Annonce
Aarhus

Supersygehus under pres: Flere p-pladser og bedre skiltning skal hjælpe patienter i Skejby

Det nye Aarhus Universitetshospital råder over 5.700 parkeringspladser. Alligevel må en del patienter og pårørende parkere langt fra den relevante afdeling. Arkivfoto: Axel Schütt

Det nye Aarhus Universitetshospital lancerer offensiv for at styrke tilgængeligheden for patienter og pårørende. Undersøgelser viser, at problemerne især gælder en bestemt indgang til hospitalet.

AARHUS: Nye parkeringspladser, forbedret skiltning og bedre informationer om parkeringsmuligheder i indkaldelsesbrevene.

Det er tre knapper, som det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby vil skrue på for at skabe bedre tilgængelighed for patienter og pårørende.

Ifølge hospitalsledelsen skyldes en del af problemerne, at der har været skilte med fejl i parkeringsområde C.

- Men der er bestilt nye korrekte skilte, som kommer op om kort tid. Desuden gør vi - efter at have spurgt specialister i adfærdsdesign - skiltningen mere komplet, og stiller flere oversigtstavler op. For at hjælpe de patienter, som ankommer i bil, arbejder vi på at ændre alle indkaldelsesbreve, så det fremgå af brevene, hvilket parkeringsområde som ligger tættest på indgangen. Før skulle man klikke på et link, og vi kan se, at det får over halvdelen af patienterne ikke gjort, forklarer hospitalsdirektør Poul Blaabjerg fra Aarhus Universitetshospital.

Annonce

Det nye universitetshosptial

26. oktober 2009 blev der taget første spadestik til en omfattende udvidelse af hospitalet i Skejby.

De første bygninger blev taget i brug i 2015. Efter ombygningen består Aarhus Universitetshospital i Skejby af 250.000 kvadratmeter nybyggeri og 160.000 kvadratmeter eksisterende hospital.

Byggeprojektet har en pris på 6,4 milliarder kroner, og dertil kommer ombygninger for 430 millioner kroner. Desuden anlægges der nyt psykiatrisk center, center for partikelterapi og parkeringshus med heliport for 2,2 milliarder kroner.

Det Nye Universitetshospital er på størrelse med byer som Ribe eller Skagen. Der er anlagt en ringvej på 2,8 kilometer og tre nye hovedadgangsveje. Men der er ingen tværgående veje mellem de mange bygninger i hospitalsbyen.

Parkeringsarealerne rummer ca. 5.700 pladser. Aarhus Universitetshospital er dimensioneret til at håndtere 100.000 indlagte patienter årligt. Dertil kommer 800.000 patienter i ambulante behandlinger.

Skiltningen på parkeringsarealerne ved det nye Aarhus Universitetshospital kan blive bedre. Det erkender hospitalets ledelse, som nu gør noget ved sagen. Arkivfoto: Axel Schütt

Besværlig indgang

Aarhus Stiftstidende har i flere omgang fortalt om patienters og pårørendes besværligheder med at navigere i og omkring det ny supersygehus.

I onsdags gjaldt det et læserbrev af Jens Jefsen, der beskrev udfordringerne ved først at parkere bilen og siden finde vej til det rigtige afdeling.

Ledelsen af universitetshospitalet har fokus på afstandene fra eksempelvis parkeringspladserne til hospitalets afdelinger.

Derfor har sygehuset lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende. To procent svarede, at de oplever turen til afdelingen som "meget lang". 12 procent forklarede, at de oplever turen som "lang".

- Det er især ved Indgang C, at patienterne giver udtryk for, at de oplever "lange" eller "meget lange" afstande. Derfor bliver der foreløbig lavet 70-80 nye parkeringspladser tæt på Indgang C, fortæller Poul Blaabjerg.

Der laves en portion nye parkeringspladser ved supersygehuset i Skejby. De får adresse ved Indgang C, der ifølge en undersøgelse fra hospitalet giver bilisterne de største udfordringer. Arkivfoto: Axel Schütt

Busser i spil

Undersøgelsen fra supersygehuset i Skejby omfatter patienter og pårørende i alle aldre.

