Annonce
Danmark

Tidligere minister vil fjerne skatter og afgifter: Landbruget jubler over forslag

Mandag i sidste uge var miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til stormøde med 300 landmænd i Agerskov i Sønderjylland. Her tydede intet på, at han vil bakke op om partifællen Hans Christian Schmidts (V) forslag om at afskaffe jordskatter og pesticidafgifter. Tværtimod gjorde han det klart, at miljø kommer i første række. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Folketingsmedlem Hans Christian Schmidts (V) forslag om at afskaffe pesticidafgifter og jordskatter for landbruget møder ikke overraskende opbakning hos landmændene. Der er dog ikke tro på, at det bliver til virkelighed i en tid, hvor miljø prioriteres over landbruget.

Politik: Det er gode nyheder, at folketingsmedlem og tidligere miljøminister og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) foreslår, at man fjerner landbrugets jordskatter og pesticidafgifter. Men forslaget har dog ikke megen gang på jord. Sådan lyder dommen fra den sønderjyske landboforening Landbosyd og den fynske landboforening Centrovice. De politiske vinde blæser nemlig ikke landbrugets retning på Christiansborg i øjeblikket, lyder det fra de to landboforeninger.

- Hvis jeg skal være ærlig, så er det lige nu svært at se, at det bliver til virkelighed, siger næstformand for Centrovice Lars Iversen.

Hans Christian Schmidts forslag kommer da også i en tid, hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) flere gange har understreget, at miljø kommer før fødevarer. Mandag i sidste uge gentog han det budskab på et stormøde med 300 landmænd i Agerskov i Sønderjylland.

- Andre partier vil ikke være med. Der er mange, der synes, vi har fået rigeligt, siger formand for Landbosyd Mogens Dall, der selv er folketingskandidat for netop Venstre.

Annonce

Jordskat og pesticidafgifter

Danske landmænd betaler i dag afgifter på godkendte sprøjtemidler.Afgiften fastsættes på baggrund af, hvor meget sprøjtemidlet belaster natur, sundhed og grundvand.

Den differentierede afgift skal sikre, at jordbrugerne i højere grad får et økonomisk incitament til at anvende de sprøjtemidler, der belaster miljø- og/eller sundheden mindst.

Landmændene betaler desuden jordskatter. I forbindelse med tørken var et af Landbrug & Fødevarers helt store ønsker at sløjfe jordskatten. Det vil kunne spare landmændene for 400 millioner kroner om året.

Udviklingen er gået i stå

Landbruget har dog på ingen måder fået rigeligt, mener de to landmænd. De mener ligesom Hans Christian Schmidt, at jordskatterne og pesticidafgifterne er konkurrenceforvridende for dansk landbrug, da man ikke betaler tilsvarende skat i andre EU-lande. På sidste uges landbrugsmøde i Agerskov gjorde Jakob Ellemann-Jensen det klart, at der på nuværende tidspunkt ikke er flertal for at lette på landmændenes skatter og afgifter. Og spørger man Lars Iversen er der blandt flere landmænd en generel utilfredshed med regeringen og specielt det gamle bondeparti Venstres indsats på landbrugsområdet.

- De varetog os bedre i begyndelsen end nu. Da regeringen kom til, gennemførte man landbrugspakken trods delte meninger om den. Men udviklingen er gået i stå, siger han.

Og det kan få store konsekvenser for landbruget, mener Mogens Dall. Han mener, at hans eget parti gør, hvad det kan for at gøre forholdene bedre for landmændene, men at det for tiden er umuligt at skabe et flertal bag forslag, der forbedrer landmændenes forhold. Og hvis danske landbrug ikke skal tvinges til udlandet, skal der ske en holdningsændring, mener han.

- Man har klippet snoren så kort, at det har taget værdigheden fra landmanden. Landmænd har næsten ikke mulighed for at trække vejret, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce