Annonce
Aarhus

Strid om uopgravede knogler i Risskov: Minister går ind i sagen

Den psykiatriske kirkegård i Risskov er blevet nedlagt i forbindelse med et omfattende boligprojekt. Det udløser protester, og nu skal kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) besøge stedet. Kirkegårdens område ses som den aflange sand-tange til højre i fotografiet. Foto: Axel Schütt

Region Midtjylland har nedlagt kirkegård for at skabe plads til byggeri. Borgere ser en række problemer i regionens måde at håndtere opgaven, og nu kommer kirkeministeren på besøg for at vurdere på sagen.

Annonce

RISSKOV: Der kan stadig være uopgravede knogler på den nedlagte kirkegård ved det lukkede psykiatriske hospital i Risskov.

Det er et af de elementer, som bekymrer en gruppe borgere med tilknytning til kirkegården og det nu lukkede psykiatriske hospital i det nordlige Aarhus.

- Kan borgerne nære tillid til, at regionsrådet forvalter de etiske spørgsmål og kulturhistoriske værdier på en måde, så vi kan være de deraf følgende handlinger bekendte over for vore børn og efterkommere, spørger Merete Sørensen, der er en af de mest ihærdige modstandere af nedlæggelsen af kirkegården.

Psykiatrisk Hospital i Risskov under Region Midtjylland flyttede i anden halvdel af november til det ny supersygehus i Skejby.

Bygningerne og de tilhørende arealer skal nu bruges til boliger, og i den forbindelse er kirkegården med rester af afdøde patienter, læger og beboere fra lokalområdet nedlagt.

Den psykiatriske kirkegård


  • 20. november 1854 fandt den første begravelse sted ved det psykiatriske hospital i Risskov. Det var blot to år efter indvielsen af hospitalet, der i begyndelsen hed "Anstalten".
  • Der er registreret i alt 2.146 begravelser, og de begravede er eksempelvis patienter, læger og beboere i nærområdet. Den sidste begravelse fandt sted i 1962.
  • Region Midtjylland har netop flyttet de sidste patienter fra psykiatrisk hospital i Risskov til faciliteter i det nye universitetshospital i Skejby.
  • Det er besluttet, at hospitalsbygningerne i Risskov samt en lang række tilknyttede arealer nu skal rumme 1.200 boliger.
  • Kirkegården er nedlagt i henhold til reglerne på området. Men der har været protester fra blandt andre Risskov Kirke, Foreningen for Kirkegårdskultur, Den Gamle By og flere borgere. Desuden protesterede biskop Henrik Wigh-Poulsen efter sin tiltrædelse i september 2015.
  • De tilbageværende 235 gravsten fra kirkegården er nu samlet i en ny mindelund. Den har adresse i hospitalets parkområde nær Rolighedsvej.
Sådan så det ud på den psykiatriske kirkegård i Risskov. I dag står hospitalsbygningerne tomme, og kirkegården er nedlagt. Arkivfoto
Annonce

Værdighed og respekt

Regionen har flyttet gravsten og en del knogler til en ny mindelund med adresse i den østlige del af hospitalets park i Risskov.

I Region Midtjylland er projektdirektør Carsten Kronbrog fra det nye universitetshospital i Skejby ansvarlig for arbejdet med kirkegården.

Han understreger, at arbejdet med at nedlægge kirkegården er håndteret med værdighed og respekt.

- Der er fjernet knoglerester fra de områder, der skal graves op og bebygges. I andre områder - og fordi den præcise afgrænsning af kirkegården hen over tid kan være uvis - kan der fortsat være knoglerester i jorden eksempelvis under et vejforløb. Mulden er blevet afrømmet og eventuelle knoglerester opgravet i områder, som er vurderet relevant - og hvor der skal være bebyggelse. Områderne med begravede efterladenskaber fra den nedlagte kirkegård bliver heller ikke hjemsted for eksempelvis legepladser, forklarer Carsten Kronborg.

Merete Sørensen fra Risskov er utilfreds med, at Region Midtjylland har nedlagt den psykiatriske kirkegård. Gravstenene er nu samlet i en mindelund, som hun finder uværdig. Arkivfoto: Axel Schütt
Annonce

Panden mod en mur

Merete Sørensen er ikke tilfreds med Region Midtjyllands holdninger til Risskov-kirkegården fra 1854.

Hun har gentagne gange protesteret over nedlæggelsen af kirkegården.

Merete Sørensen efterlyser en debat og beslutninger om, hvordan de eksistentielle og etiske spørgsmål omkring de ikke opgravede knogler, herunder formodentligt stifteren af det psykiatriske hospital, Harald Selmer, skal tackles.

Desuden ser forkæmperen for kirkegården en mulighed for at bruge de jordiske rester af talrige psykiatriske patienter til forskning.

- Men i Region Midtjylland løber jeg panden mod en mur med mine argumenter, vurderer hun.

Annonce

Minister på besøg

Merete Sørensen har løbende arbejdet på at involvere andre myndigheder i sagen.

Det er nu lykkedes, idet kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) på fredag besøger kirkegården.

Ministeren skal have en rundvisning og høre om sagen.

- Mit første mål er, at udgravning og muligt byggeri på arealet med kirkegården straks indstilles. På sigt ser jeg meget gerne en genetablering med gravstene på kirkegårdens areal, så den kommer til at fungere som en mindelund, understreger Merete Sørensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce