Annonce
Danmark

Sundhedsvæsenets vagthund ser med mildere øjne på lægefejl i coronakrise

Det kan snart blive travle tider i det danske sundhedsvæsen ligesom her i det italienske, hvor man er ved at indrette telte med udstyr til intensiv behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage højde for, at sygehusene er under stort pres i coronakrisen, når styrelsen skal tage stilling til eventuelle sanktioner i forbindelse med fejl begået af sundhedspersoner i coronakrisen. Foto: Miguel Medina/AFP
Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage højde for "den ekstraordinære situation", når der skal tage stilling til, om sundhedspersoner skal straffes for at have begået fejl i coronakrisen. Ifølge ekspert betyder det, at styrelsen vil være mere lempelig over for fejl. Læger bifalder udmeldingen.
Annonce

Coronavirus: Læger eller sygeplejersker, som begår fejl under coronakrisen, kan være sikre på, at der vil blive taget højde for det store pres på sygehusene, når der skal tages stilling til, om de skal straffes for fejlen.

Sådan lyder essensen af en udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som blev udsendt fredag.

Her skriver styrelsen, at den "naturligvis vil tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger" i forbindelse med fejl begået af sundhedspersoner i coronakrisen.

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med sundhedsvæsenet og uddeler sanktioner til ansatte i sundhedsvæsenet, der begår fejl, og som i de groveste tilfælde kan inddrage sundhedsprofessionelles autorisation - altså deres ret til at arbejde i sundhedsvæsenet.

Styrelsen begrunder sin udmelding med, at mange sundhedspersoner i den kommende tid vil "stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag," og da øget pres på sundhedsvæsenet vil øge risikoen for fejl.

Styrelsen for Patientsikkerhed

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de danske sundhedspersoner.
  • Styrelsen kan:
  • Sætte sundhedspersoner under skærpet tilsyn
  • Udstede et påbud
  • indskænke sundhedspersoners autorisation, så de ikke må udføre visse opgaver eller behandle specifikke persongrupper
  • Udstede midlertidig autorisationsfratagelse, så sundhedspersoner, der udgør en overhængende fare for patienterne, midlertidigt får frataget deres autorisation.
  • Permanent fratage sundhedspersoners autorisation.
Annonce

Bekymrede læger

Ifølge Kent Kristensen, lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, vil styrelsen ifølge udmeldingen være mere lempelig, når den skal tage stilling til eventuelle sanktioner mod læger eller sygeplejersker, som begår fejl under coronakrisen.

Han fastslår samtidig, at der dermed ikke er frit spil til at begå fejl, da autorisationsloven og sundhedsloven stadig står ved magt. Men det er juridisk muligt for styrelsen at tage hensyn til, under hvilke omstændigheder der er begået fejl. Og det kan veje tungt i forhold til, om en sundhedsprofessional skal straffes for en fejl.

- Der er blandt lægerne en bekymring over, at der i situationer, hvor de handler under et stort pres, er større risiko for at begå fejl. Det er den situation, styrelsen adresserer. Anlægger styrelsen den målestok, som de normalt bruger, vil det være ødelæggende for lægers mulighed for at handle i situationer, som den vi ser i Italien, hvor sygehusvæsenet er nedsmeltet, siger han.

Annonce

Styrker sikkerhed

Allerede i dag har man ifølge sundhedsjuristen enkelte tilfælde, hvor der bliver taget stilling til eksempelvis arbejdspresset på sygehusene, antallet af patienter og vagtplaner, når det skal afgøres, om en sundhedsperson skal sanktioneres for en fejl. Og det er de tilfælde, man frygter at se flere af i forbindelse med coronakrisen.

- Er der ikke sengepladser nok, eller er der massiv mangel på personale, så kan man ikke agere efter samme sundhedsansvar som normalt. Og så er risikoen for fejl større, siger Kent Kristensen, der også peger på, at der vil være risiko for flere fejl, når der indkaldes studerende og tidligere sundhedsprofessionelle som hjælp på sygehusene.

- Kan de ikke udføre opgaven forsvarligt, vil de under normale forhold have pligt til at overdrage opgaven til en anden eller søge hjælp, men er det ikke muligt, må de løse opgaven bedst muligt. Og det er de situationer, hvor sagen skal bedømmes ud fra de helt særlige forhold, siger han.

Også styrelsen peger på, at mange vil varetage opgaver, som de ikke er vant til i coronakrisen.

- Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer, skriver styrelsen.

Kent Kristensen mener ikke, at den lempeligere kurs vil skade patientsikkerheden. Tværtimod.

- Det er også i patienternes interesse, at sundhedspersonerne er trygge ved hurtige beslutninger, når de er nødvendige. Er den tryghed der ikke, håndterer man det på en anden måde ved at undlade behandling - til skade for patienten.

Annonce

Vigtig melding

Hos Lægeforeningen bifalder formand Andreas Rudkøbing også styrelsens udmelding.

- Det er vigtigt at få den melding, og vi forventer, at man rutinemæssigt inddrager det i vurderingen af de sager, der eventuelt vil komme i forbindelse med coronasmitte, siger han.

Han vurderer ligesom Kent Kristensen, at det øgede pres på sundhedsvæsenet vil øge risikoen for fejl, og at det derfor ifølge ham vil være uretfærdigt, hvis sundhedspersonerne bliver vurderet efter helt normale forhold.

- Selvfølgelig skal patienter stadig have mulighed for at klage og få medhold. Vi beder ikke om, at man annullerer den mulighed og derfor ikke kan komme efter læger og andre i forbindelse med den her epidemi. Men der skal være ret og rimelighed, når det sker, siger han.

Avisen Danmark ville gerne have haft Styrelsen for Patientsikkerhed til at uddybe, hvordan de konkret vil være mere lempelige over for sundhedspersoner i forbindelse med coronakrisen. Men styrelsen ønsker ikke at stille op til interview eller at svare skriftligt på avisens spørgsmål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF For abonnenter

Fem ting, David Nielsen kan bruge ferien på at gruble over: Blandt andet målmandsposten, spillestilen og Europa-udfordringen

Annonce