Annonce
Aarhus

Omfattende udvidelse af Viborgvej til 155 millioner kroner på vej: Her er planerne

En udvidelse af Viborgvej har været på tegnebrættet i årtier. Nu ser der ud til at ske noget. Arkivfoto: Axel Schütt
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune fremsender efter flere forsinkelser nu et forslag til byrådet om en udvidelse af Viborgvej. Hovedforslaget foreslår bl.a. at lukke sideveje for at øge fremkommeligheden. Derudover foreslås en række trafikale tilvalg, der ikke er afsat penge til.
Annonce

TILST: Udvidelsen af Viborgvej til fire spor rykker efter længere tids forsinkelser nærmere. Hvis alt går efter planen, kan første spadestik tages i 2021.

Teknik og Miljø præsenterer nu byrådet for et forslag til det over 150 millioner kroner dyre vejprojekt. Sagen er mandag i Magistraten på sin vej til byrådet, hvorfra det senere skal sendes ud i otte ugers offentlig høring inden vedtagelse.

Planen har længe været at udvide Viborgvej fra nuværende to til fire spor på strækningen mellem Sommervej og Tilst Vestervej. Strækningen er under hårdt pres af trafik, og udvidelsen skal både øge fremkommeligheden og gøre det mere sikkert at færdes på den centrale indfaldsvej, hvor der ifølge trafiktællinger i 2018 kørte 22.000-24.000 biler i døgnet.

- Presset på Viborgvej vil blot blive større i de kommende år, og vi har brug for udvidelsen, hvis vi skal sikre fremkommeligheden fremadrettet. Udvidelsen af tre kryds på strækningen i 2017 var første vigtige skridt, og nu er vi klar til det næste, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Forvaltningen holder fast i, at udvidelsen skal foregå på sydsiden af vejen. Man er opmærksom på, at beboerne i Holmstruphøj er uenige i denne beslutning, men embedsmændene forklarer, at den sydlige løsning fører til færrest indgreb hos vejens naboer, er billigst og giver kørselsmæssige hensyn under anlægsarbejdet.

Tilvalg

Foruden hovedforslaget om udvidelse af Viborgvej angiver indstillingen fra Teknik og Miljø en række tilvalgsmuligheder, der alle koster ekstra. De er:

  • Sti under Viborgvej ved Holmstruphøjvej: 15 mio. kr.
  • Sti ved Hjordhøjgårdsvej: 10,9 mio. kr.
  • Støjskærm ved Bymosevej: 4,2 mio. kr.
  • Beplantning: 1,5 mio.kr.
  • Belysning: 5,4 mio. kr.
  • Dobbeltrettet cykelsti på Borumvej: 13 mio. kr.
Annonce

Holmstruphøjvej lukkes

Den mest indgribende del af planen går ud på at lukke Holmstruphøjvej ud mod Viborgvej af trafiksikkerhedsmæssige grunde, når der bliver fire spor. At lukke sideveje er en model, kommunen har anvendt på en række andre indfaldsveje for at sikre fremkommeligheden på indfaldsvejen.

Forvaltningen har undersøgt to muligheder for at skabe en anden adgang for de cirka 100 boliger i Holmstruphøj-området.

Den ene mulighed (hovedforslaget) er en ny adgang ad Jernaldervej, hvor der skal anlægges et nyt vejstykke på 20 meter på tværs af et grønt område og en hovedsti. Løsningen kræver en dispensation fra lokalplanen.

Den anden og alternative mulighed er et lyssignal på Viborgvej med en såkaldt fransk løsning, hvor venstresvingende fra Holmstruphøjvej kører ud i deres egen vejbane, som derefter flettes sammen med den udgående trafik. Denne løsning er 2,5 mio. kr. dyrere.

- Hvis man kender udkørslen fra genbrugspladsen Eskelund mod venstre, er der der også tale om en fransk løsning, hvor man har sin egen bane og derefter en sammenfletning. Fordelen er, at det ikke stopper den udgående trafik, fortæller sagsbehandler Ole Gregor fra Teknik og Miljø.

Annonce

Eldalen og Munkemosevej

I hovedforslaget skal Eldalen, der løber parallelt med Viborgvej, rykkes ind i de nuværende forhaver til boligerne langs vejen.

Desuden vil Munkemosevej også skulle lukkes som ureguleret kryds ud mod Viborgvej. I stedet kan man forlænge Munkemosevej i et sving som parallelvej med Viborgvej hen til lyskrydset ved Sommervej.

Alternativt kan man føre en ny vej fra krydset ved Sommervej stik syd på mod Bymosevej. Her ligger dog en ejendom, så det vil indebære, at kommunen kan indgå en frivillig aftale med en beboer om at købe og rive beboerens hus ned for at få plads til en ny adgangsvej. Denne løsning vil koste 1,6 mio. kr. mere.

Det er strækningen mellem Sommervej og lyskrydset ved Tilst Vestervej, der skal udvides til fire spor. Strækningen mellem Tilst Vestervej og vestpå mod motorvej E45 skal ikke udvides, før staten beslutter sig for, om den vil gennemføre den planlagte omdannelse af Viborgvej mod vest til motorvej.
Annonce

Flere tilvalg

Ifølge Teknik og Miljø er der afsat i alt 161,5 millioner kroner til hele projektet, hvoraf hovedforslaget koster 155,5 mio. kr. Tilbage er der altså kun 6 mio. kr. til at anvende på de alternative løsninger og en række forslag til tilvalg, som fremgår af faktaboksen.

Med mindre, at det lykkes at udføre arbejdet billigere end budgetteret.

Også måske er det en mulighed. For borgmesterens afdeling har været inde over og haft firmaet Cowi til at sammenlige prisen på vejprojekter i andre kommuner. Og en række andre steder ligger udgiften per kilometer vej noget under Aarhus-budgettet.

Omkostningerne til projektering, tilsyn og administration er også til den høje side i Aarhus, fordi udvidelsen af lyskrydsene allerede er gennemført, og det ofte er her der er mest arbejde med projektering og tilsyn. Dermed kan der ligge en mulig "reserve", man kan anvende til nogle af tilvalgene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Aarhus indfører corona-restriktioner, tester og vil bremse smittespredning i det somaliske miljø

Aarhus

Kraftig stigning: Hver fjerde nye coronasmittede i Danmark kommer fra Aarhus

Aarhus

27 nye tilfælde: Bekymrende smittetal i Aarhus fortsætter

Aarhus For abonnenter

Historisk løft til idrætten i Aarhus: Partier vil afsætte 25 millioner kroner om året til nye faciliteter

Annonce