Annonce
Debat

Vi ser desværre først effekten af gift senere

Annonce

Replik: Tak til Hans Elbæk for kommentarer til mit indlæg i avisen Danmark om bl.a. Round Up. Han beder om bevis for Round Ups skadelige virkning på grundvandet.

Den kan desværre først leveres, når det er sevet ned om 10-20 år. På samme måde som de tidligere uskadelige - men nu skadelige sprøjtegifte - vi finder nu.

Det er netop derfor, der skal handles nu - af hensyn til fremtidige generationer. Nutidens forbrug bliver fortidens synder ad åre.

Den enkelte landmand følger naturligvis lovgivningen med hensyn til udbringning af sprøjtegift. Regering og folketing burde se tingene mere langsigtet - det er det, vi har valgt dem til. En dyrkning uden brug af sprøjtegifte vil være bedre for grundvand - og natur og miljø i det hele taget.

En omlægning til økologisk landbrug hen ad vejen burde ske - brug dog af det milliardstore EU-tilskud!

Men som udgangspunkt burde man stoppe giftsprøjtning tæt på drikkevandsboringerne. Allerede nu har vandbranchen en håbløs opgave med mange nye boringer og store omkostninger for borgerne. DANVA (drikkevands- og spildevandsselskaberne) ønsker sikre indvindingsområder omkring større byer og på øerne - man kan ikke tåle at tabe disse, hvis vi fortsat skal have rent drikkevand.

Kommuner som Aarhus og Skanderborg har set det. I andre kommuner, f.eks. Favrskov, har man opkøbt landbrugsjord i samarbejde med vandværker og - miljøministeriet.

Kort om de andre problemer:

Dyremishandling: Se debatten, hvor selv Miljøministeren stiller spørgsmål vedrørende de urimeligt mange transporter af levende svin over landgrænserne.

Miljøbelastning: Blandt andet på grund af sprøjtegifte er bestanden af insekter og sangfugle gennem de seneste år gået stærkt tilbage i Danmark. Monokulturen med kornmarker som ørkener har betydet betydelig tilbagegang af harer, agerhøns etc.

Om penicillinmisbrug i staldene: Følg debatten om følgevirkninger som resistens for mennesker og dyr. Adskillige læger har udtrykt betænkelighed herved.

Det er samfundsproblemer, der bør løses politisk, og vi bør alle bør bidrage til løsningen - ikke kun landbruget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus For abonnenter

Kulturrådmand overlever kampvalg: Det Radikale bagland peger fortsat på Rabih Azad-Ahmad

Danmark

Se Danmark: Med misk mask maske på

Annonce