Annonce
Indland

Velkommen til en folkeskole i god gænge: Vi er opsatte på at give jer det bedste

Claus Hjortdal

Kære nye elever. Første skoledag er en stor dag. Med mange indtryk i en særlig blanding af forventning og spænding. Men glæd jer. Det er en fantastisk tid, der venter jer. Med jeres forældre og familie i ryggen, og hvor hundreders års skoleliv og tusinders års danmarkshistorie har banet vejen.

I disse dage starter ca. 54.000 nye børn i folkeskolen. Skolestarten og de 10 års skolegang har afgørende betydning for hvert enkelt og for samfundet. Så vi, der arbejder i folkeskolen, har en forpligtelse til at gøre vores ypperste for, at det skal blive en god oplevelse - ja, en succes - at gå i skole. Alle skal I lære noget, alle skal I kunne klare jer godt.

Det vil jeg påstå, at vi mere end nogensinde kan tilbyde. Ud over at være et vederlagsfrit skoletilbud, har folkeskolen i de sidste fem år udviklet sig meget positivt. Der er sket mange ændringer på kort tid, og det har givet resultater. I kommer til en skole, hvor vi vil arbejde hårdt på, at jeres færdigheder på alle områder og jeres trivsel ligger højt.

De danske skoler klarer sig godt i de internationale målinger: I folkeskolen i dag er eleverne blandt de bedste i verden i problemløsning. Eleverne regner godt, har styr på natur/teknologi, de er blandt de bedste i verden til IT, læser godt og taler fremragende engelsk. Også de tosprogede er gået markant frem. Så fagligt set er folkeskolen i front, og - ja - vi bruger test og prøver, når det giver mening og for at sikre, at alle elever udvikler sig progressivt.

I kan se frem til en skole med dygtige lærere og pædagoger, der arbejder på om at give jer den bedste undervisning og udvikle jer individuelt og sammen. I skal blive selvstændige og kritisk tænkende personer, der træffer jeres egne valg, som har modet til at stå fast og tage chancen, når den er der. Og som tager medansvar. Det er det, vi byder jer ind til: Et fællesskab, hvor vi samarbejder om at lykkes.

Sammen med jer elever og jeres forældre har folkeskolen åbnet sig over for omverden. Vi samarbejder med foreninger og institutioner om å mere fx bevægelse og musik. Vi samarbejder med lokale virksomheder og firmaer, der giver indblik i andre verdener, uddannelse og arbejde. Vi flytter skolen ud ad huset, så I kan lære på andre måder end at sidde på en stol og modtage undervisning.

Fællesskabet viser sig også ved, at der i folkeskolen er fri og lige adgang. Her kan I møde hinanden i kammeratskaber og oplevelser for livet. At bo et sted, indgå i lokale aktiviteter og gå i den lokale skole giver et stærkt lokalt samfund. Så jeg er glad for, at I og jeres forældre valgte folkeskolen, for vi prøver at lægge fundamentet for et demokratisk Danmark med en stærk sammenhængskraft.

Velkommen til alle nye elever i 0. kl., og velkommen til den halve million elever fra 1-10. kl., som vi har fornøjelsen af allerede går i folkeskolen. Vi er glade for at have jer og for at samarbejde med jeres forældre, så jeres skoletilbud bliver den bedste mulighed for at dygtiggøre jer og udvikle jer som mennesker. Jeres fremtid afhænger af jeres tiltro til folkeskolen, og derfor er vi åbne over for dialog.

Ja, det står i lovgrundlaget for folkeskolen, at vi er forpligtet til at samarbejde med jeres forældre. Det føles nu ikke som nogen pligt: I må alligevel gerne fortælle dem, at de er lige så velkomne i skole, som I! Vi vil gøre alt for at inddrage og ønsker et lige så stort engagement den anden vej. Så kom til vores arrangementer, som der er mange af, og vær med i klasse- og forældrearbejdet!

Skolen skal være et godt sted at lære, men også at være, og her kan vi godt prale lidt. Den seneste trivselsmåling i 2016 viser, at trivslen blandt jer elever på alle områder er høj. Og en anden måling blandt jeres forældre viser, at ni ud af ti oplever, at I er glade for at komme i skole hver dag. Glædeligt, men vi er også klar over, at det ikke er godt nok. I folkeskolen skal ALLE med.

Derfor har de sidste års skoleudvikling haft fokus på, hvordan folkeskolen bliver et tilbud til forskellige typer elever. Med projektorienteret undervisning og en varieret skoledag lægger vi op til, at I kan lære på nye måder. Udeaktiviteter brugt kreativt giver andre udfoldelsesmuligheder. Ved at sikre perioder med fordybelse og ro, tilgodeses de behov. Det arbejder vi målrettet på, og målinger viser, at der i dag er mere ro i klasserne, mere arbejdsro - ikke mindst blandt de større elever.

Vi er blevet skarpere på at organisere og følge op på undervisningen. Ledelse, lærerne og pædagoger arbejder tæt sammen i teams og med andre faggrupper. Der satses på efteruddannelse, så folkeskolen leverer en rigtig god teoretisk og praksisfaglig undervisning. Det betyder også, at vi er endnu bedre til at løfte de af jeres kammerater, der har brug for ekstra hjælp og støtte.

Folkeskolen arbejder professionelt med alle børn og går også ind i dannelsesdelen, så I kan begå jer i en virkelighed med udvikling, ny teknologi og tænkning, der påvirker vores hverdag og liv. Det skal vi være fælles om at forholde os til - og vi begynder i skolen. Jeg håber, at I får en dejlig dag!

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Påkørt betjent opereret i hjernen: Han er stadig i livskritisk tilstand

Aarhus

Far og bror til sigtet i sag om påkørt betjent: Vi fik overtalt Mohamad til at melde sig

Annonce