x
Annonce
Aarhus

Stort problem at få nye skoleledere

Søren Aakjær, børn- og ungechef i Aarhus, Lisbeth Schmidt Andersen, formand for Århus Skolelederforening og Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening. Fotos: Pressefoto og Axel Schütt

Aarhus Kommune er med en vis forsinkelse blevet ramt af en landstendens: Få vil være skoleledere. Vi ser på hvorfor.

AARHUS: Da den fusionerede Bavnehøjskole i Hasselager sidste år søgte ny skoleleder, måtte der flere opslag til, før det lykkedes at finde en ny leder. Og på Højvangskolen i Stavtrup kunne man efter efter tre opslag i efteråret 2016 slet ikke finde en kvalificeret leder, så skolen står lige nu et ledelsesmæssigt vacuum.

Det er de nyeste eksempler på, at det er blevet ganske vanskeligt at rekruttere skoleledere til de århusianske folkeskoler.

- Det er en national udfordring, der nu har ramt os. Aarhus har nok været privilegeret hidtil og mere attraktiv at søge. Men nu har den ringe søgning også ramt os, og det er vi nødt til at tage alvorligt, siger børn- og ungechef Søren Aakjær fra Aarhus Kommunes afdeling for Børn og Unge.

Ifølge ham og andre fagfolk er der flere forklaringer på, at så få ønsker at søge de ledige job som skoleleder på en af Aarhus Kommunes 46 folkeskoler.

- Vi har rigtigt mange dygtige og kvalificerede pædagogiske ledere på skolerne. Men det er et stort skridt for dem at søge et skolelederjob. Derfor skal vi være dygtigere til at støtte dem og uddanne dem, så de får lyst til at søge jobbet som skoleleder, som både er attraktivt, fantastisk vigtigt og godt lønnet, siger Søren Aakjær, der altså lover en forstærket indsats på området.

Annonce

Fire ledere søges

Efter den uheldige rokade af en leder fra Tovshøjskolen mangler Aarhus Kommune nu to skoleledere, fordi man også flyttede en leder fra Sødalskolen til Tovshøjskolen. Derfor søges der nu skoleledere til både Højvangskolen og Sødalskolen i Brabrand. Dertil kommer to andre skift i 2017, så Børn og Unge i alt skal ud og søge fire nye skoleledere. De andre to lederskift skyldes:

At skoleleder Mogens Toustrup, Rundhøjskolen, går på pension 1. april. Stillingen opslås.

At skoleleder Martin Appel Loft, Samsøgades Skole, har søgt og fået en stilling som leder af Lisbjergskolen, hvorfra Lars Wørts går på pension. Martin Loft tiltræder 20. februar. Pædagogisk leder Majbrith Rosendal Frøsig Christensen konstitueres som skoleleder på Samsøgades Skole, indtil der er fundet en afløser.

Ledere efterlyser indsats

Formanden for Aarhus Skolelederforening, Lisbeth Schmidt Andersen fra Læssøesgades Skole, er enig i, at der er et rekrutteringsproblem.

- Og vi indgår meget gerne i et arbejde med forvaltningen om at styrke skoleledelsen og den fødekæde, der skal til. Traditionelt set har Aarhus været et attraktivt sted at søge, og det skal det gerne være igen, siger hun.

Lisbeth Schmidt Andersen mener, der er brug for en bredere afdækning af, hvad der skal til for at gøre jobbet mere attraktivt.

Skal der højere løn til?

- Vi ved fra undersøgelser, at lønnen ikke er afgørende, men at det er det ledelsesrum, man har, der afgør om jobbet er spændende.

Ledere i et krydspres

Hos Århus Lærerforening har man en stor interesse i at skolerne får gode og dygtige ledere, som kan lede lærerne. Lærerformand Jesper Skorstengaard mener det er en kæmpeudfordring og giver tre mulige forklaringer på de manglende ansøgere:

- Nærhed er en stor del af en skoleleders identitet. Og den er udfordret, fordi Aarhus kan fremstå som en meget stor enhed. Lederne er bl.a. underlagt områdechefer, og det kan godt virke som et krydspres, fordi skoleledernes største interesse er at lykkes på egen skole. Men det kan svært at passe på sine ansatte, hvis andre skal disponere over ens tid, siger Jesper Skorstengaard.

Lærerformanden peger som en anden forklaring på den historie, der er opstået i kølvandet af skolereformen om, at jobbet er mindre attraktivt, kræver mange timer og at der er svære vilkår for at det lykkes fordi ansatte, elever og forældre alle rykker i én.

Ifølge en undersøgelse fra den landsdækkende Skolelederforeningen arbejder en skoleleder gennemsnitligt 50 timer om ugen. Lønnen er i Aarhus gennemsnitligt 627.000 kr. om året med pension oveni, og samtlige skoleledere er ansat som tjenestemænd. Ved en stor skole på 1.000 elever vil man typisk have ansvaret for 100-120 ansatte og et budget på 40-50 millioner kroner.

Flere fratræder

Skoleledere har i sagens natur en højere gennemsnitsalder end lærergruppen. Aarhus har 46 folkeskoler og to specialskoler. Og ifølge forvaltningen er 16 af kommunens i alt 48 skoleledere over 56 år. Ser man alene på gruppen over 60 år er der lige nu 9.Antallet af fratrådte skoleledere var samtidig højere i 2016 end de to foregående år: I 2014 fratrådte 6 skoleledere, og i 2015 i alt 5, mens samlet 8 skoleledere fratrådte jobbet i Aarhus Kommune i 2016.

Kilde: Børn og Unge, Aarhus Kommune

Rekruttering halter

Som tredje forklaring angiver lærerformanden, at man i Aarhus i for lang tid været for dårlig til at rekruttere nye ledere.

- Der er stadig tale om sidemandsoplæring, men der er brug for mere uddannelse i det at lede en skole, mener Jesper Skorstengaard, som også gerne indgår i et samarbejde med forvaltningen om det.

Lærernes formand er enig med børn- og ungechefen i, at de pædagogiske ledere skal klædes bedre på til at turde tage springet til at blive skoleleder.

På landsplan er et udvalg mellem KL, tre ministerier og Skolelederforeningen tæt på at være klar med et forslag til en ny lederuddannelse for folkeskolen. Det fortæller formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal:

- Uddannelsen har ikke været god nok hidtil, men mest bestået af mesterlære. Derfor forventer jeg, at der som et resultat af udvalgsarbejdet kommer en ny uddannelse, som kan begynde allerede når der er ansat en pædagogisk leder. Der er brug for at uddanne dem i bl.a. jura, administration og personaleledelse, så de står bedre rustet til at søge en skolelederstilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Her er planen: Dagtilbud og folkeskoler i Aarhus åbner gradvist over flere dage

Læserbrev

Læserbrev: - Kommer du og henter mig?

I min familie er opbakningen til et stærkt velfærdssamfund vokset ud af afhængighed. Min fars familie bærer nemlig på en arv, som ikke står i banken. Ikke at min fars familie er fattig. Farfar var en dygtig blikkenslager, og der stod gerne en Borgvardt eller Opel i garagen i selvbyggerhuset i udkanten af Viborg. Men der var også noget andet: Hunting-tons Sygdom, som er en modbydelig, genetisk betinget, arvelig, neurologisk sygdom. Desværre er den også uhelbredelig. Den kan minde om demens og svækker støt den syge, til modstandskraften er væk. Mange får symptomer i fyrrerne, men min egen far blev heldigvis først mærkbart syg, da han kom i tresserne. For et par år siden fungerede det ikke længere med at bo selv, og han flyttede på plejehjem. Det betyder også, at vi hører til de familier, som virkelig er mærket af dette forårs coronakrise. Min far kan ikke modtage besøg, vi kan ikke tage ham med på tur, og de løbende leverancer af smøger, blomster og søde sager må afleveres til personalet i indgangen. Det er ganske fornuftige forholdsregler, for min far, og sikkert mange af de øvrige beboere, er naturligvis i risiko for at blive alvorligt syge, hvis corona-virusset får lov at sprede sig på plejehjemmet. Men det er svært at forstå for en mand, der længes efter at komme ud og besøge sine børnebørn. "Kommer du og henter mig?", blev han ved med at spørge, da vi talte sammen i telefonen forleden. Men nej, Gamle, det gør jeg ikke. Vi må, ligesom resten af Danmark, gøre, hvad vores hjerne siger, er fornuftigt, i stedet for hvad vores hjerte siger, er det rigtige: Vi må slutte os til den imponerende, kollektive kraftanstrengelse, som danskerne i disse uger udfolder for at knække den smittekurve, som statsminister Mette Frederiksens pressemøder har indprentet i alle danskeres bevidsthed. Og nu tyder tallene på, at det er ved at lykkes, fordi vi i fællesskab agerer fornuftigt og holder sammen ved at holde afstand. Hvad min far angår, ved jeg, at han er i gode hænder. Han siger selv, at han aldrig har boet et bedre sted i hele sit liv. Det synes jeg måske nok, er en overdrivelse, men jeg er ikke i tvivl om, at personalet yder en omsorg, som gør, at jeg ikke er det mindste bekymret for, om han har det godt. Til mit held, og min fars glæde, har jeg ikke arvet genet for Huntington – risikoen er ellers 50/50. Men hvad ønsket om et stærkt velfærdssamfund angår, er jeg arveligt belastet. Og jeg tror, at den indsats, som danskerne nu yder i fællesskab, næres af, at vi – helt overvejende – føler, at vi er i samme båd. I et samfund som USA eller i Sydeuropa ville en familie som vores ikke have haft en chance for at betale for pleje og sundhedsydelser og samtidig opretholde den levestandard, vi kender i Danmark. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi i Danmark har et system, hvor alle de raske og velstillede på solidarisk vis er med til at betale de syge og svages regning over skatten. På samme måde er det vigtigt, at de, som nu mister arbejdet på grund af coronakrisen, kan regne med forsørgelse og hjælp til at komme tilbage i job. Når det danske samfund i løbet af foråret lige så stille åbner igen, skal vi være klar til at investere vores opsparede velstand i at sætte gang i økonomien, så virksomhederne igen begynder at ansætte. Og så skal vi i øvrigt tage os tid til at være sammen med familie og venner. Jeg skal i hvert fald hente min far ud i solen. Det begynder vi snart at trænge til!

Aarhus

Jobbank bugner af sundhedspersonale: Men indtil videre har hospitaler i corona-alarm selv klaret krisen

Danmark

Live: Børn og lærere er ikke forsøgskaniner, siger Søren Brostrøm

Aarhus

Før genåbning: Forældre og ansatte efterlyser klare retningslinjer

Annonce