Annonce
Østjylland

TV-krigen: Lokal antenneforening tilbyder speciel pakke

Odder Antenneforenings formand, Jørn Bollinger, har været frustreret over ikke at kunne give medlemmerne ny information. Nu er foreningen klar med en midlertidig løsning på TV-krigen. Arkivfoto.
Odder Antenneforening tilbyder nu deres medlemmer en midlertidig og billigere pakke, som skal kompensere for en periode uden Discovery-kanaler.

Odder: Det står efterhånden klart, at Yousee og Discovery ikke lige foreløbig når til enighed i den konflikt, der i medierne er blevet døbt "TV-krigen". Derfor har lokale udbydere været nødsagede til at tage stilling til en mulig fremtid uden Discovery-kanaler i deres pakker, og Odder Antenne er nu klar med et forslag.

Resultatet er blevet, at Grund- og Mellempakken forbliver uændret efter 1. januar, mens der til alle medlemmer med Fuldpakken er blevet oprettet en midlertidig "Fuldpakke Special". Special-pakken er godt 100 kroner billigere end den oprindelige fuldpakke, fordi Discoverys kanaler ikke indgår.

Antenneforeningen informerer i den forbindelse om, at det er muligt at betale for streamingtjenesten Dplay, hvis man fortsat vil have adgang til Discoverys kanaler. Streamingtjenestens pris er de næste seks måneder stort set lig med differencen mellem den oprindelige og den midlertidige fuldpakke.

- Det er lidt tilfældigt, at priserne lige er blevet sådan, men det passer os jo fint. Fuldpakke Special koster sådan set bare den pris, vi har kunnet forhandle hjem - og vi synes faktisk, at det er en rigtig fin pris, siger Odder Antennes formand, Jørn Bollinger.

Annonce

Disse 11 kanaler forsvinder

Den såkaldte TV-krig betyder, at Yousee-kunder fra 1. januar mister Discoverys 11 kanaler. Dette inkluderer medlemmer af Odder Antenneforening, hvis kontrakt med Yousee også gælder i 2020.

Der er tale om Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery og TLC.

Positiv respons

Det nye pakketilbud kommer efter en periode uden ret meget information fra Odder Antenne til deres kunder. Det har dog ikke været med deres gode vilje, at der har været så stille.

- Yousee har også trukket forløbet ud, så vi har ikke haft ret mange oplysninger at give. Det har været frustrerende ikke at kunne svare på medlemmernes spørgsmål, siger Jørn Bollinger.

Generelt er det mere spørgsmål end kritik, som antenneforeningen er blevet mødt med efter at have offentliggjort den midlertidige løsning.

- Vi har fået meget positiv respons. De fleste medlemmer har gennem forløbet haft tillid til, at vi nok skulle nå frem til nogle fair løsninger, fortæller formanden.

Medlemsmøde på parkhotellet

Egentlig kunne Odder Antenne godt lave en særaftale med en anden leverandør for at få adgang til Discoverys kanaler. Det ville dog være både dyrt og besværligt.

- Kanalerne ville ligge for sig selv og ville ikke kunne tilgås på boksen. Og der ville skulle ændres en masse i filtrene hos dem, der har bland selv-tv, forklarer Jørn Bollinger, der fortsat håber, at Discovery og Yousee når til enighed inden foråret.

For at imødekomme medlemmernes spørgsmål og ønsker til de kommende måneder, holder antenneforeningen to medlemsmøder på Odder Parkhotel onsdag 4. december henholdsvis klokken 17:00 og 20:00. Her vil både ændringer og muligheder i de nye pakker blive forklaret i detaljer.

- Vi håber, at medlemmerne går afklarede derfra og føler sig godt informerede - også om alternative tilbud. Vi vil ikke ligefrem opfordre folk til at droppe os, men medlemmerne skal vide, hvilke muligheder de har, siger foreningens formand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kronik

Kronik: Fra lorterende til cafégade

Genopretning af vandløbene og tilbagekomsten af smådyr og ørreder er et af få lyspunkter i udviklingen af Danmarks natur gennem de seneste 200 år. Aarhus Å er et af eksemplerne. Vi blev oprindeligt inspireret til at skrive bogen "Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år" (netop udkommet, red.) om naturens udvikling ved at sammenligne gamle og nye fotografier, taget fra samme sted i landskabet. Vi blev slået med forundring, nogle gange med forfærdelse og færre gange med fornøjelse, over at se de store forskelle mellem dengang og nu. Især for agerlandet, der dækker 60 procent af Danmarks areal, er forandringer omfattende, og biodiversiteten helt i bund. Her fortæller vi i stedet den positive historie om vandløbenes genopretning gennem de seneste 30 år med eksempler fra Aarhus Å. Smådyrene er vendt tilbage, dambrug og spærringer er nedlagt, og gydestrygene er genetableret til glæde for naturinteresserede og lystfiskere. Få naturtyper har måttet stå så meget igennem som vandløbene. De har måttet tåle at blive rettet ud, lagt i dybe kanaler eller forsvinde i rør under jordoverfladen, så vel blot en tredjedel af de oprindelige vandløbs-kilometer i dag løber fuldt synlige. Et langt stykke op i 1900-tallet betragtede borgere og bønder udelukkende vandløbene som nyttige modtagere af alskens affald fra dambrug, mejerier, møddinger, slagterier, vaskerier og toiletter på vej til endemålet i det endeløse hav, hvor forureningen skulle forsvinde. Alle byer havde deres egen lorterende, som kunne skifte farve fra blodrød, over vaskehvid til møddingssort afhængig af, hvem der lukkede mest affald ud. Men bevægede man sig langt op i åen, bort fra det beskidte og stinkende vand ved åens udløb gennem byen, kunne man førhen finde et myldrende liv i de små bække. Skolelærer J. Kr. Findal skriver i 1915 om Aarhus Å: ”Betragter man den stinkende og snavsede strøm, der gyder sit vand ud i Aarhus Havn, kommer man ikke umiddelbart på den tanke, at der er noget interessant (..) og dog er det således, at visse partier af åen (..) ikke alene besidder stor naturskønhed, men tillige er hjemsted for en dyre- og planteverden, der udmærker sig ved sin mangfoldighed og ejendommelighed.” Aarhus Å var dengang befolket af mange fantastiske rentvandsdyr blandt andet døgnfluer (15 arter), slørvinger (12 arter) og vårfluer (88 arter), som Findal satte navn på. Den stejle Jeksen Bæk syd for Aarhus havde stærk strøm med stenbund og husede mange smådyr herunder døgnfluen, Rhitrogena germanica. Den er tilpasset til at holde fast på stenoverflader i strømmen, mens den rasper mikroskopiske alger som føde. Da Jeksen Bæk blev forurenet, forsvandt døgnfluen, og den lever i dag blot i Højen Bæk ved Vejle. I Aarhus blev åen langs Ågade overdækket i 1930’erne på grund af lugtgener og tiltagende trafik. Dermed kunne Ågade lægge afstand til sit dårlige rygte og skifte navn til det pompøse Åboulevarden. Tres år senere var åen renset for den værste forurening, og i 2005 kunne den igen løbe frit gennem Aarhus, nu omgivet af et blomstrende restaurant- og cafémiljø. Sådan har udviklingen været til det bedre for mange vandløb. Først en voldsom forurening med organisk stof fra by og land, som fremkaldte stank og iltsvind i vandet og forarmede bestandene af smådyr og ørred frem til 1970. Siden har spildevandsrensning og kontrol med ulovlige afløb efterhånden nedbragt forureningen. I Aarhus Å kan man nu genfinde mange af de arter, som Findals fandt for 100 år siden. Et tilbageværende problem for dyrelivet i vandløbene er pesticider, der siver ud fra dyrkede marker eller tilføres i pulse efter skybrud. Et andet aktuelt problem er håndteringen af lavbundsjordene, hvor dyrkning bliver stadigt vanskeligere på grund af sætning af jordene efter dræning og fortsat stigende nedbør og havniveau. Med Brabrand Sø og den genetablerede Årslev Engsø i de flade nedre strækninger af Aarhus Å har man en buffer, som sikrer mod oversvømmelser af de store værdier i Aarhus Midtby. Inden åens udmunding i Aarhus Bugten har man etableret en sluse, som sikrer byen mod oversvømmelse ved stormflod. Da de hyppigere høje vandføringer i Aarhus Å, som følge af ekstremt regnvejr, kan skabe risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby, er der endvidere etableret pumper ovenfor slusen, der kan pumpe 18.000 liter per sekund fra åen ud i Bugten. Aarhus har herved reduceret risikoen for fremtidige ulykker i modsætning til de fleste danske byer.

Annonce