Annonce
Østjylland

Stor debat om højhusbyggeri - nu skal borgerne høres

Nu sendes et lokalplanforslag i høring, der skal bane vejen for højhusbyggeri centralt i byen. Arkivfoto: Mathias Fredslund Hansen
Det vrimler med byggeplaner i Randers, men nogle steder er der modstand mod planerne. I udkanten af byen vil helt nye kvarterer skyde op.

Randers: I de kommende år vil Randers vokse og udvide i flere retninger. Også centralt i Randers er der planer om nybyggeri, selv om det er mere kompliceret, end når man bygger på en bar mark uden naboer tæt på.

Det stod klart, da et flertal i byrådet mandag sendte et forslag til lokalplan i høring, der skal bane vejen for højhusbyggeri på Niels Brocks Gade i den ene ende af Tøjhushave-kvarteret. Idag ligger der en forfalden bygning, som skal jævnes med jorden og erstattes af boligbyggeri i fire til seks etager.

Forslaget giver mulighed for etablering af ny bebyggelse med to bygninger i fire-seks etager placeret oven på den eksisterende kælderetage, hvor kælderetagen kan indrettes til parkeringskælder. Beboerne i kvarteret har protesteret mod planerne, idet de mener, at byggeriet vil blive alt for dominerende i området. Og det kunne en del af politikerne godt forstå.

- Jeg synes, vi rammer ved siden af skiven. I vores arkitekturpolitik står der, at nybyggeri skal forholde sig til eksisterende byggeri og kvarterets helhedsudtryk. Vi skal sætte dagordnen for byudvikling, ikke bygherren, sagde Rosa Lykke Yde (SF).

- Beboerne i området er bekymrede. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten stiller forslag om at der højest må være tre en halv etage, sagde Frida Valbjørn (EL). Forslaget fik dog kun støtte fra SF, mens resten af byrådet sendte forslaget i høring.

- Der er fordele ved at lade bygningen være høj, for den kommer til at virke som støjvold.

Daniel Madié (K), byrådsmedlem

Annonce

Ser frygteligt ud

- Der ser frygteligt ud, og jeg troede aldrig der vil ske noget her. Jeg er godt tilfreds med at der er en, der tør sætte penge i det. Beboerne i området er kede af planerne, men bygningerne er ikke højere end mange andre bygninger i området. Der er fordele ved at lade bygningen være høj, for den kommer til at virke som støjvold, sagde Daniel Madié (K).

- Vi har ikke lagt os fast på noget endnu. Vi er inde i en høringsperiode, sagde Henning Jensen Nyhuus (S) på vegne af socialdemokraterne.

- Der skal holdes borgermøde, og så lytter vi til, hvad der kommer ind. Jeg kan godt se, at hele kvarteret mere eller mindre vil ligge i skygge hen under aften. Men vi har en bygning, der bliver mere og mere forsømt. Den kan vi heller ikke være tjent med at have på dét sted. Det er en balancegang, sagde Frank Nørgaard (DF).

Annonce

Mange interesser i spil

- Det her er en høring, og der bliver altid justeret noget. Det er godt, der er nogle investorer, der vil tage fat, sagde Mogens Nyholm (R).

- Jeg er bange for, at man igen vælger at følge de riges interesser frem for det store flertal, sagde Kasper Fuhr Christensen (VL).

- Vi glemmer helheden, som vi har ansvaret for, men lytter til beboerne med store ører. Der burde lægges flere etager på, sagde Jens Peter Hansen (V). Han henviste til, at det er bæredygtigt at bygge i højden.

- Der er mange interesser i projektet. Nu får alle mulighed for at komme med input i processen. Byfortætning er ikke så let, fordi der allerede er folk omkring det projekt, man gerne vil udvikle, sagde Christian Brøns (V), formand for udviklingsudvalget.

Annonce

Randers vokser mod nord

Andre steder i kommunen er plangrundlaget nu på plads, så der kan bygges i hundredvis af boliger.

I oktober sidste år vedtog byrådet en lokalplan, der baner vejen for opførelse af 170 boliger nord for Nordskellet ved Helsted. Nu er et tillæg til kommuneplanen også på plads.

Det nye boligområde med både parcelhuse og rækkehuse vil udgøre den første etape af et nyt større boligområde nord for Nordskellet, og vil dermed ændre på byens afgrænsning. Det nye boligkvarter er én af i alt fire etaper i en helhedsplan for området nord for Nordskellet, der i de kommende år kan vokse betydeligt.

I forbindelse med det kommende boligbyggeri skal der laves nye trafikale tiltag, for at skabe plads til trafikken til og fra boligområdet.

Kommunen og grundejeren har lavet en aftale om finansiering af udvidelse af Mastruphøjvej og Højmarksvej samt etablering af svingbaner ved de to vejes tilslutning til Nordskellet. Der skal måske laves svingbaner til vejene mod syd, Fyrkat Allé og Trelleborg Allé, samt buslommer. Det skal kommunen selv betale.

Annonce

Dronningborg har vokseværk

Også i en anden del af Randers udvides byen i de kommende år. Et område på cirka 10 hektar øst for Tjærbyvangsvej i Dronningborg, der afgrænses mod vest af Tjærbyvangsvej og mod syd af Tjærby Diger Allé, skal nu være hjemsted for nyt boligbyggeri med plads til 85 boliger. Byrådet har vedtaget en lokalplan, der baner vejen for byggeri af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Søndagens coronatal: Stadig lavt smittetryk i Aarhus - men indlæggelserne stiger

Erhverv For abonnenter

Kunde fik 300 kroner for et P. S. Krøyer-værk: Er det rimeligt, at antikvitetshandleren nu sælger det for 7.000 kroner?

AGF For abonnenter

Mens AGF (på ny) leder efter en sportschef: Her er fem akutte opgaver, der skal løses

Sport

Sanel Kapidzic trækker stikket fra den professionelle karriere: Familien, kammeraterne og baglåret har sendt det tidligere AGF-talent til Jyllandsserien

Annonce