Annonce
Aarhus

Byråd udskyder beslutning: Udskældt og usædvanlig byggesag skal tjekkes én gang til

Vibeke Skjøttgaard og Klaus Bjerre undrer sig: Hvorfor vil kommunen tillade boligbyggeri i hullet til højre i Sølystgade, selv om der ikke bliver friarealer nok til beboerne, når kommunen tidligere har afvist et mindre byggeprojekt i hullet til venstre - med begrundelsen at der ikke ville blive nok friarealer. Bliver borgerne behandlet lige?, spørge de to. det er en af de ting byrådets tekniske udvalg skal se på, når den usædvanlige  byggesag endnu en gang kommer på udvalgets dagsorden. Foto: Axel Schütt
Byrådet udskyder beslutning om boligbyggeri i Sølystgade. Sagen skal nu først gennemgås én gang til af politikerne i teknisk udvalg.
Annonce

AARHUS: En mindre syndflod af henvendelser i sidste øjeblik fra beboere, fællesråd og beboerforening, har fået byrådet til at tøve med at tage stilling i en udskældt byggesag fra Øgaderne.

Egentlig var der på byrådsmødet i onsdags lagt op til, at et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre ville godkende byggeprojektet på hjørnet af Sjællandsgade og Sølystgade. Det var de to partiers indstilling, efter at byggesagen for nylig var på dagsordenen i byrådets tekniske udvalg.

Sådan gik det ikke.

Annonce

Tjek for fejl og misforståelser

Sagen, der i forvejen har haft et årelangt forløb, blev ret usædvanligt sendt tilbage til fornyet behandling i teknisk udvalg efter de mange sene beboer-henvendelser og ønsker om yderligere foretræde for udvalget.

Det planlagte byggeri, der vi fylde hullet - og hele grunden - i Sølystgade ud er stødt på omfattende modstand i Øgadekvarteret. Så omfattende, at byrådet har udskudt sin stillingtagen til projektet for i første omgang at få sagen gået igennem i teknisk udvalg én gang til. Illustration: E+N Arkitektur

Udvalget skal nu blandt andet se på, om der er hold i det, når det i beboerhenvendelserne lyder, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst men derimod behæftet med fejl, misforståelser og ukorrekte oplysninger.


Vi kan ikke tillade os i dag at vedtage byggeriet, når der er så mange beskyldninger om vildledning og fejlinformation, så sagen må tilbage til teknisk udvalg

Ango Winther, byrådsmedlem, Socialdemokratiet


Derudover mener flere ikke, at det er ordentligt undersøgt, om kommunen stiller borgerne lige, hvis den tillader byggeriet på Sølystgade 21, når den tidligere har givet afslag på ansøgninger om byggeprojekter på tilsvarende matrikler i Øgadekvarteret – blandt andet på det modsatte hjørne af Sjællandsgade og Sølystgade.

Annonce

For små friarealer

På den hjørnegrund, det nu handler om, ligger i forvejen en beboelsesejendom på selve hjørnet. Med det ansøgte projekt vil hele den øvrige del af matriklen blive bebygget med en ejendom i fire etager med i alt otte små lejligheder, med facade mod Sølystgade og med en 15 meter høj bagfacade direkte i skel mod naboens gårdhave i Sjællandsgade.

Sådan vil bagfacaden af byggeprojektet i Sølystgade komme til at se ud. 15 meter høj og bygget direkte i skel til naboen i Sjællandsgades gårdhave. Illustration: E+N Arkitektur

I beboerhenvendelserne betones det også, at de otte lejligheder ikke får friarealer ved jorden eller andre fælles friarealer. Altaner kommer til at udgøre den enkelte lejligheds friareal – og omfanget lever ikke op til kommuneplanens krav om, at friarealer skal have en størrelse, der svarer til mindst 30 procent af nybyggeriets boligareal. I projektet når friarealerne kun op på 24 procent.

Annonce

En følsom sag

Byggesagen i Sølystgade 21– en såkaldt huludfyldning – er særlig følsom, fordi byrådets står lige overfor at skulle vedtage en helhedsplan for Ø-gadekvarteret. Og det er en plan, der blandt andet tilstræber at bevare netop en række af de huller i husrækkerne ved hjørnematrikler, der er karakteristiske for kvarteret.

- Det er en lidt speciel sag. Vi har nu set adskillige udtalelser om, at udvalget er blevet vildledt, og at byggeriet tangerer noget ulovligt. Samtidig er der yderligere ønsker om foretræde for udvalget. Vi kan ikke tillade os i dag at vedtage byggeriet, når der er så mange beskyldninger om vildledning og fejlinformation, så sagen må tilbage til teknisk udvalg, lød det i byrådet fra Ango Winther (S).

Og det var et helt enigt byråd, der sendte sagen tilbage til endnu en omgang i teknisk udvalg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Dyr redningsaktion: Bravo Tours sender kæmperegning til skatteyderne

Annonce