Annonce
Aarhus

WHO roser århusiansk corona-tiltag

Århusiansk coronatiltag vækker genhør hos WHO. Foto: Axel Schütt
Annonce

AARHUS: Det ser ud til, at Aarhus igen så småt er ved at få styr på spredningen af corona-smitten. Ganske vist er antallet af nye smittede steget en smule de seneste døgn, men tendensen har dog været en faldende tendens den seneste tid og begynder igen at nærme sig et acceptabelt niveau.

Årsagen til nedgangen skal findes i en lang række restriktioner, der er indført i Danmark. Derudover er der indført et særligt tiltag i Aarhus, der nu får stor ros hos Verdenssundhedsorganisationen WHO - nemlig den ungekriseledelse som Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) afslørede på pressemøde 22. september på Aarhus Rådhus.

- Jeg ved godt, at den næste fest altid virker som den sidste, når man er ung. Og jeg ved, at det næsten er urimeligt at bede jer om at begrænse jeres sociale kontakt. Men det er nødvendigt, hvis vi skal tage vare på de udsatte i vores samfund, lød det fra borgmester Jacob Bundsgaard på pressemødet.

18 organisationer er repræsenteret i rådet, der holdt første møde 1. oktober.

Oprettelsen af ungekriseledelsen får som skrevet flotte ord med på vejen af læge og kirurg Hans Henri P. Kluge, der WHOs regionale direktør for Europa.

I en udmelding skriver han, at borgerne i Europa har måttet gøre store ofre som følge af corona-restriktionerne, og at en naturlig følge deraf er en træthed over den manglende udsigt til bedring. WHO mener, at det er vigtigt, at vi reagerer sammen, og at lokalsamfundene sammen med myndighederne får ejerskab til tiltagene.

"Høring, deltagelse og en anerkendelse af de vanskeligheder, som mennesker står over for, er nøglen, hvis vi skal have virkelig effektive politikker. Samfundet skal betragtes som en ressource såvel som en modtager eller modtager. Vi har set vellykkede eksempler på dette. I Danmark inviterede en kommune (Aarhus, red.) unge studerende til at arbejde sammen med dem for at finde den mest hensigtsmæssige måde at bevare studerendes oplevelse på, samtidig med at de beskyttede samfundet, da universiteter genåbnedes," skriver Hans Henri P. Kluge i udmeldingen.

Ungekriseledelsen

Ungekriseledelsen er et rådgivende organ for den "rigtige" kriseledelse i Aarhus Kommune, der har til opgave at følge corona-situationen og sætte initiativer i gang.

Ungekriseledelsen er blevet nedsat, fordi de unge har vist sig at udgøre en væsentlig kilde til smittespredning. Tanken er, at de unge selv skal være med til at identificere barrierer og byde ind med løsninger og ideer.

Følgende organisationer en del af ungeskriseledelsen:

 • Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
 • Århus Statsgymnasium.
 • Institut for (X).
 • Studenterlauget.
 • Aarhus Watersports Complex.
 • Ungdoms Fællesråd.
 • Akademirådet ved Erhvervsakademiet.
 • Ungdomskulturhuset.
 • Aarhus Business College.
 • Socialrådgiveruddannelsen ved VIA.
 • Studenterrådet ved VIA.
 • Ung Aarhus.
 • Børn og Unge-byrådet.
 • Egaa Gymnasium.
 • Byhøjskolen.
 • Aarhus Tech.
 • De studerendes Råd ved DMJX.
 • Beboerråd ved et kollegium.

Derudover deltager også repræsentanter fra Borgmesterens Afdeling i Ungekriseledelsens møder, som fremover afholdes en gang ugentligt.

Ungekriseledelsen skal mødes en gang ugentligt. Efter første møde sagde Alexander Estrup, der sidder med som formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

- Vi har været lidt spændte på, om ungekriseledelsen bare var sådan et proforma-initiativ fra kommunens side, men det var ikke den følelse, jeg fik på mødet. Både borgmester Jacob Bundsgaard og stadsdirektør Niels Højberg var der sammen med flere andre embedsfolk, og fra nu af kommer vi med som et fast punkt på den rigtige kriseledelses dagsorden, så vores ideer og anbefalinger bliver hørt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce