Annonce
Østjylland

Udvalg nægter at spare for at dække hul i specialklassen

Udover børn fra Hou og omegn huser Hou Skole også en afdeling med specialklasser, der hører under Parkvejens Skole. Foto: Mads Dalegaard
Det er en demografisk udfordring, at der skal for 5,7 millioner kroner flere børn i specialklasse næste skoleår, så de penge skal findes ved en tillægsbevilling ikke en besparelse mener et enigt børne-, uddannelses- og kulturudvalg.

Odder: Der skal hverken hakkes en hæl eller klippes en tå for at finde 5,7 millioner kroner på børne,- uddannelses- og kulturudvalgets område.

Pengene mangler, fordi der er visiteret 34 flere elever til specialtilbud i det kommende skoleår, end der er budgetteret med.

- De spareforslag, som forvaltningen er kommet med for at finde penge, er i stik modstrid med vores børne- og ungepolitik og vores klokkeklare politiske ambition om de inkluderende fællesskaber, siger formand Lone Jakobi (S).

Annonce

Derfor afviste et fuldstændigt enigt udvalg de fem forslag fra forvaltningen.

Hele byrådets problem

Pengene skulle ifølge forvaltningens forslag blandt andet findes ved at spare på puljen til sårbare børn, ved at nedsætte tildelingen til lokale inklusionstiltag, ved at lave en billigere budgetmodel for E-klassen, ved at fjerne støtte til SFO2 og endelig ved at ændre organiseringen af specialområdet, så alle kommunens specialklasser igen bliver samlet på Parkvejens Skole.

- Det her er ikke et resultat af, at vi har ladet stå til, det er et udtryk for en demografisk udvikling, som ikke kun rammer i Odder, men i hele landet. Derfor mener et enigt udvalg også, at det er et anliggende for byrådet at finde pengene, og vi beder derfor byrådet om en tillægsbevilling, siger udvalgsformanden.

Annonce

Tættere på hinanden

Afvisningen af forslagene skal ikke nødvendigvis ses som et udtryk for, at udvalget mener, at alt kører på skinner. Men ændringer skal ikke sættes i gang, fordi der skal spares penge.

- Da vi flyttede nogle af specialklasserne fra Parkvejens Skole til Vestermarken og Hou, var det for at opnå vores mål med at have flere børn tæt knyttet til almenområdet. Den udflytning skal evalueres efter sommerferien, siger Lone Jakobi, der ikke vil afvise, at den evaluering kan føre til justeringer.

- Men vi har brug for, at der er en bredere tilknytning mellem special- og almenområdet, understreger hun.

Selvom 34 specialelever flere end budgetteret kunne pege i retning af mere eksklusion, så er det faktisk ikke tilfældet, påpeger udvalgsformanden.


Jeg gætter på, at der vil være behov for en permanent opjustering af budgettet på det her område.

Lone Jakobi (S)


Da man satte et mål om, at der ved skoleåret 2021-2022 skulle være 98 elever i specialklasser, havde man nemlig alene regnet med de elever, man allerede kendte i systemet og ikke, at der skulle komme nye til.

Annonce

Permanent pengemangel

Ifølge forvaltningen har kommunen faktisk, trods 34 flere elever, nedbragt andelen af børn i specialtilbud fra at ligge over landsgennemsnittet til at placere sig under landsgennemsnittet.

Det er blandt andet sket ved at etablere plus-klasser og en række andre nye mellemformer på almenområdet.

Uden disse nye mellemformer, havde det været nødvendigt at visitere et væsentligt flere elever til specialregi, skriver forvaltningen i sin sagsfremstilling.

Med det in mente tror Lone Jakobi heller ikke, at det løser budgetudfordringerne på sigt at få en tillægsbevilling nu.

- Jeg gætter på, at der vil være behov for en permanent opjustering af budgettet på det her område, for der er ingen tegn i sol og måne på, at der bliver færre børn, der har behov for specialundervisning i større eller mindre grad, siger udvalgsformanden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce