Annonce
Debat

Stop den uansvarlige buskørsel af skolebørn

Læserbrev: Ny forskning viser, at busning af skolebørn fra Aarhus Vest til skoler andre steder i byen skader langt mere, end det gavner. Det har AarhuSomali i årevis påpeget overfor politikere i Aarhus. Men nu er det altså slået fast i en forskningsrapport med konklusionen: ”Tosprogede børn med behov for sprogstøtte klarer sig bedst på den lokale folkeskole.” Det er klar tale. Busordningen skal stoppes.

Ved vælgermøder til byrådsvalgene i Aarhus i 2013 og 2017, arrangeret af AarhuSomali, var et af de vigtigste emner netop busning af skolebørn. Fra de mange fremmødte med somalisk baggrund lød der et entydigt budskab til politikerne: ”Stop busordningen”.

Mange forældre med somalisk baggrund har igen og igen beklaget sig over ordningen, der fungerer dårligt for både børn og forældre. Senest har vi i TV2 Østjylland set Selma Abdinasir Jama stå frem og fortælle, hvordan hun mod sin vilje blev flyttet fra sin lokale skole og kørt i bus til en anden skole.

Selma beskrev det således: ”Hver dag jeg så den bus, gjorde det mig ked af det. Jeg vidste, at det ville blive endnu en dag, hvor jeg skulle gå og være ked af det.” Sådan har mange andre ”busbørn” tilsvarende oplevet det. Og som Selma udtrykker det, har de fået ar på sjælen.

Ordningen gælder tosprogede børn med behov for sprogstøtte. Men ganske alarmerende viser evalueringen, at ’busbørnene’ ikke bare trives dårligere på den skole, de dagligt køres til, med mavepine, mistrivsel og social isolation. De lærer også mindre og får dårligere karakterer, end hvis de var blevet på deres lokale folkeskole.

Så de 13-14 mio. kr., busordningen årligt koster Aarhus Kommune, har været en fejlslagen investering. Den har medført forringet livskvalitet for børnene, hvilket i sig selv er slemt nok, men den har også medført dårligere læring. Hermed er der ingen god eller saglig grund til at fortsætte ordningen. Stop den og brug pengene på de lokale folkeskoler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce