Annonce
Aarhus

Strandparken tilbage i oprindelige farver

Her ses visualiseringen af, hvordan Strandparken engang så ud og måske kommer til at se ud igen. Foto: Realdania

De okkergule bygninger i Strandparken skal måske igennem en større renovering, som fører dem tilbage til deres originale farvespil. Se visualisering i bunden af artiklen.

Da man opførte Strandparken i Aarhus i 1935, var bebyggelsen med sin modernistiske arkitektur og flotte farvespil den første af sin art i Aarhus og blot den tredje i landet. Men de originale facadefarver på 18 af de 22 blokke er siden opførelsen forsvundet, og i dag er det den okkergule farve, der præger bygningerne.

Annonce
Realdania har undersøgt de oprindelige farver og udarbejdet en publikation, som meget detaljeret beskriver, hvordan man kan genskabe tidligere tiders funkisbyggeri. Foto: Realdania

Fællesudvalget i Strandparken har længe haft et ønske om at genskabe blokkene, som de stod engang. Sidst de gennemgik renovering var i 1980'erne, da man overmalede med den okkergule farve, og nu er der igen et stort behov for renovering. Flere af blokkene har pudsskader og kunne trænge til en kærlig hånd. Det er i den forbindelse fællesudvalget har taget initiativ til at undersøge muligheden for at genskabe Strandparkens originale udtryk.

Det er støttet af Aarhus Kommune og Realdania, som har udarbejdet et såkaldt farveatlas over Strandparken.

»Strandparken er en vigtig bebyggelse i forhold til dansk international modernisme, og Realdania kan med støtten til farveatlasset optimere sandsynligheden for, at bebyggelsens originale farver sikres for eftertiden,« siger projektleder Lars Autrup, Realdania.

Samme begejstring lyder fra projektleder i Strandparkens fællesudvalg, Tone Lassen.

»Det er interessant kulturarvmæssigt og giver en helt anden vinkel på byen. Det ville være spændende at sætte den proces i gang. Det ville også rykke ud over Strandparken og være interessant for hele Aarhus.«

Der ligger nu en publikation med en farveoversigt, visualiseringer og anvisninger af, hvordan maleropgaver bør udføres i Strandparken, skulle beboerne enes om at gennemføre projektet.

Sagen er den, at det er en større udskrivning at føre boligblokkene tilbage til deres oprindelige farver - og alle 22 blokke skulle gerne indgå i projektet. Men bebyggelsen består af blandede ejerformer - andelsboliger, lejeboliger og ejerboliger. Projektleder Tone Lassen fra fællesudvalget Strandparken fortæller, at hun er optimistisk, men at der nu venter et arbejde med at kommunikere potentialet ud til alle beboere og begejstre dem.

»Det er jo svært at tage stilling til, om man vil have en ny farve, før man ved præcis hvilken det er. Blå er ikke bare blå. Det har farveatlasset hjulpet med - det viser, hvordan harmonien var i området,« siger hun.

Nogle beboere vil gerne i gang med det samme, mens andre er bekymrede for den store udskrivning. Tone Lassens drøm er, at det kan stå som en flot farvepallette, når Aarhus åbner for kulturhovedstadsprojektet i 2017.

I 2012 blev den blok, hun bor i, ført tilbage til sin oprindeligt gule farve.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce