Annonce
Østjylland

Tilgængelighed: Ombudsmand bliver bedt om at se på letbanen

Dorthe Stief Christensen er en af dem, der ikke kan bruge letbanetoget. Hendes mand Flemming Mortensen kan derimod godt komme ind i toget - hvis han tager tilløb med sin elscooter. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Handicaprådet i Odder vil have fastslået, at FN's handicapkonvention også gælder i det østjyske. Og så bør der placeres et ansvar for, at Aarhus Letbane ikke har sørget for ordentlige forhold på alle perroner.

Odder: Det er noget rod, at kørestolsbrugere og andre personer med handicap ikke kan køre ind i letbanetogene på perronen i Odder og på mange andre stationer på turen til Aarhus. Derfor har handicaprådet bedt Ombudsmanden om at gå ind i sagen.

- Jeg mener jo, at hvis man sidder og planlægger et togprojekt til fire milliarder kroner uden at indtænke tilgængelighed, så tilsidesætter man FN's Handicapkonvention. Det er vores opfattelse, og det vil vi gerne have Ombudsmanden til at gå ind i, siger Ejvind Mortensen.

Han er medlem af handicaprådet i Odder, der på sit møde mandag besluttede at sende et brev til Ombudsmanden.

- Vi vil gerne have fastslået, at letbaneudvalget har handlet imod handicapkonventionen. Den siger, at der skal være lige tilgængelighed for alle mennesker. Og vi vil gerne have fastslået, hvor ansvaret egentlig ligger. Letbanen prøver at snakke uden om og sige, at de aldrig har lovet fuld tilgængelighed, siger Hanne Westergaard, der er formand for handicaprådet.

Konventionen

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap er underskrevet af Danmark og trådte i kraft i 2009. Artikel ni handler om tilgængelighed. I artiklen står der blandt andet:Med henblik på at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold, skal deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, der er åbne for eller gives offentligheden både i byområder og i landdistrikter.

Foranstaltningerne omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed.

Ejvind Mortensen håber, at Ombudsmanden vil gå ind i sagen om tilgængelighed på Aarhus Letbane. Arkivfoto
Annonce

Håber på en overdommer

Handicaprådet består af to byrådspolitikere, to embedsmænd og fire personer fra handicaporganisationer. Alle var enige om at sende brevet til Ombudsmanden, men det er kun de fire organisations-repræsentanter, der har sat deres underskrift på brevet.

- Hvis det havde været et nybyggeri, en bolig eller en arbejdsplads, så skulle der være fuld tilgængelighed. Det er næsten umuligt at få en dispensation fra byggelovgivningen. Men på letbaneområdet er der ingen lovgivning, siger Hanne Westergaard.

Derfor håber handicaprådet, at Ombudsmanden vil agere overdommer i sagen.

- Vi har jo ikke noget byggereglement for letbanen. Så vi vil høre Ombudsmanden, hvor meget tyngde en FN-konvention, som vi har ratificeret i Danmark, egentlig har. Jeg sad i et tilgængelighedsudvalg under letbanen, og jeg har fået at vide, at der ville blive fuld tilgængelighed på nær stationen i Beder, tilføjer Ejvind Mortensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce