Annonce
Østjylland

Ungementorer støtter unge i at finde ny kurs efter en hjerneskade

- Vi har samlet vores viden og erfaringer i guiden "Guide til ungementorer", siger Hanne Skovgaard Petersen, der er en af ungementorerne i Region Midtjylland. PR-foto

Ungementor-teamet er forankret på Hammel Neurocenter, og det betyder nærhed til de unge før udskrivning.

HAMMEL: Der er ros og anerkendelse for ungementorordning til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Ungementorer støtter unge, der har fået en hjerneskade, i at komme videre i livet og klare sig med de nye vilkår. Slutevalueringen fra Sundhedsstyrelsen bekræfter, at Region Midtjyllands ungementorer gør en markant forskel for både de unge og deres netværk. Rapporten kommer med en anbefaling om, at erfaringerne med ungementorer udbredes til øvrige regioner og deres kommuner.

Ungementorfunktionen er en ny og anderledes måde at støtte unge med en hjerneskade i et godt og aktivt ungeliv med uddannelse, arbejde og deltagelse i fællesskaber. De unge skal bygge bro mellem det gamle og det nye liv og mellem den gamle og den nye identitet. Samtidig skal de forholde sig til de kognitive vanskeligheder og eventuelle funktionstab, som hjerneskaden har medført.

- Ungementorerne er et godt og billigt tilbud, som den enkelte kommune ville have vanskeligt ved selv at løfte. De er kompetente og har høj faglighed, og de unge er tilfredse med støtten. Ungementor-teamet er forankret på Hammel Neurocenter, og det betyder nærhed til de unge før udskrivning, skræddersyet støtte og coach til den enkelte og de pårørende, siger Karin Holland, der er direktør i Sundhed og Velfærd i Horsens Kommune.

- Vi har samlet vores viden og erfaringer i guiden "Guide til ungementorer", som vi håber, at andre fagpersoner indenfor hjerneskadeområdet kan få glæde af, siger Hanne Skovgaard Petersen, der er en af ungementorerne i Region Midtjylland.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce