Annonce
Østjylland

Tunboerne har ret til hjemmepleje døgnet rundt

Hidtil har Odder Kommune ikke tilbudt hjemmepleje til borgere på Tunø fra kl. 20 til 08. Det betyder, at de meget plejekrævende øboere flyttes til fastlandet. Det er slut nu, idet Ankestyrelsen slår fast, alle alle borgere i en kommune har samme ret til pleje. Arkivfoto: Lars Grubak
Ankestyrelsen slår fast, at øboerne skal have samme mulighed for at blive i eget hjem som borgere på fastlandet.

Tunø: Efter to års sagsbehandling har Ankestyrelsen givet borgerne på Tunø medhold i, at de har ret til lige så meget døgnpleje, som man kan få i resten af Odder Kommune.

Det fortæller formanden for Tunø Beboerforening Jørgen Hastrup, som glæder sig over Ankestyrelsens afgørelse.

- Den har været længe undervejs, og det var ikke første gang, vi klagede over serviceniveauet på Tunø. Så selvfølgelig er vi begejstrede over at have fået medhold i vores klage. Faktisk ved jeg, at flere ældre borgere allerede nu er på vej hjem til Tunø igen efter at have boet på fastlandet, fordi de ikke kunne få døgnpleje på øen, siger han.

Annonce

To måneders frist

Som det er i dag, kan tunboerne ikke forvente at få den samme hjælp mellem kl. 20 om aftenen og 8 om morgenen, som man kan i resten af kommunen. Det står der sort på hvidt i de kvalitetsstandarder, som politikerne har vedtaget. Men det bliver nu slettet.

- Vi skal selvfølgelig efterkomme Ankestyrelsens afgørelse, så sagen vil blive behandlet allerede på vores næste udvalgsmøde 14. august, siger formanden for sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget i Odder Kommune Finn Thranum (V).

Han håber og tror dog på, at der stadig vil være ø-boere, som ønsker at komme til fastlandet, når de har brug for virkelig intensiv døgnpleje. Blandt andet fordi der er så mange praktiske hensyn at tage, når man er meget plejekrævende. Eksempelvis skal toiletadgangen og muligheden for et bad være ekstra i top, hvis man er svag. Og det er den ikke i alle privatboliger.

- Ud over et ugentligt besøg af en læge har Tunø en fastboende sygeplejerske og en hjemmehjælper. Flere meget plejekrævende borgere vil være en meget stor mundfuld for dem, da de jo samtidig skal passe deres daglige opgaver. Men den udfordring må vi finde en løsning på, hvis problemet opstår. Formentlig ved at tilføre hjælp fra fastlandet, siger udvalgsformanden.

Odder Kommune har fået to måneder til at få ændret på praksis, så alle borgere kan blive på øen, uanset hvor meget pleje, de har brug for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Tak for at alle magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar på det sociale område

Det sociale område i Aarhus Kommune skulle spare 90 millioner kroner i 2020. Det ville blandt andet gå ud over mennesker, som bor på bosteder, psykisk syge, unge hjemløse. 18. februar var der møde mellem budgetforligspartierne fra 2019, hvor partierne skulle indgå aftale om, hvorledes man skulle forholde sig til de 90 millioner kroners besparelser på det sociale område. Besparelserne blev i politisk sprog kaldt ”Balanceplan”. Inden da var der kommet ikke færre end 102 høringssvar fra privat personer, foreninger mv. Og 18. februar var der indkaldt til demonstration med sloganet ”En værdig balance ja tak! Balanceplan/besparelser nej tak”. Flere handicaporganisationer og fagforeninger var enten medarrangør eller støttede op om demonstrationen, og selvom det blæste og regnede, dukkede cirka 250 deltagere op. De 102 høringssvar og demonstrationen imod besparelserne må have gjort indtryk på forligspartierne, som dækker Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative og Venstre, for i løbet af aftenen blev de enige om at lette på besparelserne på cirka 45 millioner kroner. Der skal altså ”kun” spares det halve af de 90 millioner kroner, som ellers var udgangspunktet. Det, som jeg er mest glad for, er, at alle Aarhus Kommunes magistrater samt borgmesterens afdeling hjælper til. Hvorfor skriver jeg det? Fordi der er tradition for, at magistraterne ikke hjælper hinanden, men har nok i deres egen magistrat. Nu har jeg boet i Aarhus Kommune siden 1993 og fulgt med i byrådsarbejdet siden 2000. For mig er det første gang, at alle magistrater og borgmesterens afdeling medfinansierer på et bestemt område – i dette tilfælde det sociale område. Desværre kan alle, som er under det sociale område, ikke friholdes for besparelser, og nogle vil nok også mene, at det kunne være gjort bedre. Men når jeg ser, at alle syv partier i forligskredsen har skrevet under, og der dermed ”kun” skal spares cirka 45 millioner kroner i stedet for de oprindelige 90, så gør det mig glad – også selvom jeg ikke har sat mig 100 procent ind i, hvor man på det sociale område skal spare de 45 millioner. Tusind tak, for at alle Aarhus Kommunes magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar og medfinansierer for at undgå for store huller på det sociale område.

Danmark

Podcast: Politik med Funding og Løvkvist - Mette F flygter fra venstreorienteret helvede i Fælledparken

Annonce