Annonce
Østjylland

Udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge er nu i høring

Ejendommen Holmegaard har i dag et mindre areal ned mod Havmølleåen inden for nationalparken, mens restejendommen med stuehus, avlsbygninger, marker og skove ligger uden for nationalparken. Ejerene har anmodet om at få hele ejendommen med i nationalparken: PR-foto
Ejere af de ejendomme, der er omfattet af ændringen, har selv henvendt sig med ønsket at blive en del af nationalparken.

Mols: Nationalpark Mols Bjerge ser ud til at vokse sig større i sit 10. år. Nu er arbejdet med at gøre Nationalpark Mols Bjerge lidt større sat i gang.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop sendt et udkast i høring til en bekendtgørelse om en udvidelse af Nationalpark Mols Bjerges areal.

Der er tale om en beskeden, men vigtig ændring med inddragelse af tre arealer, der i dag støder op mod den nuværende nationalparkgrænse. Det drejer sig om i alt cirka 59 hektar svarende til cirka 0,4 procent af nationalparkens landareal.

Det er de berørte ejere af de ejendomme, der er omfattet af ændringen, der selv har henvendt sig til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge med ønsket at blive en del af parken, der i indeværende år blev etableret for præcis 10 år siden.

Annonce

De skal med i Nationalpark Mols Bjerge

Ejendommen Egens Overgaard har skel direkte op mod nationalparkgrænsen. Udvidelsen omfatter en matrikel i Egens By, Egens.

Nationalparkens bestyrelse anbefalede ministeren udvidelsen, fordi den "vil understøtte nationalparkens formål om blandt andet at skabe lokal erhvervsudvikling. På Egens Overgaard har ejerne en virksomhed, som sælger lokale produkter, holder kurser og producerer håndlavede kvalitetschokolader."

Ejendommen Vistoft Mølle ligger cirka 300 meter fra nationalparkgrænsen. Derfor har nationalparken været i dialog med to lodsejere for at få deres samtykke til også at indgå i parken, således at der kan skabes en sammenhængende ny grænse. De to ejendomme har givet samtykke. Udvidelsen omfatter tre matrikler, alle i Vistoft By, Vistoft.

Ejendommen Holmegaard har i dag et mindre areal ned mod Havmølleåen inden for nationalparken, mens restejendommen med stuehus, avlsbygninger, marker og skove ligger uden for nationalparken. Ejerne har anmodet om at få hele ejendommen med i nationalparken, hvilket svarer til tre matrikelnumre, henholdsvis Hyllested Skovgårde, Hyllested og Gravlev, Fuglslev.

Bestyrelsen anbefalede udvidelsen over for ministeren, fordi den vil understøtte flere af nationalparkens formål.

"For det første er stuehuset helt unikt i kulturhistorisk sammenhæng: Bygningen er opført i 1801 i bindingsværk og fremstår indretningsmæssigt som i de tidlige 1800-år blandt andet med en gammel brændefyret bageovn, bryggersskorsten, gruekedel og maltkølle. For det andet arbejder ejerne med de oprindelige husdyrracer og sælger produkterne under mottoet "Bevar vor levende kulturarv – spis den". For det tredje er der et meget stort og velbevaret naturindhold i ejendommens skove med vigtige levesteder for særlige og truede arter.

Lodsejere ville selv

Udvidelsen sker på bagkant af en længere lokal proces med at lave en ny nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge for perioden 2018–2024.

Det var i den forbindelse, bestyrelsen fik de nævnte henvendelser fra de lokale lodsejere, der ønskede at blive indlemmet i områdets nationalpark.

Alle ønskerne blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen anbefalede ministeren at godkende en udvidelse af nationalparken.

En Epinion-undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen har taget nationalparken til sig. Undersøgelse fortæller, at der er sket et markant skred i positiv retning i lokale beboeres holdning til nationalparken.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Trods øget smittefare: Demonstration mod politivold og racisme i Aarhus

Danmark

Lyt med: Suzanne føler afmagt efter George Floyds død - Jeg er blevet spyttet efter på gaden

Annonce