Annonce
Debat

Ved stoppestedet Hovmarken

letbane hovmarken forsinkelse regn regnvejr nex

(En parafrase over Johannes V. Jensens berømte digt 'Paa Memphis Station')

Halvt vågen og halvt blundende slået af en klam virkelighed, men endnu bortei en indre gus af aarhusianske drømme står jeg og hakker tænder ved stoppestedet Hovmarken, Lystrup. Det regner.

Morgenen er så øde og udslukt og regnen hudfletter jorden med en vidløs, dunkel energi. Alting er klægt og ubegribeligt.

Hvorfor kommer letbanen her ikke time efter time? Hvorfor er min skæbne gået i stå her? Hvordan kan jeg flygte fra dette oversvømmede oplandtil Aarhus' åndrige åndsliv?

Nu dages det. Lyset siver glædesløst ind over denne våde asfalterede natur. Men dagen blotter ubarmhjertigt de kolde skinner og al den sorte søle. Billetautomaten ude af drift,en gammel cykel, blade og atter blade.Check ind, check ud. Stilhed, siger jeg fra himmel og til jord. Hvor teknologien er døv og uflyttelig, hvor letbaneskaberen er talentløs! Og hvorfor bliver jeg ved at betale kontingenttil denne plebejiske trafikpolitik!

Stille! Men nej, maskinen, den vældige tingest, står uhørlig langt borte og syder og hyller sig i omtale, den er tålmodig.Send et læserbrev,forband din rådmand og svælg i din skuffelse.

Gå så dog hen og bliv i Hovmarken! Dit liv er jo alligevel ikke andet end et surt regnvejr, og din skæbne var altid at hænge uforløstpå et eller andet miserabelt stoppested - Bliv i Hovmarken, Lystrup!

Men inde på Dokk1venter lykken dig, lykken, hvis du blot kan æde din utålmodighed - også her sover en lille babymed øret begravet i sin voksipose, han vil gerne ind og lege, opleveen fin dag på havnenmed en bølge af vellugt, med et liv, som er dig vel undt.

Er der ikke længst gået det lovede år? Ligger skinnerne ikke frodige?Står masterne ikke knejsende? Lyder der ikke en forelsket længsel, en lang dæmpet kalden fra mund til mundfra Grenå og Odder? Dagen gryede så sorgfuldt, Endnu lysner regnfaldet ikke! Undes ikke oplandet transport? Det er dog nu tid. Og der kryber snart mos ind over perronens umonterede trinbrætblandet med regnstøvets ramme ånde - Ingen forårsanelse - ingen trøst.

Og se nu, se hvor Lystrup i sin seng af oversvømmede kældre vågner mod dagen! Se hvor letbaneskinnerne nyder deres bugtning! Hvor de flommer gennem gangbroen og omkransesaf træer og spredt bebyggelse. Se, hvor de bærer et drømmesyn- en letbanedanser, der er herre over regionenSe de glade mennesker - Oh hvilken urmægtig linjeføringgennem landskabet! Ser du ikke, hvor morgentrafikkenklæder sig milebredt med succes og glider let under de spændte ledninger.

Fat dig, du uforsonlige! Vil du aldrig glemme, at man lovede dig letbanen? Forholder du letbaneselskabet din arme taknemlighed?Hvad vil du da med dit brok?

Fat dig og bliv i Hovmarken, Eller tag bussen, den sene overfyldte, cykl, betal af på en ny bil, gå, hank rolig op i vandrestøvlerne ... Se dig om og vent.

Åh, halvandet år intet tog, vi venter vedholdent videre, menhåbet svinder langsomt ind - med knuste drømmeom nærværende transportforbindelser.Vor moderne ekspresmaskine står færdig til spring.Sporet er frit.Perronen fuld af ventende medborgere.

Vi vil rejse videre gennem de østjyske landskaberunder regnens gabende sluser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå - lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1

Bølgerne går højt omkring byudviklingen i Aarhus, og denne avis har sammen med FO netop afholdt et offentligt møde derom på rådhuset. Der var mødt omkring 500 op til mødet (om det er mange i en by med 300.000 indbyggere, skal jeg ikke kunne sige), og det har allerede forårsaget et par læserbreve. I dag (21. ds.) et af Svend Carstensen, der anbefaler at bygge boliger i midtbyen uden parkeringspladser. Man må så købe sig til en parkeringsplads eller/og cykle. Begge synspunkter – boliger uden parkeringspladser og at cykle – var fremme på mødet. Det at cykle blev fremhævet igen og igen og bliver det i øvrigt meget ofte alle steder. Og det er helt sikkert også sundt og ikke miljøbelastende. Men hvorfor er der aldrig én, der nævner, at man kan gå. Det er da helt uden mekanisk hjælpemiddel af nogen art og lever på den måde fuldstændig op til ønskerne om at nedsætte køb af al industrielt fremstillet. At vi så ikke når målet (i fht. CO2-udledning, red.) alligevel, er noget helt andet. Der skal globale krav om indskrænkninger på flyrejser, al godstrafik over på bane, og næste bilkøb skal være en el- eller hybridbil. Men det at gå er dejligt, sundt, og du ser og oplever meget mere, end hvis du sidder i egen bil eller i et offentligt transportmiddel. Selv bor jeg på Langenæs og bruger aldrig bilen, hvis jeg skal ind til midtbyen. Det tager et kvarter til tyve minutter, så er du ved banegården eller rådhuset, og fem minutter mere, så er du ved domkirken. GÅ-GÅ-GÅ. Lad Aarhus bliver Danmarks gå-by nr. 1, og lad København, som vi alligevel ikke kan nå, forblive Danmarks cykelby nr. 1.

Annonce