Den fokuserer på samtlige former for transport som bil, bus, letbane, til fods, cykel, taxi/flextrafik.

Tallene viser, at seks procent af de adspurgte kom til hospitalet med letbanen. Ingen af letbanepassagerne svarede, at de oplevede turen fra letbanestoppet til en afdeling inde på hospitalet som "meget lang".

- Men vi arbejder stadig på at undersøge mulighederne for at lette patienternes vej fra bil, bus eller letbane og ind på hospitalet. Vi har blandt andet undersøgt mulighederne for førerløse busser. Disse busser er imidlertid ikke tilstrækkeligt udviklede. De kan kun bruges på korte afstande, og de er dyrere end betjente busser. Derfor er førerløse busser endnu ikke en realistisk løsning. Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt vi skal indsætte almindelige shuttlebusser, forklarer Poul Blaabjerg.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Drenge bliver ladt i stikken

Hverken stat eller region vil tage ansvaret og give hpv-vaccine til alle drengebørn, der er fyldt 12 år senest 1. juli 2019. De bliver ladt i stikken, og de får ikke den samme mulighed for vaccine som alle andre drenge og piger. I forbindelse med årets budget i Favrskov Kommune fremsatte Venstre derfor et forslag om at tilbyde hpv-vaccine til netop den gruppe drenge. Det ærgrer mig, at flertallet i byrådet ikke vil tage ansvaret og tilbyde denne lille gruppe af drenge de samme muligheder for vaccine som alle andre. En vaccine, der forebygger den smitsomme hpv-virus, der er årsag til flere kræftformer hos både mænd og kvinder. Argumenterne og årsagen til, at forslaget ikke er med, er åbenlys kassetænkning, hvor man fokuserer på, hvem der skal betale, i stedet for, hvad der er bedst for borgerne. Jeg er sikker på, at de familier, der vil tage imod dette tilbud, ikke bekymrer sig om, om det er stat, region eller kommune, der betaler. De vil prise sig lykkelige for at få tilbuddet om vaccinen. Det er for mig helt uforståeligt, at forslaget ikke har fundet vej og er med i budgettet. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Hvis forslaget ikke kommer med i det endelige budget efter høringsfasen, kommer det til at gå ud over en lille specifik gruppe af drenge. De kommer til at få højere risiko for at få den mest udbredte seksuelt overførte infektion. De udgør derfor en ekstra risiko for at give infektionen videre og efterfølgende udvikle hpv-relateret kræft og kønsvorter. Byrådet i Favrskov har alle muligheder for at sikre disse drenge samme sundhed og velfærd som alle andre. For mig er det lokalpolitik i den fineste form, at vi selv bestemmer lokalt, hvad der er sundhed og velfærd for vores borgere i Favrskov. Når hverken stat eller region vil tage ansvaret, så kan byrådet godt gøre det. Ved at lade denne lille gruppe af drenge i stikken er sundhed ikke for alle, men det afhænger af alder og økonomi. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået flere reaktioner på Venstres forslag, og det, der står klarest i min hukommelse, er en mor, jeg har talt med. Hun har to drenge på hver sin side af skæringsdatoen 1. juli 2019. Hun kan sende sin ene dreng til en betalt vaccination og vide, at han er vaccineret mod kønsvorter og visse former for hpv-relaterede kræftformer senere i livet. Den anden dreng må hun lade blive hjemme. Hun har desværre ikke økonomi til at betale for vaccinationen til ham. Et forfærdeligt dilemma for en mor, der vil det bedste for sine børn. Det er en helt unik mulighed for byrådet i Favrskov for at vise ansvar og være forgangskommune og sikre alle drengene i Favrskov denne forebyggende vaccine, så der ikke er nogen, der senere i livet skal rammes af specifikke kræftformer. De ressourcestærke familier skal nok få deres børn vaccineret. Det er en skævvridning, hvis ikke vi kan hjælpe dem med færrest ressourcer. Sundhed skal være for alle, uanset køn, alder og økonomi. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

Annonce