Annonce
Kultur

Vild begejstring

<p>Højdepunkterne er mange i Ibens Krogsdals nye salmesamling, som rummer en charme, der leder tankerne hen på både Piet Hein og Halfdan Rasmussen. Pressefoto</p>

Iben Krogsdal skriver salmer om og til det moderne menneske, så det lyser fra siderne.

Iben Krogsdal har været produktiv de seneste fem år. I 2010 og 2013 udkom hendes to første salmesamlinger, foruden en novellesamling i 2011, og nu foreligger endnu en bog fra forlaget Sarasene, »Vild opstandelse«, med 86 nye salmer fra hendes hånd.

Annonce
Højdepunkterne er mange i Ibens Krogsdals nye salmesamling, som rummer en charme, der leder tankerne hen på både Piet Hein og Halfdan Rasmussen. Pressefoto

Forfatteren, som også er uddannet billedkunstner og har en ph.d. i religionsvidenskab, har valgt at kalde sine seneste bidrag til genren for »salmedigte«. I modsætning til de to forrige samlinger, udgives salmerne i denne bog som rene tekster (melodier vil løbende blive lagt op på hjemmesiden www.krogsdal.dk), og det giver mening at læse bogen netop som en digtsamling. Bogens tekster er opdelt i to grupperinger, henholdsvis »Salmer til dagen og natten« og »Salmer til gudstjenesten«. Således fordelt mellem hverdag og højtid tager Krogsdal udgangspunkt i det moderne menneskes forhold til religion, og skriver fra en verden, hvor mytologiske landskaber møder vindmølleparker, og hvor forholdet til Gud udfordres på et superhospital.

Iben Krogsdal: »Vild opstandelse«

  • Sarasene
  • 159 sider
  • 229kr
  • Er udkommet
1

Mange højdepunkter

Salmedigtene i »Vild opstandelse« handler om menneskets uro og retningsløshed, om sorg og om tvivl. Men ikke kun, for teksterne lyser også af livlig begejstring, for eksempel i det energiske udbrud: »kæmpemosaikker, se de bryder lyset vildt!« Det er opstandelse i ordets mange betydninger.

Teksterne er skrevet i et forfriskende, nutidigt sprog og med en fin sans for sproglige klicheer: »lyset falder på«, eller: »alt med nåde«. Der er en charme i Krogsdals salmedigte, som leder tankerne hen på Piet Heins gruk-digtning eller Halfdan Rasmussens viser: »Troen er når livets døre / åbner af sig selv / og det ligger lidt i luften: / Det var mer end held«.

Det er ikke alle salmerne i den omfattende samling, som med lige stor overbevisning forfører læseren. Men højdepunkterne er mange, for eksempel gudstjenestesalmen med begyndelseslinjen »Mørket tog en stemme«, som med sin versefod og stemning sender associationer til W. H. Audens smukke elegi »Funeral Blues«; eller salmen med begyndelseslinjen »Nu rinder solen ud i alt mit hvide«, hvor en rastløs sjæl søger fred: »Nu falder nattens stjerner gennem gruset / nu går mit mørke fartøj fra sig selv / Bliv Gud igen! Læg hånden over huset / og slå mig aftenstrålende ihjel«.

Samlingen er udstyret med et efterskrift, hvor Krogsdal velskrevet og præcist formulerer nogle af de teologiske tanker, som går forud for salmeskrivningen - uden at denne dimension af teksterne nødvendigvis er den vigtigste: »De teologisk interesserede kan læse videre, mens alle andre bør standse her for i stedet at lade salmeteksterne stå alene og gøre, hvad de under alle omstændigheder er bedst til: at tale for sig selv.« Det kan man roligt lade dem gøre.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Hele familien stepper op for klubben

Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce