Annonce
Aarhus

Undersøgelse om Kongsgården skal også omfatte ledelsen på rådhuset

Plejehjemmet Kongsgården i Viby er omdrejningspunkt for en debat om ældreplejen og årsag til at sagen skal kulegraves af et eksternt firma. Foto: Axel Schütt
Nu har Sundhed og Omsorg i samarbejde med sundhedsudvalget valgt det firma, der skal kulegrave ældreplejen på plejehjemmet Kongsgården og herunder ledelsens ageren.
Annonce

AARHUS: Det er ikke kun plejerne og den lokale ledelse på plejehjemmet Kongsgården, der skal undersøges i dybden efter sagen om plejesvigt. Den kommende kulegravning af sagen skal nemlig også omfatte ledelsen i Sundhed og Omsorg.

Det står klar efter de seneste to møder i udvalget for sundhed og omsorg.

Onsdag 3. juni drøftede udvalget sammen med rådmanden og embedsmænd endnu engang den planlagte tilbundsgående eksterne undersøgelse af hele sagsforløbet omkring Kongsgården.

Ifølge kommissoriet har undersøgelsen til formål dels at beskrive, hvorledes der er handlet bagudrettet, og dels skal den indeholde en vurdering heraf med henblik på at give fremadrettede anbefalinger.

Det vil tage tre måneder for konsulentfirmaet at kulegrave sagen om Kongsgården, og der er afsat 500.000 kr. til opgaven. Navnet på konsulentfirmaet er endnu ikke offentliggjort.

Sagen har foreløbig kostet flere medarbejdere jobbet, men politikere i Aarhus Byråd har længe efterlyst, at ansvaret også bliver undersøgt højere oppe i systemet.

Læs mere her

DEL 1:

Læs her familiens forklaring på, hvorfor den gik til TV2 og tillod skjult kamera hos familiens ældste, der bor på plejehjemmet Kongsgården. Familien mener, at der er tale om pleje- og omsorgssvigt.

Her kommenterer områdechefen kritikken og beklager, at en konflikt med en familie ikke er blevet løst tidligere.

De skjulte optagelser til en TV2-dokumentar har allerede fået personalemæssige konsekvenser.

DEL 2:

Nu anmelder familie Kongsgården til politiet for plejesvigt.

Læs politikeres reaktioner på plejesvigtet. De kræver et ansvar placeret.

Ældrerådmand Jette Skive svarer her på kritikken og siger, at personalesagerne ikke er afsluttet endnu.

Endelig peger personalets fagforening FOA pilen på et ledelsesansvar.

DEL 3:

Sagen tog en drejning, da politikere i udvalget for sundhed og omsorg ønskede at se den forbudte tv-udsendelse.

Den ansvarlige ældrerådmand Jette Skive (DF) beklager for første gang sagen, og undskylder over for den berørte familie, som hun også vil mødes med.

Borgmester Jacob Bundsgaard udtaler sig for første gang om sagen og opfordrer til at komme helt til bunds.

DEL 4:

Rådmand Jette Skive starter oprydning og vælger at forflytte forstanderen fra Kongsgården til andet arbejde.

Men det synes politikerne i udvalget for sundhed og omsorg ikke er nok.

DEL 5:

Politikerne får af kommunen afslag på at se TV2's optagelser med skjult kamera.

Og det har især Venstre svært ved at acceptere. V foreslår at byrådet trækker søgsmålet mod TV2 tilbage.

Samtidig præsenterer rådmand Jette Skive en plan for Kongsgården, som skal holdes i kort snor for at rette op.

DEL 6:

En jurist og offentlighedsrådgiver går i rette med kommunens jurister og hævder, at politikerne i byrådets udvalg for sundhed og omsorg godt må se de skjulte tv-optagelser.

Samtidig kan Stiften afdække, at kommunen har ladet op imod 30 personer se de skjulte optagelser, selv om kommunen mener, at det er krænkende, at vise dem for andre.

Endelig taler en tidligere dom i Højesteret for, at Landsretten kan ende med at omstøde forbuddet mod at vise TV2's dokumentar, vurderer en pressejurist.

DEL 7:

Sagen om plejesvigt på Kongsgården kommer også op i Folketinget, fordi sundhedsministeren skal svare på spørgsmål fra Dansk Folkeparti.

DEL 8:

Mandag 1. maj fik familien, der klagede, på rådhuset en personlig undskyldning af ældrerådmanden og forvaltningen.

DEL 9:

Forvaltningen er i fuld gang med at rette op på Kongsgården. Blandt andet skal alle medarbejdere til en personlig samtale for at finde ud af, om de fortsat er med på holdet.

Samtidig fremgår det af en ny redegørelse af forløbet hvilke sanktioner, der allerede er faldet.

DEL 10:

Efter et møde i sundhed- og omsorgsudvalget nægter ældrerådmand Jette Skive (DF) at kulegrave sagen, som hele udvalget ønsker.

Men dagen efter fortryder rådmanden og indvilger alligevel i at lave en tilbundsgående ekstern undersøgelse af sagen.

DEL 11:

Sagen om de skjulte tv-optagelser tager en uventet drejning, da to uvildige advokater vurderer, at kommunen godt kan trække forbudskravet tilbage.

Det får rådmand Jette Skive til at ændre kurs. Hun trodser sin forvaltning og stiller op i køen hos de politikere, der ønsker at se TV2-dokumentaren.

Sideløbende lægger det politiske udvalg på ældreområdet pres på rådmanden og får indflydelse på den kulegravning af sagsforløbet ved Kongsgården, der skal udarbejdes.

Kommunens advokat forklarer, at kommunen har pligt til at forhindre en visning af de skjulte optagelser. Men de to uvildige advokater, avisen har talt med fastholder modsat, at kommunen godt kan trække sagen, så optagelserne kan vises. Der er gået juridisk tvist i sagen.

DEL 12:

Et stort flertal i Aarhus Byråd vil af med forbuddet mod de skjulte tv-optagelser. Læs om debatten fra byrådets behandling af forslaget.

DEL 13:

Hvor kom vi til? Ja, Aarhus Kommune er nu i kamp med sig selv i sagen om Kongsgården, konkluderer vi i denne nyhedsanalyse, der ser på sagens mulige scenarier.

DEL 14:

Andre borgere tager bladet fra munden i læserbreve.

En kvinde beskriver, at hun også har kæmpet forgæves for en bedre ældrepleje på Kongsgården med forstander, sekretærer, chefjurist, tilsynschef, områdechef og rådmand Jette Skive.

Og en anden borger fortæller om et andet plejehjem, hvor klager til forvaltningen ganske vist blev fulgt op med masser af møder, men uden nævneværdige ændringer i plejen.

DEL 15:

Sundhed og Omsorg vurderer at det vil tage tre måneder at kulegrave sagsforløbet på Kongsgården.

Den store patient og pårørende forening Alzheimerforeningen retter en hård kritik mod Aarhus Kommune for at lave bespænd for at forhindre en offentliggørelse af TV2's optagelser.

Sundhed og Omsorg afviser kritikken og minder om, at det er fogedretten, der konkluderer, at der er sket en meget grov krænkelse af de involverede og særligt beboeren.

DEL 16:

Socialdemokratiet presser i udvalget for sundhed og omsorg på for at få en ny juridisk vurdering af muligheden for at trække forbudssagen mod TV2's optagelser tilbage.

Mens vi venter på den nye vurdering overhaler Landsretten byrådet med en dato for en fogedsag om forbuddet.

Annonce

Udvalg: Ledelsen skal undersøges

På andet møde bad alle medlemmer af udvalget om, at undersøgelsen inkluderer ledelsen i bred forstand op gennem systemet og ikke kun på Kongsgården. Desuden skal den handle om problematikken omkring magtanvendelser. Og endelig skal det undersøges, hvorfor kulturen har udviklet sig, som den har.

- Vi havde et rigtig godt møde med to firmaer, som begge ønskede at forestå undersøgelsen. Firmaerne lagde deres forslag frem, og vi havde en god dialog med dem. Sundhedsudvalget er rådgivende over for rådmanden, som på mødet traf den endelige beslutning, fortæller udvalgsformand Lone Hindø (S).

Det er nu planen, at det valgte firma deltager i førstkommende udvalgsmøde 18. juni.

- Her ønsker udvalget at drøfte kommissoriet nærmere med firmaet - herunder at få en undersøgelse af, hvorfor kulturen har udviklet sig, som den har og se på, hvilke signaler, der er overset. Vi ønsker også at undersøgelsen skal gælde ledelse i bred forstand op gennem systemet, fortæller udvalgsformand Lone Hindø.

Udvalget fik på mødet også en orientering om status på arbejdet med at forbedre og bringe Kongsgården videre.

Annonce

Kritik af juridisk vurdering

På grund af tidsnød nåede udvalget til gengæld ikke at drøfte forslaget fra Venstre om at trække fogedsagen mod TV2 tilbage, så optagelserne ikke kan vises.

Til denne debat har advokatfirmaet Horten for Sundhed og Omsorg leveret et nyt notat, der fastholder og uddyber, at Aarhus Kommune har en handlepligt og et ansvar for at forsøge at afværge følgerne af det, man betegner som grove krænkelser, da en beboer blev filmet med skjult kamera i sin lejlighed.

Horten mener, at optagelserne er af streng personlig karakter, at de ikke er omfattet af det personlige værgemål, så værgen (barnebarnet, red.) ikke vil kunne give samtykke til, at de skjulte optagelser vises på tv.

Horten tilføjer, at hvis et byrådsmedlem groft tilsidesætter sin pligt til at beskytte en beboer på et kommunalt plejehjem kan man idømmes en bøde.

Men det afviser en uvildig advokat, avisen har bedt vurdere notatet.

- Det er aldeles utænkeligt, at en tilbagetrækning af forbudssagen kan udløse nogen form for ansvar for byrådets medlemmer, siger advokat Peter Lambert.

Århus Stiftstidende har bedt medieretsekspert og advokat Peter Lambert vurdere sagen. Han betegner den juridiske rådgivning Sundhed og Omsorg har fået et advokatfirma til at lave til byrådet som et partsindlæg. Pressefoto
Annonce

"Et partsindlæg"

Han opfatter Hortens notat som et partsindlæg for kommunen, hvor Horten ser bort fra en række væsentlige forhold.

- Horten ignorerer helt sagens væsentlige offentlige interesse, som kan føre til, at det er berettiget at vise optagelserne uden samtykke, siger Peter Lambert blandt andet.

Han mener også, at Horten ignorerer værgen og familiens stærke ønske om, at optagelserne bliver vist, og at baggrunden for at vise optagelserne er, at familien har løbet panden mod en mur gennem flere år, så formålet er at opnå bedre forhold for beboeren. Og han mener, at Horten fejlagtigt antager, at værgen ikke kan repræsentere beboeren i sagen.

- Horten når derefter den konklusion, at Aarhus Kommune har eneret til at disponere på vegne af beboeren i en sag, hvor kommunen af hensyn til beboeren modsætter sig visning af optagelser, som sætter en af kommunens institutioner i et kritisk lys. Det er en uantagelig konklusion.

- Vi ønsker i udvalget, at undersøgelsen skal gælde ledelse i bred forstand op gennem systemet og ikke kun på Kongsgården, siger udvalgsformand Lone Hindø (S). Pressefoto
Annonce

Sag for retten snart

Avisen har forelagt Peter Lamberts vurdering for udvalgsformand Lone Hindø, som svarer:

- Det er svært for politikere, når jurister er så uenige, som tilfældet er her, og jeg ser meget frem til rettens afgørelse, som kommer snart. I Socialdemokratiet håber vi fortsat, der bliver mulighed for at vise optagelserne, som det også er familiens ønske. Jeg tror heller ikke, at en tilbagetrækning af forbudssagen kan udløse en form for ansvar for byrådets medlemmer.

Hos Venstre ærgrer Hans Skou sig over juristeriet i sagen.

- Det her er for mig en bekræftelse af, at jura ikke er en eksakt videnskab. Jeg lytter til Horten, men det ændrer ikke min opfattelse, at vi skal trække forbudssagen tilbage.

Det når byrådet næppe at tage endelig stilling til, da Landsretten skal behandle forbudssagen 9.-10. juni, fordi TV2 har kæret Byrettens forbud mod at vise tv-optagelserne.

Annonce
Annonce
Aarhus

Militærpolitibetjent død i tjenesten

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AGF

AGF-træner klar til sølv-brag: Det er jo helt vildt, at vi står her og nu kun er to point efter FCK

Aarhus

Sommerjazzen er i fuld sving

Annonce