Motorveje. Så er freden forbi


Motorveje. Så er freden forbi

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Steffen Jørgensen, Frederikshåbvej 52, Randbøl
Picasa
Debat. 

I udkastet til finanslov har regeringen foreslået, at der afsættes 48 mio. kr. til en VVM-redegørelse af en udvidelse af E45 til tre spor på strækningen Vejle-Skanderborg samt mellem Aarhus syd og nord. Men hvorfor i alverden skal der bruges så mange penge og to år til det, når E45 nu har ligget der i så mange år? Alle de velkendte gener, som desværre også er knyttet til en motorvej, er for længst udløst. En udvidelse af E45's kapacitet med 50 procent vil formodentlig få støjniveauet til at stige tilsvarende, og der er måske brug for nogle søgegrøfter til at afdække arkæologiske godbidder. Vejdirektoratet kan vel lige så godt starte på at udarbejde licitationsmaterialet med det samme og derved spare tid og penge.

Truslen om en ny midtjysk motorvej er rykket nærmere. Vejdirektoratet har modtaget 65 mio. kr. til en analyse af vejforløbet fra Hobro til Give, og en VVM fra Give til Haderslev. Vejdirektoratet har skitseret forskellige linjeføringer, og Billund, Vejen, Kolding og Haderslev kommuner har fået Rambøll til at beskrive fordele og ulemper ved de foreliggende forslag til nye transportkorridorer. Lad os prøve at anskue problemerne ved at fokusere på Billundområdet. Her har det samlede byråd på nær én stærkt anbefalet en linjeføring vest om byen. Motorvejen vil i så fald passere de store parcelhusområder i byens sydvestlige del i en afstand af ca. en kilometer i et fladt terræn uden støjbegrænsende genstande. Den evt. nye motorveje bliver bygget til 130 km/timen, og det er dækstøjen, som er problemet. Med landets fremherskende vestenvind vil det være slut med at nyde en sommeraften i haven.

Når det drejer sig om risikoen for sundheden, vil jeg anbefale borgerne i Billund at læse: "Trafikstøj - et overset samfundsproblem, en hvidbog om løsninger og udfordringer, Maj 2016" skrevet af blandt andet Gate 21 og Kræftens Bekæmpelse. "Trafikstøj fra motorveje opleves som væsentlig mere generende end samme niveauer af trafikstøj fra byveje. Forudsætningerne for den vejledende grænseværdi for trafikstøj holder derfor ikke i områder, hvor trafikstøj fra motorveje er dominerende." - "Trafikstøj øger risikoen for blodprop i hjertet og sandsynligvis også forhøjet blodtryk og risiko for slagtilfælde og afstedkommer årligt cirka 330 nye tilfælde af blodprop i hjertet og 600 slagtilfælde." - "Støjen påvirker muligvis risikoen for andre folkesygdomme som diabetes og visse kræftformer" - "Der er lavet en række studier, der har undersøgt om trafikstøj på skoler påvirker børns kognitive færdigheder. Generelt finder disse studier, at trafikstøjen fører til dårligere læseforståelse og hukommelse. Derudover peger nyere studier på en sammenhæng mellem trafikstøj (ved skolen og/eller hjemmet) og hyperaktivitets symptomer hos børn." De sidste citerede konklusioner kunne blive en særlig udfordring for Billund, der kalder sig Børnenes Hovedstad. Samme hvidbog omtaler også de samfundsøkonomiske omkostninger, der udover sundhedsområdet, kan omfatte betydelige prisfald på støjramte boliger.

Motivet til en investering i en ny motorvej er sparet rejsetid og en forbedring af fremkommeligheden. Ved linjeføringen vest om Billund opererer Rambøll med en sparet rejsetid på fem minutter ved trafik fra Horsens til Billund Lufthavn og 16 minutter fra Christiansfeld til Billund Lufthavn. Nu er opfattelsen af minutter åbenbart ikke altid den samme. Da der for nylig var megen lokal politisk interesse for en jernbanebro over Vejle Fjord, mente flertallet, at de vist otte minutter, der kunne spares, ikke var værd at ofre flere mia. kroner på. Jeg mener også, at gevinsten ved den skitserede nye motorvej ikke er de mange milliarder værd, især når der henses til det brede spor af gener for befolkningen, som vejen vil trække med sig over store dele af Jylland.

Det er dokumenteret, at skov og natur er danskerne foretrukne udflugtsområder. Selvom de besøgende har forskellige delmål, har de én ting til fælles og det er oplevelsen af stilheden. Her nytter det ikke noget at tale om lydtryk i decibel, Hvis blot skovgæsten kan høre motorvejen er forventningerne til besøget i naturen amputeret. Mange Billundborgere besøger jævnligt Grene Sande i Gyttegård Plantage og Randbøl Hede med Frederikshåb Plantage. Begge steder vil der være under 2 km til den skitserede nye motorvej. En motorvej høres nemt, selvom den ligger 4-5 km væk!

Hvad vil politikerne egentlig opnå ved at afvente en VVM-redegørelse i 2019 om en ny midtjysk motorvej? Om vi skal have en ny midtjysk motorvej eller ej, er en politisk afgørelse, som næppe vil blive påvirket af en VVM. I takt med, at der slås flere streger for mulige motorsvejslinjeføringer vokser befolkningens usikkerhed om køb og salg af boliger. Må jeg foreslå, at de relevante landspolitikere, når de efter ferien igen møder veloplagte i Folketinget, hæver sig over sogneniveauet og træffer den nødvendige beslutning ud fra de faktiske forhold, hvoraf nogle er:

  • De fleste jyder bor i Østjylland. Det er i Østjylland, vi stadig har den største vækst, og det er i Østjylland, E45 ligger.
  • En midtjysk motorvej vil ifølge´Vejdirektoratet kun i mindre omfang aflaste E45, og først når den er fuldt udbygget. Jo længere vestpå en ny motorvej placeres, desto mindre vil den aflaste E45.
  • Ved at foretage en udbygning til tre spor i fuld længde af E45 inklusiv en ny parallelbro over Vejlefjord vil den samlede investering være flere milliarder kr. mindre, end hvis der spilles på to heste og også satses på en ny midtjysk luksusmotorvej. Sidst nævnte vil tidligst kunne stå klar efter 2030.
  • Der skal også være penge til at løse trængselsproblemer på E20 over Fyn.

Motorveje. Så er freden forbi

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce