Annonce
Aarhus

Vi tipper kommunen som aldrig før: Nogle gange sender folk et billede af deres kat

Et hul i vejen kan være livsfarligt at ramme med høj fart, men kommunen kan først handle, når den ved, at hullet er der. Som borger kan man hjælpe ved at tippe kommunen om vejhuller - og 117 andre ting - via appen Aarhus Borgertip. Arkivfoto: Johan Gadegaard
2019 blev et rekordår. Næsten 15.000 gange tippede borgerne kommunen om vejhuller, ukrudt og grafitti i 2019.

AARHUS: Ka-LONK!

Så, der røg du endnu engang i det dumme vejhul med forhjulet. Er der da ikke snart nogen ved kommunen, der får det lappet?

Jo, det er der måske nok - især hvis du som borger fortæller kommunen, at hullet er der.

Det er der allerede mange, der gør.

2019 blev et rekordår for den såkaldte Borgertip-app, hvor borgerne kan tippe kommunen om alt fra bøjede vejskilte og rådnende bænke til glasskår på cykelstien.

14.543 gange trykkede borgere i Aarhus Kommune på 'SEND' sidste år, hvilket er en markant stigning i forhold til 2016, hvor appen blev lanceret.

- Tidligere var man nødt til enten at ringe eller skrive en mail, hvis man opdagede fejl og mangler. Det gjorde mange også, men det er da helt klart nemmere med appen, for man har jo altid telefonen ved hånden, siger ingeniør i Teknik og Miljøs afdeling for Vejdrift, Helle Holm Vinther.

Hun var med til at lancere appen tilbage i 2016 og blev i første omgang overrasket over de mange tusinde tip fra borgerne:

- Men jeg er ikke længere overrasket over, at det stiger. Det hænger formentlig sammen med, at folk oplever, at der så også bliver taget hånd om problemet, når de melder noget ind.

Annonce
Så får vi et billede af katten eller en stueplante. Det er også ok, hvis bare beskrivelsen af problemet er præcis nok.

Marianne Grøn, teamsekretær

Mere end 1000 ord

Helle Holm Vinther er ikke i tvivl om, hvad der er appens største styrke.

- Det er, at vi får et billede med af det problem, som folk tipper om. Et billede siger bare alt, og det gør os i stand til at vurdere en henvendelse bedre og hurtigere, siger Helle Holm Vinther.

Nogle af henvendelserne ryger automatisk videre. Det er typisk standardopgaver med en grad af hast over sig.

- Eksempelvis huller i vejen eller ødelagte trafikskilte. Det er hasteopgaver, så de bliver automatisk videresendt til entreprenøren, som så selv sørger for at vurdere skaden og udbedre den, fortæller Helle Vinther Holm.

Katte og stueplanter

Andre henvendelser skal der først menneskelige øjne på.

De sidder i ansigtet på Marianne Grøn, der er teamsekretær i Teknik og Miljøs afdeling for Vejdrift. Hun vurderer alle de tip, der har med veje og stier at gøre, og som ikke automatisk videresendes i systemet.

- Nu er det en dag siden, jeg sidst åbnede det, og der er kommet... 35 nye tip. Og det er så bare de ting, der har med vores afdeling at gøre, siger Marianne Grøn efter et kig på sin skærm.

En af henvendelserne handler om et hegn, der er væltet, så kreaturer risikerer at rende ud. Men det hører hjemme under afdelingen for grønne områder, så Marianne Grøn sender tippet videre til en af sine kolleger i den afdeling.

Sammen med tippet om hegnet er vedhæftet et billede af tre kvinder, der er ude at ride på heste. Hyggeligt, men ikke specielt anvendeligt.

- Systemet er indrettet sådan, at man skal medsende et billede, men hvis folk så først tipper os, når de er kommet hjem, så har de måske ikke lige fået taget et billede af problemet. Så får vi et billede af katten eller en stueplante eller sådan noget. Det er også ok, hvis bare beskrivelsen af problemet er præcis nok. Men vi vil selvfølgelig gerne have et billede af det konkrete problem, fortæller Marianne Grøn.

Top 5: Det tippede vi kommunen om i 2019

 1. Veje og stier: 3334 tip
  (hul i vejen, ulovlig parkering, oversvømmet sti, osv.)

 2. Affald og ukrudt: 1944 tip
  (Fyldt skraldespand, døde dyr, ødelagt affaldsbeholder osv.)

 3. Parker og grønne områder: 1640 tip
  (Grafitti, manglende græsslåning, defekt udstyr, osv.)

 4. Skilte og striber: 1513 tip
  (Slidte/manglende vejstriber, ødelagte/manglende skilte, osv.)

 5. Fortove: 1317
  (Ujævnt fortov, manglende sten, klipning af beplantning, osv.)

FORKLARING: Tallene viser en top fem over flest henvendelser fordelt på type i 2019. Ud over de nævnte er der mange andre kategorier såsom Vejtræer, Vinterbekæmpelse, Legepladser, Signalanlæg mv.

