Annonce
Aarhus

Store planer: City Vest vil bygge ud med biograf og bolighøjhus

Med blandt andet biograf med svævende sale, en dagligvarebutik og en ny indgang mod Tinesvej vil City Vest i højere grad vende ansigtet ud mod resten af byen.Illustration: Arkitema

City Vest har planer om at udvide og åbne sig mod omverdenen med åbne butiksfacader. Samtidig planlægger centerets ejere en biograf med fem svævende sale - og et boligbyggeri vest for centeret med blandt andet et hus i 20 etager.

Annonce

BRABRAND: City Vest står foran en større omdannelse og udvidelse. Blandt andet er det planen, at der skal laves en biograf med fem svævende sale i centrets nordøstlige hjørne mod Tinesvej.

Derudover skal centeret udvides mod Bygaden, Karen Blixens Boulevard, og åbnes mod omverdenen med åbne butiksfacader mod såvel Bygaden som mod Tinesvej, hvor der også kommer en ny indgang.

Lige vest for centeret, hvor der i dag er blandt andet parkeringspladser, er det planen at bygge et sted mellem 250 og 300 boliger i form af blandt andet rækkehuse, etageboliger og nærmest Silkeborgvej i et højhus i op til 20 etager.

Mellem City Vest og boligerne er der tænkt en grøn forbindelse som en del af den grønne forbindelse fra Toveshøj til Brabrand Sø.

Parkering skal primært foregå i p-kælder.

På skitsen her viser de røde markeringer det planlagte nybyggeri - mod vest boliger og mod øst en udvidelse af centeret.Illustration: Arkitema
Annonce

Planer i høring snart

Planerne, som Danica Ejendomme, der ejer City Vest, står bag, er nu så langt, at kommunen sender dem i en foregående offentlig høring enten lige inden eller lige efter sommerferien.

Projektet er ikke fuldt afklaret. I den videre proces skal der blandt andet arbejdes videre med højhuset og opholdsarealerne i forbindelse med højhuset, hedder det i den præsentation af planerne, som kommunens Center for Byudvikling har lavet til byrådets tekniske udvalgs møde på onsdag.

Heri står der også, at man vurderer, at projektet med en vis bearbejdning i høj grad kan bidrage til realiseringen af Aarhus Kommunes ambitioner for udviklingen og omdannelsen af Gellerup.

Endelig fremgår det, at den eksisterende smalle gangbro imellem City Vest og den sydlige del af Gellerups nye bygade Karen Blixens Boulevard, udskiftes med en bredere gangforbindelse som i højere grad får karakter af et egentligt byrum, og som kan være med til at løfte og styrke Karen Blixens Boulevard som bydelens nye hovedgade.

Vest for City Vest er det planen at opføre 250-300 boliger - blandt andet i et 20 etager højt hus ud mod Silkeborgvej.Illustration: Arkitema
Annonce

Nye ønsker til letbanen

På et punkt skal der arbejdes videre med City Vest-planerne, for at de kan realiseres. Og det er et ikke helt uvæsentligt punkt - nemlig i forhold til linjeføringen af en eventuel 2. etape af letbanen.

Danica ønsker en kommende letbane ført langs Tinesvej og altså øst om City Vest, mens kommunen i det oprindelige hovedforslag ville føre den vest om City Vest. Med den østlige linjeføring bliver planens boligdel mulig, samtidig med, at letbanen vil få standsningssteder henholdsvis på Silkeborgvej ud for City Vests sydlige indgang og ved Fredspladsen i den sydlige del af Karen Blixens Boulevard.

Danicas vurdering er, at standsningsstedet på Silkeborgvej vil gøre City Vest til et naturligt omstigningspunkt i byen.

- Det er et spændende projekt. For at vi kan sende det til behandling i byrådet er der brug for at bygherren kan vise, at den østlige linjeføring er en mulig løsning, hvis byrådet ender med at vælge at en letbane skal den vej, siger chefen for Byudvikling, Luise Pape Rydahl.

Hun foreslår byrådet, at begge linjeføringer bliver undersøgt i den VVM-proces, der nu skal i gang for at afklare, om etape 2 overhovedet skal være en skinnebåret løsning - og hvordan linjeføringen i givet fald skal være.

Annonce
Annonce
AGF

Live: Kæmpe brøler - AaB lyner før pausen

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

En af de lycraklædte svarer igen

Annonce