Annonce
Debat

Vi mangler psykiatere i Region Midt: Og vi kan ikke vente 15 år på en løsning

"Det tager angiveligt 15 år, før man forventer, der ikke er mangel på psykiatere, så noget SKAL gøres nu. Og der må være nogle ressourcer at gøre godt med i systemet, hvis man har 40 ubesatte lægestillinger", skriver Rose-Marie Mollerup. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix


Der mangler 40 psykiatere i Region Midtjylland, heraf 15 psykiatere i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby. Regionspsykiatrien Vest, der varetager behandlingen for ca. 5000 patienter om året, har ingen fastansatte psykiatere tilbage og er frataget sin regionsfunktion af Sundhedsstyrelsen.

Det er jo voldsomt.

En løsning, der aktuelt peges på, er, at psykiaterne på Aarhus Universitetshospital i Skejby skal varetage behandlingen i Vest, hvilket lægger et stort pres på en gruppe psykiatere, der i forvejen er for få til de eksisterende opgaver.

Annonce

Hvordan er man kommet hertil? Og, ikke mindst, hvad er løsningen?

Der tager angiveligt 15 år, før man forventer, der ikke er mangel på psykiatere, så noget SKAL gøres nu. Og der må være nogle ressourcer at gøre godt med i systemet, hvis man har 40 ubesatte lægestillinger.

Regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet og psykiater Peter Møller Andersen peger på i Radio 4 den 17. marts 2021, at mangel på psykiatere til dels kan skyldes, at psykiatere er rejst til Region Nord eller Region Syddanmark. Det er dog noget tid siden, at nogen psykiatere er rejst ud af regionen, og de helt akutte problemer med Regionspsykiatrien Vest kan ikke alene begrundes hermed.


Er der patienter i regionspsykiatrien, som bedre varetages andre steder og derved kunne lægge et mindre pres på de få psykiatere, der er i regionens hospitalspsykiatri?


Man kan jo starte med at spørge de psykiatere, der aktuelt er ansat i regionen: Hvad er vigtigt for deres jobtilfredshed? Og er der forhold i regionen, der kunne forbedres for at tiltrække og fastholde psykiatere?

Uanset, hvad der gør sig gældende lokalt, er der også på landsplan stor mangel på psykiatere. Vi er først og fremmest nødt til at få klarlagt, hvad det helt præcist er for opgaver, psykiatere alene kan varetage på baggrund af den gældende lovgivning, og hvor man ved hjælp af andre faggrupper kan understøtte patientarbejdet således, at alle sikres en relevant og kvalificeret behandling. Allerede nu må man formode, at en del af disse opgaver varetages - nogle af sygeplejersker og nogle af psykologer og nogle af andre faggrupper alt efter opgavernes karakter, ellers ville hele systemet jo være brudt sammen for længst.

I radioudsendelsen peger Peter Møller Andersen som en del af løsningen på flere sekretærer, socialrådgiver, en jurist, sygeplejersker, gerne med en APN-uddannelse, og specialpsykologer. Vi er meget enige i, at man bør se på, hvordan andre faggrupper kan understøtte behandlingen af patienterne bedst muligt og bl.a. frigive psykiaterressourcer til de tungeste patientgrupper.

Så hvad kan man gøre nu og her? Der er ingen tvivl om, at alt, hvad der kan laves af en sekretær bør laves af en sekretær, så psykiatere ikke skal bruge deres tid på unødvendigt administrativt arbejde. Det er også vigtigt, at der ansættes socialrådgivere, så de komplicerede kontakter med kommunen kan varetages af dem, der har mest forstand på den del.

I forhold til sygeplejersker kunne man se på, om der var flere opgaver, de selvstændigt kunne varetage. Der er desværre også stor mangel på sygeplejersker, og vi ser allerede nu, at de er svære at rekruttere, hvilket også gør sig gældende for social og sundhedsassistenter.

Alternativt kunne man kigge i retning af flere psykologer. Psykologer kan varetage en stor del af behandlings- og udredningsopgaver i samarbejde med psykiatere. Lige nu og her er der ikke en stor gruppe specialpsykologer i overskud, da de, der uddannes, hurtigt kommer i en stilling, men der er mange dygtige kliniske psykologer, der vil kunne varetage langt flere behandlingsopgaver både i ambulatorier og sengeafdelinger. I dag varetager psykologer i det ambulante regi ofte selvstændigt udredning og behandlingsopgaver, udarbejder behandlingsplaner og meget mere.

Man bør også på den lidt længere bane i højere grad prioritere andre behandlingsmetoder end psykofarmaka og således åbne mere op for at bruge tværfaglige personalegruppers kompetencer og ressourcer. Det vil i høj grad være til gavn for patienterne og måske også i nogen grad betyde, at presset på psykiaterne bliver mindre.

Ud over at fordele arbejdsbyrden med respekt for de forskelliges faglighed og patienternes behov bør man også kigge på, hvorledes man kan understøtte arbejdsmiljøet. I Psykiatri-Listen tror vi, at det her er væsentligt, at man som ledelse inddrager psykiaterne og øvrige faggrupper i tilrettelæggelsen af deres arbejdsliv således, at man som medarbejder oplever tillid og indflydelse på egne opgaver. Medarbejderne er psykiatriens vigtigste ressource, og man er nødt til at lytte og reelt inddrage dem i organisering.

For både psykiaterne og alle andre faggrupper er det vigtigt med en bæredygtig arbejdsplads, hvor man passer på medarbejderne, hvor der er et rimeligt caseload – så man oplever, at man når sine opgaver og har tilstrækkelig tid til patienterne. Alle medarbejdergrupper skal have uddannelsesplaner og kompetenceløft, og det skal være muligt at få tid til forskning.

I dag kan man som basismedarbejder i et sengeafsnit gå i mange år uden nogen form for psykiatrisk efteruddannelse. Det vil øge det faglige niveau og kvaliteten i behandlingen og dermed også indirekte arbejdsglæden.

Afslutningsvist kunne man se på målgruppen for regionspsykiatrien. Der er i Region Midtjylland klare beskrivelser af målgrupper for regionspsykiatrien. Men er der patienter i regionspsykiatrien, som bedre varetages andre steder og derved kunne lægge et mindre pres på de få psykiatere, der er i regionens hospitalspsykiatri? Det vil dog kræve, at der rent faktisk er ressourcer i det kommunale regi og ikke lange ventetider på privatpraktiserende psykiatere og psykologer, så vi ikke bare skubber ressourceproblemet rundt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce