Annonce
Debat

Til kamp mod den udligning, der bugter sig i bakke og dal

Når en håndværker fuger på et badeværelsesgulv har det til formål at udligne forskelle og fjerne ujævnheder. Når et fodboldhold udligner, betyder det, at stillingen er lige. Men noget helt andet - og sprogligt selvmodsigende - gør sig gældende, når det handler om det økonomiske udligningssystem i Danmark, som ellers har til formål at give landets kommuner omtrent de samme forudsætninger for at levere en nogenlunde ensartet service til borgerne.

De seneste dage har vi her i Århus Stiftstidende og Avisen Danmark dokumenteret, hvor skævt pengene fordeles mellem de danske kommuner. Gennemgående må kommuner uden for Storkøbenhavn klare sig med langt færre midler, hvilket har den direkte konsekvens, at århusianere, horsensianere og esbjergensere må nøjes med en markant ringere service, end tilfældet er i 'Kongens København' og de 33 andre kommuner i hovedstadsområdet.

Annonce

Fællesskabet mister afgørende kraft, hvis ikke der bliver rettet op på den såkaldte udligning, som skaber flere bakker, flere dale og mindre lighed.

Hovedstadskommunerne har nemlig meget bedre råd til at prioritere velfærden og bruger generelt flere penge pr. borger, både når det gælder børnepasning, folkeskoler og ældrepleje. Forskellen udmønter sig eksempelvis i den rengøringshjælp, som ældre bliver tilbudt af kommunen. I Gentofte er der hjælp at hente hver uge, i Hjørring Kommune er der en halv time hver tredje uge, og det er ikke et særligt Hjørring-fænomen - det er billedet på en klar tendens.

Hvis Aarhus lå i hovedstadsområdet, ville byen have 429 millioner kroner mere i kassen om året. I det tankeeksperiment vil Aarhus Kommune kunne ansætte over tusind flere sosu-assistenter i ældreplejen eller godt tusind ekstra pædagoger. Hvis Varde var én af de 34 kommuner i Storkøbenhavn, vil der være 128 millioner kroner mere at gøre godt med. Middelfart Kommune vil have 90 og Vejle 194 millioner kroner mere.

At dem med evner og muligheder hjælper til, hvor der er brug for det, er helt grundlæggende for menneskelige relationer og selve fundamentet i et velfærdssamfund som det danske. Idéen med at velstillede kommuner i videst mulige omfang giver til de fattige er indlysende god. Og da hovedstadsudligningen blev etableret i 1937 for at hjælpe Københavns Kommune med dens store økonomiske problemer, som blandt andet drejede sig om en ulige fordeling af levevilkår i hovedstadsområdet, gav det også rigtig god mening. Men den praksis, som er skabt for at løse nogle 80 år gamle problemer har - i sin nuværende form - udlevet sig selv.

Udligningen i Storkøbenhavn har skabt et geografisk afgrænset kredsløb, som skaber en lokal balance, men som lukker sig om sig selv og skævvrider landet som helhed. Godt nok synger vi i fællesskab med på Oehlenschlägers strofe om Danmark, der "bugter sig i bakke, dal", men glæden og styrken ved fællesskabet mister afgørende kraft, hvis ikke der bliver rettet op på den såkaldte udligning, som skaber flere bakker, flere dale og mindre lighed.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Danmark For abonnenter

Skandalelæge sagde det var mavesyre: 11 dage senere fødte Kristine sin døde søn

Annonce