Kronik: En forhøjelse af pensionsalderen demonterer den demografiske bombe


Kronik: En forhøjelse af pensionsalderen demonterer den demografiske bombe

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Niels Bjerregård Thomsen, farmaceut, merkonom, foredragsholder, Dyngby Møllevej 13, Odder
Billede
Debat. 

Jeg har med interesse noteret den negative holdning de fleste politiske partier og fagbevægelsen udviser overfor en forhøjelse af pensionsalderen. Lad mig kalde det "Den demografiske bombe". Jeg deler slet ikke den opfattelse, som er at finde i det politiske landskab og blandt de faglig organisationer.

Jeg har i en del årtier været optaget af levealderen/pensionsalderen/restlevetiden i Danmark og været foredragsholder i Ældre Sagen, Danske Seniorer og andre organisationer og institutioner. Jeg vil i kronikken argumentere og vise de fejl og forudsigelser, politikerne og fagbevægelsen begår i deres forudsigelser og antagelser.

Det er rigtig, at der bliver flere og flere ældre. Det er også rigtigt, at de ældre vil fylde mere, men ikke blot som nogle personer, som vil lægge beslag på offentlige ydelser i form af behandling på sygehuse, hjemmehjælp og pleje generelt, nej, også som mennesker, der søger rejsemuligheder, motions- og kulturtilbud, der stilles til rådighed for den aldersgruppe.

Samtidig er der væsentlig og livsbekræftende, at den aldersgruppe nu kan spille fodbold, ikke blot med børnebørn, men også oldebørn. Disse aktiviteter giver helt naturligt en større livskvalitet, og alle undersøgelser tyder på, at en større livskvalitet skaber et bedre liv og dermed en reducerbar offentlig ydelse.

Jeg køber derfor ikke argumentet fra politisk hold og fra de faglige organisationer om, at fordi ældremassen udgør en større del af Danmarks befolkning, så giver det automatisk grobund for at sige, at hermed må det offentlige forbrug også stige. Der vil blive flere og flere, der i kraft af en bedre fysik og psykisk tilstand vil opnå en højere levealder. Danskerne har en højere levealder, og siden 1980 er levealderen steget med ni år, og denne udvikling vil fortsætte i samme gunstige retning indenfor de næste 50 år, prognosticerer Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen af nye lægemidler vil også bidrage væsentlig til denne udvikling af levealderen.

En anden vinkel på de offentlige udgifter er, at nu er tiden inde til, at der bliver taget hånd omkring den offentlige sektors evne til at efterleve produktivitetskommissionens rapport fra 2013. Her vurderes, at produktiviteten kunne forbedres med omkring ti procent, hvis alle offentlige institutioner gjorde som de bedste.

Sygefraværet er et godt pejlemærke for ledelsens kvalitet og koster samfundet godt 50 milliarder kroner, plus indirekte udgifter på 225.000 kroner pr. længerevarende sygefraværsarbejder, skønner Rockwoolfondens analyser. Sygefraværet er i øvrigt meget forskellig fra kommune til kommune - fra den kommune med den laveste sygefravær (tre-fire dage) pr. medarbejder pr. år til den kommune med den højeste (25-30 dage.) Kimen til sygefravær er jo for 80 procents vedkommende det psykiske arbejdsklima på arbejdsstedet + personlige forhold og for kun 20 procents vedkommende "arbejdet" (tunge løft, forkert arbejdsstilling og monotone arbejdsrytme). En prioritering af det rigtige match mellem ansatte og ledere er en vigtig faktor for et reduceret sygefravær.

Danskerne har en høj levealder, og det er derfor helt naturligt, at den indgår som et naturligt element i en fastsættelse af pensionsalderen på den lange bane. Jo højere pensionsalder des større økonomisk råderum i den offentlige sektor. Jeg foreslår derfor, at pensionsalderen forhøjes med ét år hvert 8. år og er 71 år i 2050. Samtidig vil der årligt spares cirka otte milliarder i folkepensionsudbetalinger. Dette beløb skal ikke bruges til topskattenedsættelser men kanaliseres ud til regioner og kommuner og anvendes til at forebygge genbetingede sygdomme, screene/diagnosticere for svage danskere (børn som voksne), og psykisk betingede sygdomme, samt " forkæle de gamle" på plejehjemmene. Forebyggelse har jo aldrig været regionernes spidskompetence, desværre. Disse tiltag tidligere i livet vil resultere i færre offentlige kroner på den lange bane.

Det er også interessant og tankevækkende, at økonomiprofessor ved Stony Brook University i USA, Warren Sanderson, der er en af verdens mest anerkendte demografer, er af den opfattelse, at pensionsalderen trinvis skal sættes op. "Gammel" kan man ifølge Warren Sanderson kun blive betegnet som, 15 år efter pensionsalderens indtræden.

Den demografiske bombe, som det politiske landskab skyder af, er desværre baseret på en konservativ tankegang uden berøring med de virkelige forhold blandt ældre medborgere. Den ældre generation tager udfordringerne op, og med den omstillingsparathed, denne generation er i stand til at vise ved at engagere sig i frivilligt arbejde/kulturtilbud/job, vil der hermed skabes en større livskvalitet, samtidig med at det private økonomiske råderum er blevet væsentlig større indenfor de seneste år.

En forhøjelse af pensionsalderen vil skabe det økonomiske råderum, der efterlyses fra politisk hold, og hermed skabes en større velfærd for flere danskere. Pensionsalderforhøjelsen indikerer også flere i arbejde og dermed et større skatteprovenu. I 2017 udgjorde eksempelvis arbejdsindkomsterne for personer +65 cirka 55 milliarder kroner, og dertil kommer skatteprovenuet fra private pensionsformuer, som jo stiger voldsomt i disse år og også i de kommende år vil udvise en markant stigning.

Det er jo først og fremmest de højestlønnede, der vælger arbejde fremfor pensionisttilværelsen, og derfor vil ordet "ældrebyrde", som anvendes af visse politiske partier, kunne erstattes med ord som "ældregevinst" eller "Det grå guld". En forhøjelse på pensionsalderen vil udmønte sig i fire væsentlige værdinormer for den enkelte og samfundet:

A Bedre samfundsøkonomi. B Livskvaliteten styrkes hos den enkelte dansker. C En højere velfærd til de svage og "de gamle". D En gave til de næste generationer.

Kronik: En forhøjelse af pensionsalderen demonterer den demografiske bombe

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce