gennemgående trafik i begge retninger ad Marselis Boulevard.

Der kommer imidlertid også en del lastbiler fra Søndre Ringgade og drejer ud på Marselis Boulevard mod havnen og vice versa. Disse lastbiler er ikke talt med i de 126, da de kun kører på den østlige halvdel af Marselis Boulevard.

Vi talte dem dog separat, og i løbet af den halve time, optællingen varede, beløb det sig til yderligere 41 busser og lastbiler via Søndre Ringgade.

2. Vestre Ringgade (ud for Botanisk Have)

Ringgaden ved Botanisk Have lige nord for Viborgvej. Her udgøres den tunge trafik af en blanding af bybusser og lastbiler. Foto: Jesper Bech Pedersen

Gennemsnitlig trafik i døgnet (2019):   31.000

Antal tung transport optalt på en halv time:   51

Oplevelsen:   51 tunge køretøjer på en halv time svarer til 1,7 i minuttet. I praksis er der en verden til forskel fra de 4,2 i minuttet på Marselis Boulevard. Det føles, som om der kun lejlighedsvis kommer en lastbil eller bus forbi.

Til gengæld føles den generelle biltrafik lige så tæt, og den underliggende, konstante trafikstøj er den samme.

3. Randersvej (nord for vandtårnet)

Randersvej nord for vandtårnet. Her er mængden af lastbiler forholdsvis lille, men trafikken som helhed er tæt. Foto: Jesper Bech Pedersen

Gennemsnitlig trafik i døgnet (2019):   30.600

Antal tung transport optalt på en halv time:   42

Oplevelsen:   Det kommer bag på optælleren, at Randersvej med 1,4 busser/lastbiler per minut i vores stikprøve viser sig at have mindre tung transport end den indre ringgade.

Der er trods alt tale om den primære indfaldsvej fra det nordlige motorvejshængsel, men strømmen af godstransport er ikke overvældende. Faktisk udgør de regionale blå X-busser cirka en fjerdedel af de 42 tunge køretøjer i løbet af den halve time, avisen er på stedet.

Den generelle trafik er også her tæt med rigtig mange personbiler.

Konklusion: Marselis Boulevard ér noget særligt

Marselis Boulevard er og bliver hovedkorridoren til Aarhus Havn, og det mærkes tydeligt, når man sammenligner med andre store veje i byen. Foto: Jesper Bech Pedersen

Konklusion:   Selv om det er uden for myldretiden, så er der tæt trafik og næsten konstant støj på alle tre teststeder. Den almindelige biltrafik skaber en vedblivende "susen", mens busser og især lastbiler er øredøvende, når de brøler forbi.

De tunge køretøjer larmer markant mere end personbilerne, uanset om de er i fart eller accelererer efter at have holdt stille for rødt lys. For det nøgne øre larmer lastbilerne generelt lidt mere end busserne.

Hvad angår Marselis Boulevard, så er vores subjektive vurdering, at trykket fra den tunge støj her føles markant større og mere vedvarende end de to øvrige steder. Det skyldes helt lavpraktisk, at der er mere af den tunge trafik her, uagtet at der totalt set passerer flere køretøjer forbi på Randersvej og ringgaden.

Når det er sagt, så kan ingen af strækningerne anbefales som opholdsareal.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

AGF-direktør får karantæne og bøde på 20.000 kr: 'Gav hånd med knyttet næve med hård kraft'

Danmark

Gratis færger og billig kollektiv transport: Minister vil gentage succesen fra sidste sommer

Østjylland

Tvangsnedlukning truer: Sogn nærmer sig den kritiske grænse

Annonce