Helle Holm Vinther (bagerst) er ingeniør i Aarhus Kommunes vejafdeling. Hun var med til at udrulle Borgertip-appen i 2016. Her kigger hun sammen med teamsekretær Marianne Grøn på nogle af de opgaver, der dagligt strømmer ind via appen - og så er det endda kun de vejrelaterede tip. Er der eksempelvis tale om affald i en park, så lander den henvendelse et helt andet sted. Foto: Jesper Bech Pedersen.
Sådan ser det ud på mobilen, når man melder en fejl ind. Efter at have skrevet beskeden, bliver man bedt om at tage et billede af emnet, hvorefter man til sidst skal indstille et gps-koordinat på et kort (det er lettere, end det måske lyder). Screenshot: Jesper Bech Pedersen
Sådan ser Marianne Grøns computerskærm ud. Hver blå prik angiver en opgave, som er blevet godkendt og sendt til udførelse. Efter en opgave er udført, modtager tipperen en besked via appen, hvor der står at jobbet er klaret. Foto: Jesper Bech Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Aarhus Havn om corona-virus: - Vi regner med at blive påvirket snart

Læserbrev

Læserbrev: Vandmasserne skal til havet

I februar måned blev alle hidtidige rekorder for nedbør i Danmark slået. Ja, der tales endog om en såkaldt 100 års hændelse. Vandmassernes virkninger rundt i landet er voldsomme. Ådale, marker, haver og kældre er præget af store ødelæggende oversvømmelser. Landmænd kan se frem til store ekstra omkostninger til gensåning af druknede vinterafgrøder. Gyllebeholdere bugner fordi der ikke kan køres på markerne. Og mange steder er sågar landeveje oversvømmet med deraf følgende forstyrrelser af trafikken. Og det kan absolut ikke udelukkes, at de store nedbørsmængder er kommet for at blive. Samtidig står vores grundvand usædvanligt højt. Det skriger på politisk handling. Det bør nu stå lysende klart for enhver, at der snarest muligt bør træffes foranstaltninger til, at de store mængder vand kan flyde mere effektivt ud til havet. Med andre ord er vi politikere nødt til at sætte et langt stærkere fokus på åernes vandføringsevne. Mange steder er der ad åre opstået aflejringer på bunden, der virker som propper i hullet. Det betyder en konstant højere vandstand – også når det ikke regner. Virkningen er en snigende forsumpning af landskabet, så det efterhånden bliver svært at komme tørskoet ned til vandløbene, hvis man vil fiske eller nyde naturen. En anden alvorlig virkning er, at vandløbet og det omkringliggende terræn ikke har nogen evne til at opsuge og lagre vand, når der kommer store regnmængder. Og så skal det jo gå rivende galt når svampen er gennemvædet hele tiden. Derfor skal vi med en løbende og målrettet vedligeholdelse af vandløbene sørge for, at vandføringsevnen holdes intakt og et vandstanden i tørre periode holdes nede. Det er ikke raketvidenskab. Det er almindelig sund fornuft, som vi ikke behøver eksperter til at forklare. Heldigvis råder vandløbsmyndighederne, kommunerne, over en bred vifte af virkemidler, herunder opgravning af propper i åerne, grødeskæring, etablering af dobbeltprofiler og etablering af planlagte vådområder med kompensation til lodsejerne. Desuden skal der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunegrænser. Samfundet har pligt til at skærme lodsejere mod tab som følge af oversvømmelser. Det skal ske med afsæt i vandløbsloven i kraft af vandløbsregulativer og helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner, der sikrer vandets effektive vej til havet. Alt sammen under skyldig hensyntagen til miljø og natur. Disse hensyn kan heldigvis gå hånd i hånd, selvom visse kredse har travlt med at bilde alle ind, at der ikke må graves eller skæres grøde. En ting er sikkert: Vandmasserne skal ud til havet. Og det uden de voldsomme ødelæggelser og tab, der opleves i denne tid. Det er på høje tid, at vi politikere på alle niveauer tager bestik af klimaforandringerne og alt for mange års mangelfuld vedligeholdelse af vores vandløb.

Annonce