Annonce
Erhverv

Tjek årsopgørelsen med hensyn til pensionsfradrag

Arne B. Jepsen, Senior Partner, BDO. Pressefoto
Alt for mange tjekker kun årsopgørelsen for at se, om de skal have penge tilbage eller betale restskat, men især pensionsopsparere bør undersøge den lidt grundigere for at se, om de har indbetalt for meget til en ratepension.
Annonce

SKAT: Det er store beløb, der hvert år indbetales til pensionsordninger i Danmark.

I en nyhed fra december 2018 oplyste brancheforeningen Forsikring & Pension således med Skat som kilde, at der i 2017 var 2,6 mio. personer, der tilsammen indbetalte 122 mia. kroner på i alt 7,7 mio. forskellige pensionsordninger. I gennemsnit indbetalte hver person dermed knap 47.000 kroner, men ofte på flere forskellige ordninger og ikke sjældent i flere forskellige selskaber.

Af de samlede indbetalinger gik de ca. 51 mia. kroner til ratepensioner. For indbetalinger til sådanne gælder der et fradragsloft, der for indkomståret 2018 udgjorde 54.700 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag.

Desværre er det ikke alle, som er opmærksomme på fradragsloftet. En del indbetaler ubevidst større beløb til deres ratepension, end de kan få fradrag for.

Problemet rammer som oftest personer, der foretager pensionsopsparing i to eller flere forskellige selskaber, herunder formentlig især personer, som sidst på året foretager indskud på privattegnede ordninger og som ikke er klar over, hvor meget der via en arbejdsgiverordning indbetales til en ratepension.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvor mange personer der rammes af fradragsloftet, men ifølge vores beregninger kan der være tale om helt op mod 20.000 personer hvert år.

Arne B's blog

Med 40 år i revisionsbranchen er Arne B. Jepsen rådgivende revisor for kunder fra vidt forskellige brancher.

Specialet er rådgivning inden for skat, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte.

Interessen går især i retning af de små og mellemstore virksomheder, da det særligt er herfra, at landets vækst skal komme.

Arne B. Jepsen er Senior Partner og statsautoriseret revisor i rådgivningsvirksomheder BDO, som leverer nyheder om skat, moms og regnskab til Erhverv+.

Annonce

Besked på årsopgørelsen

Er du én af dem, der er ramt af fradragsloftet i 2018 eller tidligere år, så har du faktisk allerede fået besked om det fra Skatteforvaltningen, som på årsopgørelsen giver besked til de berørte.

Hvis der er indbetalt for meget til en arbejdsgiveradministreret ordning, er det overskydende beløb tillagt indkomsten i rubrik 347. Er der tale om en privattegnet ordning, er fradraget i rubrik 21 slettet.

I begge tilfælde henvises der i teksten på årsopgørelsen til, at der højst kan fratrækkes 54.700 kroner af indbetalinger til ratepensioner i 2018.

Annonce

Fradrag kan reddes

Har du indbetalt mere, end du kan få fradrag for, kan du vælge at få det overskydende beløb overført til en livsvarig livrente. I så fald vil din indkomst blive nedsat med det overførte beløb, og du redder dermed fradraget.

Alternativt kan du vælge at få tilbagebetalt beløbet. Der gælder ikke nogen frist for at få tilbagebetalt pengene.

Har du både privattegnede ordninger og arbejdsgiverordninger skal overførslen henholdsvis tilbagebetalingen i første række ske fra en privat ordning.

Begge muligheder forudsætter, at du på skat.dk henter en særlig blanket (07.083). Blanketten skal du i udfyldt stand aflevere til dit pensionsselskab eller pengeinstitut. Derefter går resten af sig selv.

Det er vores klare indtryk, at en del pensionsopsparere ikke får udfyldt og indsendt den særlige blanket. Det er ærgerligt. De ender nemlig med til sin tid at betale skat af pensionsudbetalinger, hvor de ikke har fået fradrag for indbetalingerne, og det er en dårlig forretning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce