Annonce
Aarhus

Stort skridt tættere på åbning af letbanen til Odder: Sidste ansøgning afleveret til Trafikstyrelsen

Togene kører dagligt frem og tilbage mellem Viby J og Odder, mens banens anlæg testes. Nu ser det ud til, at der også snart kan køre passagerer med togene. Foto: Henrik Lund

Aarhus Letbane har længe kæmpet for at komme i gang med at transportere passagerer mellem Aarhus og Odder. Nu er sidste ansøgning sendt afsted.

AARHUS/ODDER: Der har længe været spekuleret i og gisnet om, hvornår der igen begynder at køre tog mellem Aarhus og Odder.

Men nu ser det ud til, at der snart sker noget. I hvert fald har Aarhus Letbane i samarbejde med assessor afleveret den endelige ansøgning om godkendelse af strækningen mellem Aarhus og Odder til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Aarhus Letbane fremsendte fredag 17. august den endelige, overordnede sikkerhedsvurderingsrapport, der ligger til grund for en godkendelse af letbanestrækningen mellem Odder og Aarhus til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Dermed kan TBST begynde at behandle ansøgningen med henblik på en godkendelse. Hvornår det sker, afhænger af sagsbehandlingstiden og de spørgsmål, der kan dukke op undervejs, hedder der i en nyhedsopdatering på Aarhus Letbanes hjemmeside.

- Dialogen med TBST er god og konstruktiv, og Aarhus Letbane har derfor fortsat en forventning om, at strækningen mod Odder kan åbne i løbet af sommeren, skriver letbanen videre.

Annonce

Optimisme hos Trafikstyrelsen

Hos Trafikstyrelsen er man optimistiske på letbanens vegne.

I et skriftligt svar til TV2 Østjylland skriver kontorchef hos styrelsen, Lars Korsholm:

- Vi har lige siden starten af året haft en rigtig tæt og god dialog med Aarhus Letbane, og vi er derfor trygge ved det materiale, som de har indsendt. Det skal naturligvis grundigt gennemgås, men der er rigtig gode indikationer på, at strækningen til Odder kan åbne inden sommerens udgang.

- Det betyder helt konkret, at vi forventer at kunne udstede en godkendelse, der giver letbanen mulighed for passagerdrift på strækningen til Odder. Vi er netop i disse dage i meget tæt dialog med henblik på at få afklaret de sidste udeståender i ansøgningsmaterialet. Hvis det hele falder i hak, forventer vi at kunne udstede godkendelsen inden udgangen af august måned, hedder det videre i svaret til TV-stationen.

Udskydelse, aflysning og skuffelse

Trafikken på Odderbanen blev indstillet august 2016. Planen var, at banen i løbet af et år skulle forvandles fra dieseldrevet nærbane til elektrificeret letbane således at det var muligt at åbne for passagertrafik i august 2017. Men så fulgte udskydelse på udskydelse. Aflysning på aflysning og skuffelse på skuffelse.

Først blev åbningen af passagertrafikken på Odderbanen udskudt til november 2017, men da der opstod store forsinkelser med at komme i gang med trafikken på den indre strækning i Aarhus fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby, gik det hele i stå.

Belært af de erfaringer, valgte Aarhus Letbane fornuftigt nok at lade være med fortsat at sætte dato på den forventede åbning mod Odder og Lisbjerg.

I stedet har det siden nærmest heddet, 'vi åbner, når vi åbner'.

Både til Odder og Lisbjerg

Mens Aarhus Letbane venter på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender ansøgningen fortsætter testkørslerne.

Bl.a. udføres der erfaringskørsel for letbaneførerne, så de kan øge kendskabet til strækningen inden driftsstart. Der udføres også test af ind- og udstigning på alle perroner, lige som der afprøves køretider i forhold til køreplanen.

En godkendelse af strækningen mellem Odder og Aarhus vil også omfatte godkendelse af den tre kilometer lange strækning mellem Universitetshospitalet i Skejby og Lisbjergskolen.

Når der foreligger en godkendelse, vil Aarhus Letbane arbejde på at åbne strækningerne til henholdsvis Odder og Lisbjergskolen for passagerdrift så hurtigt som muligt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Annonce