Annonce
Danmark

Tørre forhold får dansk CO2-udledning til at stige

CO2-udledningen steg i 2018 med fire procent i Danmark, vise foreløbig beregning. Det kan skyldes tørke.

Danmarks udslip af drivhusgasser steg med fire procent i 2018. Det viser en foreløbig indberetning fra Danmark til EU og FN, som Aarhus Universitet har udarbejdet.

Det skriver Politiken.

Stigningen går stik imod regeringens mål og ambitionerne i klimaloven.

Ifølge Aarhus Universitet skyldes den, at der var ekstremt tørt i Danmark i foråret og sommeren 2018. Det betød, at høsten blev en fjerdedel mindre end normalt, og at færre rødder og mindre halm blev pløjet i jorden.

Både rødder og planterester binder CO2 fra luften.

Desuden førte tørken til, at skovene voksede langsommere end andre år, og det kan alt sammen have spillet en rolle, vurderer seniorforsker Steen Gyldenkærne fra Aarhus Universitet, som er ansvarlig for beregningerne.

- Mikroorganismerne i jorden fortsætter med at gnave af planteresterne. Under normale år vil det blive kompenseret af nyt materiale, men når udbyttet er så lavt som i 2018, så kommer der et tab af CO2 til atmosfæren, siger han til Politiken.

Stigningen på fire procent svarer til to millioner ton ud af de 54,5 millioner ton, som Danmark samlet udledte i 2018. Dog er det langtfra kun det varme vejr, som formodes at have stå bag hele det øgede udslip.

Aarhus Universitet har også korrigeret en tidligere regnefejl, som har sat udslippet fra lavtliggende marker - såkaldte lavbundsjorde - 1,6 millioner ton for lavt.

Ifølge Christian Ibsen, der er direktør i den grønne tænketank Concito, er stigningen på fire procent et meget skidt tegn.

- Det er ikke godt nok. Indberetningen viser med al tydelighed, at vi slet ikke er på rette vej, siger han til avisen.

Ifølge den nye opgørelse mangler Danmark at skære 31 millioner ton af sit udslip inden 2030 for at leve op til de politiske målsætninger, skriver Politiken. Det er ifølge avisen en halv gang mere, end det er lykkedes at komme af med i perioden fra 1990-2018.

Regeringen har et mål om inden 2030 at reducere CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Det mål er skrevet ind i klimaloven, som otte ud af Folketingets ti partier står bag.

Kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte ikke for loven.

/ritzau/

Annonce
Den citerede artikel ved Politiken
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Oversvømmelser lukkede to veje, og så blev folk tossede: - Vi fik fingeren og skældud

Østjylland

Politi advarer om risiko for akvaplaning efter uheld på østjysk motorvej: Det er meget farligt

Annonce