Annonce
Aarhus

Video afløser forelæsninger

De gammelkendte forelæsninger for flere hundrede studerende i overfyldte auditorier er ved at være fortid for mange studerende på Aarhus Universitet.

Annonce

Fokus på educational it, altså brug af forskellige it-løsninger i forbindelse med undervisningen, gør det nu muligt for dem i stedet at se videoforelæsninger og repetere pensum når, hvor og hvor tit de selv vil.

Siden slutningen af 2013 har undervisere på hovedområdet Science and Technology på Aarhus Universitet haft adgang til eget videostudie, hvor de nemt og bekvemt har kunnet producere såkaldte webcasts, altså videobaserede undervisningsmaterialer, som de studerende kan tilgå online.

Det har bl.a. underviserne af matematikkurset Calculus 2, som er obligatorisk for alle naturvidenskabelige studerende, benyttet sig af. De efterfølgende evalueringer af kurset har vist en række interessante resultater:

»I evalueringerne kunne vi blandt andet se, at 83 procent af de studerende, der modtog undervisning via video-forelæsninger og andre online aktiviteter, var tilfredse eller meget tilfredse med kursets læringsudbytte. Det tal var kun 52 procent for de studerende, der blev undervist med traditionelle forelæsninger,« fortæller lektor Klaus Thomsen, som er underviser på Calculus.

Evalueringerne tyder også på, at videoundervisningen giver bedre eksamensresultater. Calculus 2-kursets online-studerende havde et eksamensgennemsnit, der var knap 1,5 karakterer højere end de traditionelle studerende, og antallet af topkarakterer var markant højere i gruppen af online-studerende.

En videoforelæsning er ikke bare en video af en forelæsning. Det er materiale optimeret til det digitale medie ved at inddele undervisningen i delemner sat sammen i en såkaldt læringssti. En læringssti er en måde hvorpå underviseren sammensætter videoer, tekster, øvelser og andre former for aktiviteter og materialer til et samlet læringsmodul.

Hvis undervisningen fx foregår som en traditionel gennemgang af dagens emne på en række slides, vil den studerende i læringsstien på skærmen kunne se video af både forelæser og slides. Uden at være bundet af tid og sted og i deres helt eget tempo.

»Resultaterne fra Calculus 2-kurset bekræfter, at educational it kan bruges til at transformere undervisning og opnå moderne, fleksibel undervisning af høj kvalitet, og jeg vil vove den påstand, at erfaringerne også vil kunne overføres til lignende undervisningssituationer inden for andre fagområder,« siger Mikkel Godsk, der er leder af Science Media Lab på Aarhus Universitet.

pcb

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce