Annonce
Navne

Uddannet: Nye diakoner indviet i Holme Kirke

En flok professionsbachelorer er efter uddannelse på Diakonhøjskolen i Højbjerg blevet indviet som diakoner i Holme Kirke. Foto: Diakonhøjskolen

En flok professionsbachelorer er efter uddannelse på Diakonhøjskolen i Højbjerg blevet indviet som diakoner i Holme Kirke. Ved gudstjenesten prædikede biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro, og forstander og præst Jens Maibom Pedersen forestod selve indvielsen.

De nye diakoner er: Anne Wessel Sørensen, Berith Ettrup Pedersen, Daniel Lindholt Madsen, Hanna Søe Norup, Henriette Rahbek, Henriette Skov Kjærsgaard, Ida-Elizabeth Klarskov Christensen, Janni Møller Andersen, Julie Niewald Anhøj, Katja Margaretha Dorothea Marquardsen, Lea Oehlenschlæger, Mai Kirstine Andersen, Maja Lyder Nielsen, Maria Søs Hillebrandt Christensen, Martin Bjerregaard Jørgensen, Mathias Nissen Aalbæk, Mette Kiel Storgaard Pedersen, Michael Vigsø Hovaldt, Miriam Søderstjerna, Nanna Grønne, Rikke Trelborg Kousholt, Sarah Stensgaard, Signe Bækgaard Madsen, Simon Nielsen, Siw Næsby, Sofie Milena Birkkjær Nørregaard, Thenesh David Nayageswara, Tina Langer Nielsen, Trine Oehlenschläger Kilimê, Yok Bang Tanggaard og Asger Djernis Khan.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Vandmasserne skal til havet

I februar måned blev alle hidtidige rekorder for nedbør i Danmark slået. Ja, der tales endog om en såkaldt 100 års hændelse. Vandmassernes virkninger rundt i landet er voldsomme. Ådale, marker, haver og kældre er præget af store ødelæggende oversvømmelser. Landmænd kan se frem til store ekstra omkostninger til gensåning af druknede vinterafgrøder. Gyllebeholdere bugner fordi der ikke kan køres på markerne. Og mange steder er sågar landeveje oversvømmet med deraf følgende forstyrrelser af trafikken. Og det kan absolut ikke udelukkes, at de store nedbørsmængder er kommet for at blive. Samtidig står vores grundvand usædvanligt højt. Det skriger på politisk handling. Det bør nu stå lysende klart for enhver, at der snarest muligt bør træffes foranstaltninger til, at de store mængder vand kan flyde mere effektivt ud til havet. Med andre ord er vi politikere nødt til at sætte et langt stærkere fokus på åernes vandføringsevne. Mange steder er der ad åre opstået aflejringer på bunden, der virker som propper i hullet. Det betyder en konstant højere vandstand – også når det ikke regner. Virkningen er en snigende forsumpning af landskabet, så det efterhånden bliver svært at komme tørskoet ned til vandløbene, hvis man vil fiske eller nyde naturen. En anden alvorlig virkning er, at vandløbet og det omkringliggende terræn ikke har nogen evne til at opsuge og lagre vand, når der kommer store regnmængder. Og så skal det jo gå rivende galt når svampen er gennemvædet hele tiden. Derfor skal vi med en løbende og målrettet vedligeholdelse af vandløbene sørge for, at vandføringsevnen holdes intakt og et vandstanden i tørre periode holdes nede. Det er ikke raketvidenskab. Det er almindelig sund fornuft, som vi ikke behøver eksperter til at forklare. Heldigvis råder vandløbsmyndighederne, kommunerne, over en bred vifte af virkemidler, herunder opgravning af propper i åerne, grødeskæring, etablering af dobbeltprofiler og etablering af planlagte vådområder med kompensation til lodsejerne. Desuden skal der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunegrænser. Samfundet har pligt til at skærme lodsejere mod tab som følge af oversvømmelser. Det skal ske med afsæt i vandløbsloven i kraft af vandløbsregulativer og helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner, der sikrer vandets effektive vej til havet. Alt sammen under skyldig hensyntagen til miljø og natur. Disse hensyn kan heldigvis gå hånd i hånd, selvom visse kredse har travlt med at bilde alle ind, at der ikke må graves eller skæres grøde. En ting er sikkert: Vandmasserne skal ud til havet. Og det uden de voldsomme ødelæggelser og tab, der opleves i denne tid. Det er på høje tid, at vi politikere på alle niveauer tager bestik af klimaforandringerne og alt for mange års mangelfuld vedligeholdelse af vores vandløb.

Annonce